Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies lliures

Les línies de treball principals en què l’àrea de desenvolupament de solucions a mida d’ABAST treballa amb tecnologies lliures són: aplicacions de gestió i solucions SOA.

Aplicacions de Gestió

Utilitzem plataformes que permeten el desenvolupament a mida d’aplicacions de diferents plataformes (Windows, Unix ) i amb diferents repositoris de base de dades.

SOA

La divisió treballa amb les següents tecnologies:

Utilitzem llibreries J2EE per al desenvolupament de solucions SOA en diferents plataformes.

J2EE

És la plataforma més estesa de desenvolupament de software lliure i una de les línies de negoci principals de la àrea de solucions a mida d’ABAST.

A Abast Solutions portem treballant amb aquesta plataforma des de fa molts anys en el desenvolupament de tot tipus de solucions o aplicacions a mida per a les empreses. És utilitzada per cobrir totes aquelles necessitats que els productes estàndard no poden cobrir.

J2EE/Java és la plataforma de desenvolupament normalitzada de l’administració pública catalana pel que posseïm un alt coneixement i experiència en solucions per a l’administració pública.

Per l’alta varietat d’aplicacions desenvolupades, volem esmentar l’alt coneixement adquirit en les següents tecnologies: Struts, Hiberntate, Spring, Maven, i una alta varietat de llibreries en entorn Java.

També tenim una alta experiència en el disseny i implementació de WebServices en entorn J2EE utilitzant l’eina AXIS2, XMLBeans o altres eines.

PHP

És un llenguatge de desenvolupament de software lliure i representa una de les línies de negoci complementàries de la divisió.

La divisió treballa en aquest llenguatge per al desenvolupament de tot tipus de solucions o aplicacions a mida per a les empreses. És utilitzada per cobrir totes aquelles necessitats de desenvolupament menors en què la plataforma J2EE es considera massa voluminosa per al tipus de solució a implementar.

Registration

Forgotten Password?