AVÍS LEGAL

Els continguts del web de ABAST pertanyen a les empreses:

ABAST SYSTEMS, S.A.
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el 20/3/90
(Tom 11299, Llibre 10106, Secció 2ª, Foli 80, Full 131.649, Inscripció 1ª)
CIF: A59104612
Domicili fiscal: c / Equador, 39-45 – 08029 Barcelona

ABAST SOLUTIONS, S.A.
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el 7/4/86
(Tom 7147, Llibre 6420, Secció 2ª, Foli 164, Full 86.362, Inscripció 1ª)
NIF: A58137423
Domicili fiscal: c / Equador, 39-45 – 08029 Barcelona

El domini abast.es es troba inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona nº 185/03 (Tom 24.690, Foli 221, Full B 73.607, Inscripció 19)

Tota la informació continguda en aquest lloc web, el seu disseny gràfic, imatges, bases de dades, índexs, codi font i qualsevol altre element que formi part del mateix és propietat de les empreses Abast Systems, S.A. i Abast Solutions, S.A. La reproducció total o parcial, distribució, modificació, cessió i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

Abast Systems, S.A. i Abast Solutions, S.A. declinen qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest lloc web i no gestionada directament pels nostres administradors web.

La funció dels links que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest lloc web. Aquests enllaços no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació, i per això Abast Systems, S.A. i Abast Solutions, S.A., no seran responsables del resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals.

En oferir aquests enllaços, no es pot inferir que ABAST aprovi el contingut o altre material inclòs en aquestes webs ni tampoc es pot inferir cap relació d’ABAST amb les parts que allotgen aquestes webs.

Per a qualsevol comentari o suggeriment sobre els continguts d’aquest website podeu posar-se en contacte amb cgarcia@abast.es