innovation_icon_1_reverse_big

Desenvolupament i Innovació

Aplicacions a mida i projectes en noves tecnologies

 • Home
 • Desenvolupament i Innovació
ABAST disposa d’una àrea especialitzada en serveis de desenvolupament a mida per a empreses i administracions públiques. El seu equip humà està format per programadors, analistes, dissenyadors, caps de projecte i consultors amb un alt coneixement tecnològic i experiència en tots els sectors. Li oferim serveis de consultoria, disseny i programació per als seus projectes d’aplicacions tant sota la fórmula de projectes clau en mà, outsourcing o oficines tècniques.

Principals tecnologies utilitzades

icon_des_web

Web

icon_des_mobile

Mobile

icon_des_portales

Portals

icon_des_chatbots

Bots

icon_des_ecommerce

ecommerce

icon_des_integracion

Integració

Exemples de projectes i serveis

Integració de serveis i processos basada en SOA

Amb l’objectiu d’estandarditzar, coordinar, compartir i reaprofitar serveis i processos, plantegem arquitectures distribuïdes basades en estàndards SOA. Hem participat en diversos projectes que han implementat o utilitzat algunes plataformes o serveis basats en SOA, com per exemple:

 • Implementació de serveis i aplicacions dins de l’entorn d’una plataforma d’integració i col·laboració administrativa.
 • Consum de serveis que estiguin en qualsevol plataforma de servei de l’empresa.
 • Desenvolupament d’aplicacions a mida que tinguin una integració amb serveis externs com ara la DGT, SCT, Hisenda, Ministeris de govern, Departaments de la Generalitat, Empreses privades, etc.
 • Implementació de mòduls de comunicació amb l’Administració pública per a aplicacions ja existents.

Desenvolupament i integració de microserveis

En els últims anys ha cobrat força el model de desenvolupament d’aplicacions basat en microservicios enfront de les tradicionals arquitectures monolítiques. Les arquitectures de microserveis faciliten que les aplicacions siguin més senzilles d’escalar i tinguin un desenvolupament més ràpid, el que impulsa la innovació i accelera el temps de comercialització (time-to-market) de noves aplicacions o de noves característiques d’una aplicació ja en producció.

Sota una arquitectura de microserveis una aplicació es construeix com un conjunt de petits serveis, amb operacions ben definides i independents entre si. Cada microservei s’encarrega d’implementar una funcionalitat completa del negoci i executa el seu propi procés. Els diferents microserveis poden fins i tot estar programats en diferents llenguatges i usar diferents tecnologies d’emmagatzematge de dades, i es comuniquen a través d’una interfície ben definida mitjançant API lleugeres. A causa de que s’executen de forma independent, cada microservei es pot actualitzar, implementar i escalar per satisfer la demanda de funcionalitats específiques d’una aplicació.

Assistents Digitals

La transformació de la societat, amb cada vegada més “nadius digitals”, i l’aparició de noves tecnologies com machine learning i el reconeixement del llenguatge natural, ha impulsat els darrers anys l’ús d’assistents digitals o chatbots com a mitjà perquè els usuaris puguin resoldre consultes o gestionar serveis. Els assistents digitals tenen encara limitacions i hi ha peticions que no podran atendre, però tenen l’avantatge que poden estar operatius 24h i permeten donar una resposta molt més ràpida i automatitzada a consultes o peticions senzilles.

En ABAST desenvolupem assistents digitals sobre diferents plataformes, ajudant als nostres clients a obrir noves vies de comunicació amb els seus usuaris i clients. Des d’implementacions senzilles de casos d’ús simples, amb solucions dirigides i opcions de resposta predefinides, a solucions més obertes en entorn conversacional tant per escrit com a través de veu.

Desenvolupament d'aplicacions de gestió

Tenim una àmplia experiència en el desenvolupament de qualsevol tipus d’aplicació de gestió ja sigui per a l’empresa privada o per a l’administració pública. Oferim solucions en diversos entorns (web, escriptori, terminals mòbils) i amb diferents fabricants (Microsoft, Oracle, programari lliure o OpenSource). Aquests són alguns dels sectors productius dins de l’empresa privada per als que hem realitzat desenvolupaments representatius d’aplicacions a mida:

 • Educació i escoles de Negoci
 • Sanitat i farmacèutiques
 • Oci i espectacles
 • Alimentació
 • Assegurances
 • Automoció i recanvis
 • Construcció
 • Hidrocarburs
 • Retail i venda majorista
 • Banca

Desenvolupament de CRM a mida

Quan les eines de mercat no satisfan les necessitats funcionals descrites o no s’integren amb l’ERP de la manera necessària, plantejem la realització d’un CRM a mida.

Hem implantat diversos CRM basats en plataformes Microsoft, normalment en entorn web i que implementen les següents funcionalitats principals:

 • Gestió de clients.
 • Control de la cartera.
 • Implementació de campanyes comercials.
 • Seguiment d’accions comercials.
 • Control de trucades telefòniques i correus.
 • Informes de visites.
 • Integració a mida amb l’ERP.

Un CRM ha de permetre als usuaris directors de l’empresa poder analitzar la informació emmagatzemada, per a això es plantegen les següents estratègies de serveis:

 • Consultes amb àmplia varietat de filtre per obtenir la informació des del CRM.
 • Possibilitat d’exportació de tota la informació a formats Excel o PDF.
 • Generació d’informes i estadístiques per a solucions mitjanes.
 • Implantació d’eines de Business Intelligence per solucions grans.

Desenvolupament d'ERP a mida

Per a aquelles empreses on l’activitat productiva és molt específica i no hi ha cap solució al mercat que s’adapti a les seves necessitats, plantegem la realització d’un ERP a mida.

Hem implantat diversos ERP basats en diverses plataformes, normalment en entorn Escriptori i que implementen les següents funcionalitats principals:

 • Gestió de clients.
 • Gestió de productes.
 • Gestió de proveïdors
 • i distribuïdors.
 • Gestió d’albarans i comandes.
 • Gestió de factures
 • Gestió de rebuts i cobraments.
 • Comptabilitat de moviments.

Paral·lelament a les necessitats de gestió i emmagatzematge d’informació d’un ERP, hem implantat diverses solucions per poder analitzar la informació:

 • Consultes amb àmplia varietat de filtre.
 • Possibilitat d’exportació de tota la informació a formats Excel o PDF.
 • Generació d’informes i estadístiques per a solucions mitjanes.
 • Implantació d’eines de Business Intelligence per solucions grans.

Desenvolupament web - websites corporatius

Les webs corporatives són un tipus de projecte que exigeixen tenir una experiència contrastada per assegurar que el resultat compleix les expectatives. Per això, per aquests projectes podem aportar els següents serveis de creació de la web:

 • Consultoria Funcional dels continguts a situar a la web.
 • Disseny Gràfic de la web.
 • Disseny Tècnic de l’aplicació.

Un cop tenim les especificacions funcionals, gràfiques i tècniques de la Web procedim a la seva implementació. Per això treballem amb eines de gestió de continguts, CMS, que ens permeten modelar els requeriments a la web a implementar. Treballem amb diferents eines CMS i aconsellem sempre l’eina que millor s’adapta a les especificacions funcionals i tècniques de cada empresa.

Intranets

Les intranets suposen un tipus de projecte on l’empresa vol posar a l’abast dels seus empleats un conjunt de funcionalitats. Donada la nostra experiència en l’elaboració d’Intranets, podem aportar solucions per als següents requeriments habituals:

 • Control de l’Absentisme: Vacances, Permisos, Baixes, etc.
 • Control de Despeses: Desplaçaments, Dietes, Viatges, etc.
 • Reserva de Recursos: Aules, Materials, Consumibles, etc.
 • Bústia de Suggeriments.
 • Gestió del Coneixement: Wikis, Fòrums de Coneixements, etc.

Per a l’elaboració d’aquestes funcionalitats proposem l’eina de portal que millor s’ajusta als requeriments a implementar. A destacar que tenim una àmplia experiència en la implantació de processos que exigeixen el disseny de circuits d’aprovació (workflows).

Extranets

Les extranet són portals que permeten publicar informació per a uns usuaris concrets. És un tipus de projecte molt adequat per a empreses que volen publicar informació per als seus clients, proveïdors o distribuïdors. Tenim experiència en realitzar extranets amb els següents requeriments:

 • Control d’accés i seguretat de la informació.
 • Consulta de condicions de venda de productes.
 • Consulta de vendes filtrat per usuari.
 • Consulta de l’estat de les Factures, Comandes i Albarans.
 • Integració a mida amb l’ERP.
 • Integració amb altres portals de l’empresa.

Per a l’elaboració d’aquestes funcionalitats podem treballar amb eines portal o amb eines a mida, l’elecció dependrà de la solució que millor s’ajusta als requeriments a implementar.

Portal de l'empleat

Els portals de l’empleat solen ser un tipus d’Intranet on l’empresa a més de poder posar a l’abast un conjunt de funcionalitats (Veure Intranets) també vol establir canals de comunicació amb l’empleat. Donada la nostra experiència en la implantació de portals d’empleats podem aportar solucions per als següents requeriments habituals:

 • Gestió de notícies: Categorització, Filtrat, etc.
 • Normativa d’empresa: Processos, Procediments, etc.
 • Publicació de documentació tècnica.
 • Informació sindical.
 • Panell de l’empleat.
 • Formularis per a la comunicació entre l’empleat i RRHH.

Per a l’elaboració d’aquestes funcionalitats proposem l’eina de portal amb gestió de continguts que millor s’ajusta als requeriments a implementar.

Portal de vendes

Els portals de vendes són un tipus de projecte destinat a poder recollir la informació de vendes mitjançant el portal. És un tipus de projecte molt adequat per a empreses que volen implantar una aplicació de venda a el públic (B2C) o per a aquelles empreses on els comercials de vendes treballen fora de l’oficina i no poden accedir directament a l’ERP. Tenim experiència en realitzar portals de vendes amb els següents requeriments:

 • Control d’accés i seguretat de la informació.
 • Usabilitat: Reducció de costos en la introducció de la informació.
 • Integració a mida amb l’ERP.
 • Integració amb altres portals de l’empresa.
 • Disseny d’arquitectures SOA.

Per a l’elaboració d’aquestes funcionalitats podem treballar amb eines portal o amb eines a mida, l’elecció dependrà de la solució que millor s’ajusta als requeriments a implementar.

Portal per franquícies

Els portals per franquícies són un tipus de projecte destinat a poder resoldre les comunicacions necessàries entre un punt de venda i la central. És un tipus de projecte molt adequat per a empreses que gestionen el seu negoci com franquícies, ja siguin internes o externes. Tenim experiència en realitzar portals de vendes amb els següents requeriments:

 • Control d’accés i seguretat de la informació.
 • Consulta de productes.
 • Gestió de l’estoc a mida segons requeriments funcionals i de comunicacions.
 • Entrada de Comandes i Albarans.
 • Consulta de l’estat de les Comandes i Albarans.
 • Integració a mida amb l’ERP.
 • Integració amb altres portals de l’empresa.
 • Disseny d’arquitectures SOA

Per a l’elaboració d’aquestes funcionalitats podem treballar amb eines portal o amb eines a mida, l’elecció dependrà de la solució que millor s’ajusta als requeriments a implementar.

Tipologies de serveis

Projectes

La realització de projectes és la principal activitat de l’àrea de Desenvolupament i Innovació d’ABAST

Els aspectes més rellevants en l’execució d’un projecte són:

 • Divisió d’el projecte en fases: anàlisi funcional, disseny tècnic / gràfic, desenvolupament i instal·lació i posada en marxa.
 • Ús de metodologies àgils partint dels estàndards de Esprit.
 • Seguiment enfocat a el compliment de la planificació.
 • Gestió de la qualitat en tots els entregables.
 • Control preventiu dels riscos per mitigar-los o minimitzar el seu impacte

Aspectes a tenir en compte en la finalització del projecte:

 • S’entrega el códi font de l’aplicació desenvolupada.
 • Contracte de garantia sobre possibles defectes que poguessin sorgir.
 • L’empresa disposa de l’opció de lliurament “claus en mà”, en aquest cas es realitza la formació de tots aquells aspectes necessaris perquè les persones designades per l’empresa per al manteniment de l’aplicació puguin absorbir el coneixement necessari.
 • Amb l’objectiu de donar un servei global es posa a disposició de les empreses un contracte de mantenimient opcional. Aquest suport és totalment adaptable a les necessitats de cada empresa i permet a aquesta delegar aquelles funcions o tasques que consideri oportú.

En tot el cicle de vida d’el projecte fixarem un responsable de el projecte que serà l’encarregat de gestionar el projecte i serà l’interlocutor principal amb els responsables de l’empresa.

Outsourcing

El outsurcing de tècnics és entès per nosaltres com aquelles prestacions de serveis que permeten modelar un servei informàtic a realitzar segons les necessitats concretes d’una empresa en un moment determinat.

Les prestacions de serveis s’executen normalment com cessions presencials dels nostres tècnics a les empreses per un temps o una periodicitat a determinar.

Els perfils disponibles per a la prestació serien els següents:

 • Programador Senior: Realitzarà unes tasques de desenvolupament en la tecnologia o eines establertes i que seran gestionades per un responsable de projectes que podrà ser de l’empresa o d’Abast.
 • Analista / Programador: A més de les tasques anteriors, aportarà la capacitat analitzar i donar solucions a qüestions tècniques relacionades amb el seu àmbit tècnic.
 • Dissenyador Gràfic: Farà les tasques de disseny gràfic i / o maquetació en HTML a projectes en entorn web.
 • Cap de Projecte: Ha de fer les tasques de presa de requeriments, anàlisi funcional, gestió i seguiment de tècnics i / o projectes que l’empresa consideri.
 • Consultor: Podrà realitzar serveis específics com ara formació en eines, auditoria d’aplicacions, dimensionament de projectes o consultoria de negoci sobre la base de la nostra experiència.

Els nostres tècnics tenen l’experiència i la capacitat necessària per a la realització de serveis de forma autogestionada però també, i si l’ocasió ho requereix, poden formar part d’equips mixtes de treball amb altres tècnics de l’empresa o d’altres proveïdors.

La forma de treballar dels tècnics s’adaptarà als estàndards de cada empresa però es garanteix la mateixa formació i ús de la metodologia que apliquem en els projectes.

Oficines Tècniques

Les oficines tècniques són el tipus de servei especialitzat en una tecnologia o plataforma concreta per cobrir unes necessitats conegudes i que tenen continuïtat en el temps.

Aquest tipus de servei es sol plantejar com una externalització del manteniment i suport en una o diverses aplicacions informàtiques. Els beneficis que pot obtenir l’empresa amb aquesta externalització són:

 • Servei especialitzat i de proximitat amb l’empresa
 • Delegació en la gestió del servei de manera que l’empresa s’encarrega de mesurar la qualitat i la satisfacció que proporcionen els serveis que ofereix l’oficina tècnica.
 • Establiment d’una metodologia de treball: gestió de requeriments, control d’entregables, pautes per als passos a producció, etc.
 • Control i coordinació en el desenvolupament de noves aplicacions relacionades.

Una oficina tècnica es planteja com un servei amb els següents aspectes:

 • Definició: S’ha de definir un equip de persones que formaran l’oficina tècnica. Els perfils que podem aportar són els descrits en el punt anterior.
 • Dimensionament: Un cop es fixin els indicadors de servei esperats per part de l’empresa, es dimensionarà quants recursos de cada perfil són necessaris i el percentatge de dedicació de cada un d’ells.
 • Ubicació: El lloc físic on l’equip farà els seus serveis podrà ser a l’empresa o a Abast, s’hauran de tenir en compte criteris com interacció amb persones de l’empresa, comunicacions o procediments a implementar.
 • Temporalitat: S’ha de fixar un període d’actuació mínim de l’equip que permeti avaluar la capacitat de resolució de la mateixa.
 • Flexibilitat: S’han de poder afegir o treure recursos a l’equip de forma planificada en funció de la càrrega de treball.

Dins de l’equip fixarem a un responsable del servei que serà l’encarregat de gestionar a l’equip i serà l’interlocutor principal amb els responsables de l’empresa.

La forma de treballar dels nostres tècnics s’adaptarà als estàndards de cada empresa però es garanteix la mateixa formació i ús de la metodologia que apliquem en els projectes.

Casos d'èxit

Grup Piñero innova en la comunicació amb els seus clients mitjançant chatbots
Würth, la informació al servei del Venedor
EAT OUT actualitza les seves aplicacions de gestió
ESADE actualitza la seva web corporativa
CTTI confia en ABAST per al desenvolupament i evolució de PICA
El CRG millora la gestió de la seva informació amb Oracle

Altres temes relacionats

Aplicacions de la Intel·ligència Artificial a les empreses
Desenvolupament web: Millora del rendiment i delegació d'esdeveniments amb jQuery
Desenvolupament en SharePoint online: Com crear components personalitzats de forma àgil i ràpida
Helper per recerques amb accents en taules de Telerik asp.net
ABAST aconsegueix 7 noves certificacions Oracle Expertise
ABAST, primer partner Oracle a Europa que aconsegueix l'especialització Microsoft Applications to Oracle Cloud
ABAST aconsegueix 24 expertises en el nou programa de partner d'Oracle
Assistents Digitals: com ampliar i automatitzar els canals de comunicació amb els nostres clients

Registration

Forgotten Password?