Sostenibilitat

Un altre dels valors que defensa ABAST és la Sostenibilitat i el respecte al Medi Ambient. Per això hem posat en marxa diferents iniciatives per reduir dràsticament l’ús de plàstic i paper en l’organització, fomentar el reciclatge, disminuir la petjada de carboni associada a la nostra activitat i altres accions amb l’objectiu de preservar el planeta i les condicions de les persones que vivim en ell.

ISO 14001

ABAST està certificat sota la norma ISO 14001: 2015, que proporciona a les organitzacions un marc amb el qual protegir el medi ambient i respondre a les condicions ambientals canviants, guardant l’equilibri amb les necessitats socioeconòmiques. En aquesta norma s’especifiquen tots els requisits per establir un Sistema de Gestió Ambiental eficient, que permet a l’empresa aconseguir els resultats desitjats.

Pla de Sostenibilitat

Algunes iniciatives ja implementades:

  • Reducció de l’ús de el paper en els processos administratius interns mitjançant l’ús de solucions de gestió documental i automatització de processos.
  • Eliminació dels gots de plàstic d’un sol ús, substituint-los per ampolles d’ús individual de PET reciclat.
  • Reciclatge de la resta de paper, plàstic i també vidre i altres materials consumits.
  • Reciclatge de consumibles d’impressió (cartutxos i tòners) a través dels programes habilitats per HP i altres fabricants a aquest efecte.
  • Reciclatge d’equips informàtics antics a través dels programes habilitats pels diferents fabricants amb els que treballem (HPE, HP, Dell Technologies, Lenovo, etc.)

ABAST col·labora amb HP Amplify Impact, el programa d'impacte sostenible per a partners d'HP, en qualitat de Change Maker.

La missió del programa és impulsar la responsabilitat en tota la indústria de TI a través dels pilars clau com són:

  • Planeta: Impulsar una economia circular, amb zero emissions netes de carboni, completament regenerativa, i crear a el mateix temps el portafoli de tecnologia, serveis i solucions més sostenible de la indústria.
  • Persones: Respectar els drets humans, possibilitar que la gent prosperi al llarg de la cadena de valor, i conrear una cultura de diversitat, equitat i inclusió (DEI) a través d’iniciatives com el Grup de Treball sobre Igualtat Racial i Justícia Social d’HP ( HP Racial Equality and Social Justice Task Force).
  • Comunitat: Enfortir les comunitats a través del poder de la tecnologia, ajudar a superar la bretxa digital que impedeix a moltes persones l’accés a l’educació, el treball i la salut necessàries per prosperar.

Registration

Forgotten Password?