Ètica i compliment

  • Home
  • Ètica i compliment

ABAST defensa que la seva activitat, així com les relacions amb empleats, proveïdors i clients, es facin a l’empara de valors ètics i de responsabilitat social.

Pla de compliance d'ABAST

A aquest efecte, posem en marxa un pla de compliance amb accions, processos i polítiques específiques per garantir que la nostra activitat es realitza de forma justa i equitativa, col·laborant amb els nostres partners al compromís de preservar el planeta i les condicions de les persones que hi vivim i vetllant pel compliment de la legislació i el nostre codi ètic.

Canal de denúncies

Tota part interessada d’ABAST pot posar en coneixement de l’organització qualsevol desviació que detecti a l’exercici d’aquests principis mitjançant el nostre canal de denúncies .

Registration

Forgotten Password?