Sostenibilitat

Un altre dels valors que defensa ABAST és la Sostenibilitat i el respecte al Medi Ambient. Per això hem posat en marxa diferents iniciatives per reduir dràsticament l’ús de plàstic i paper en l’organització, fomentar el reciclatge, disminuir la petjada de carboni associada a la nostra activitat i altres accions amb l’objectiu de preservar el planeta i les condicions de les persones que vivim en ell.

ISO 14001

ABAST està certificat sota la norma ISO 14001: 2015, que proporciona a les organitzacions un marc amb el qual protegir el medi ambient i respondre a les condicions ambientals canviants, guardant l’equilibri amb les necessitats socioeconòmiques. En aquesta norma s’especifiquen tots els requisits per establir un Sistema de Gestió Ambiental eficient, que permet a l’empresa aconseguir els resultats desitjats.

Pla de Sostenibilitat

Algunes iniciatives ja implementades:

  • Reducció de l’ús de el paper en els processos administratius interns mitjançant l’ús de solucions de gestió documental i automatització de processos.
  • Eliminació dels gots de plàstic d’un sol ús, substituint-los per ampolles d’ús individual de PET reciclat.
  • Reciclatge de la resta de paper, plàstic i també vidre i altres materials consumits.
  • Reciclatge de consumibles d’impressió (cartutxos i tòners) a través dels programes habilitats per HP i altres fabricants a aquest efecte.
  • Reciclatge d’equips informàtics antics a través dels programes habilitats pels diferents fabricants amb els que treballem (HPE, HP, Dell Technologies, Lenovo, etc.)

ABAST col·labora amb HP Amplify Impact, el programa d'impacte sostenible per a partners d'HP, en qualitat de Change Maker.

La missió del programa és impulsar la responsabilitat en tota la indústria de TI a través dels pilars clau com són:

  • Planeta: Impulsar una economia circular, amb zero emissions netes de carboni, completament regenerativa, i crear a el mateix temps el portafoli de tecnologia, serveis i solucions més sostenible de la indústria.
  • Persones: Respectar els drets humans, possibilitar que la gent prosperi al llarg de la cadena de valor, i conrear una cultura de diversitat, equitat i inclusió (DEI) a través d’iniciatives com el Grup de Treball sobre Igualtat Racial i Justícia Social d’HP ( HP Racial Equality and Social Justice Task Force).
  • Comunitat: Enfortir les comunitats a través del poder de la tecnologia, ajudar a superar la bretxa digital que impedeix a moltes persones l’accés a l’educació, el treball i la salut necessàries per prosperar.

ABAST signa el Microsoft Partner Pledge, un compromís amb una IT ètica i sostenible

ABAST s’ha adherit al Microsoft Partner Pledge, una iniciativa global impulsada per Microsoft amb què vol fer partícips tots els seus partners del seu objectiu d’assegurar un ús ètic, sostenible i inclusiu de la tecnologia, encaminant la seva capacitat transformadora cap a un bé comú.

Registration

Forgotten Password?