Igualtat

La igualtat entre els gèneres és un principi fonamental, basat en el respecte a totes les persones, i un dels valors que ens identifica com a companyia. Per això ABAST disposa d’un pla i una comissió d’Igualtat que vetllen contra qualsevol discriminació per raó de sexe i porta a terme iniciatives per impulsar una major incorporació de la dona en l’àmbit laboral de les TI.

Pla d'igualtat d'ABAST

ABAST compta amb un Pla d’Igualtat que té com a objectius la igualtat efectiva entre dones i homes i que cap de les persones treballadores de ABAST se senti vulnerada pel que fa als principis bàsics d’Igualtat d’Oportunitats. Constitueix un conjunt ordenat d’objectius i mesures que permetin assolir els objectius d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes i eliminar qualsevol indici de discriminació per raó de sexe. Un objectiu que va més enllà de la mera imposició legal, i que pretén ser un instrument efectiu del clima laboral, de l’optimització de les capacitats i potencialitats de tota la plantilla i, amb això, de la millora de la productivitat i la qualitat de vida.

Comissió d'Igualtat

La Comissió d’Igualtat de ABAST ha estat la responsable de la redacció de el Pla d’Igualtat de la companyia, i manté reunions periòdiques per revisar les accions realitzades, així com noves propostes a implementar per seguir assegurant la igualtat d’oportunitats de dones i homes en la contractació i les condicions de treball, la promoció, la retribució, la conciliació de la vida familiar i laboral, etc.

ABAST col·labora amb Reinventa-Tech, un programa social d'Oracle per impulsar l'ocupabilitat de les dones

Oracle ha posat en marxa Reinventa-Tech, un programa que té com a objectiu reduir la taxa d’atur entre les dones, proporcionant-les una nova oportunitat en l’àmbit laboral a través de l’aprenentatge d’habilitats tecnològiques molt valorades i demandades per empreses de tots els sectors i àmbits. ABAST col·labora amb aquest programa a través de la difusió del mateix i acollint en pràctiques a alguna de les candidates que siguin finalment seleccionades.

ABAST participa a la iniciativa Women in Dynamics

ABAST s’ha adherit al Women in Dynamics pledge, una iniciativa subscrita per partners de Microsoft Dynamics de tot el món que té com a objectiu afavorir la igualtat de gènere, la diversitat i la inclusió a la comunitat internacional de Microsoft Dynamics.

Registration

Forgotten Password?