Seguretat

La seguretat, i especialment la seguretat de la informació, és un dels pilars de la nostra filosofia de treball. Per això a ABAST ens esforcem dia a dia per assegurar cada vegada millor les dades, els sistemes, les aplicacions i els processos, capacitant al nostre personal per identificar riscos i trobar la forma de minimitzar-los.

ISO 27001

ABAST està certificat segons la norma ISO / IEC 27001 de Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació, un estàndard internacional que certifica les bones pràctiques d’una organització per assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació i dels sistemes i aplicacions que la tracten.

ENS

Des d’ABAST hem categoritzat, implantat i auditat el nostre sistema de gestió de la seguretat d’acord amb la normativa definida a l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS). Gràcies a això, hem obtingut el certificat de conformitat amb l’ENS per a la categoria mitjana.

Política de Seguretat

ABAST com a proveïdor de servei i solucions tecnològiques completes i innovadores, reconeix la importància de la informació com actiu fonamental per poder desenvolupar els seus serveis.

La informació s’exposa a riscos i amenaces dinàmiques que poden ser: internes o externes i accidentals o intencionades. La materialització d’alguna d’aquestes amenaces pot provocar pèrdues materials, econòmiques, danys a la imatge, confiança en els clients, incompliments etc.

La Direcció d’ABAST assumeix la seguretat de la informació com una responsabilitat associada a la protecció de la mateixa en termes de: integritat, confidencialitat, disponibilitat.

  • Confidencialitat: Assegurar que la informació serà accessible exclusivament per aquelles persones que han de conèixer-la.
  • Integriitat: Assegurar que la informació de la companyia és verídica, precisa i no ha estat alterada.
  • Disponibilitat: Assegurar que la informació de la companyia és accessible per als processos i activitats que la necessiten en el moment que la requereixin.

Per això es compromet a desenvolupar, implementar, mantenir i millorar contínuament el Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI) segons la ISO 27001:2013, dotant d’aquells mitjans i recursos necessaris i instant a tot el personal perquè assumeixi el compromís.

Com a part d’aquesta estratègia, la Direcció de ABAST ha definit i establert la Política de Seguretat de la Informació comprometent-se a seu suport i comunicació.

Aquesta Política de Seguretat de la Informació està basada en els següents principis:

  • Comportament Ètic i Legal.
  • Protecció i Seguretat de la Informació.
  • Confiança del Client.
  • Responsabilitat transparent i proactiva.
  • Avantatge competitiu a través de la Tecnologia.
  • Rendibilitat
  • Creació de valor a través de la Seguretat Integrada.

Capacitació dels empleats en Ciberseguretat

A ABAST tenim molt clar que la seguretat és cosa de tots. Per això es realitzen accions amb l’objectiu de millorar de forma continuada la cultura de seguretat entre els empleats d’ABAST, perquè siguin conscients de la importància de la seguretat en el tractament de dades de l’Organització i l’apliquin en el seu entorn laboral cada dia i evitar fugues d’informació i incidents de seguretat.

Registration

Forgotten Password?