Solucions i serveis de desenvolupament

SOA – Integració de serveis i processos

Amb l’objectiu d’estandaritzar, coordinar, compartir i aprofitar serveis i processos, plantegem arquitectures distribuïdes basades en estàndards SOA. Hem participat en diversos projectes que han implementat o utilitzat algunes plataformes o serveis basats en SOA, com ara:
 • Implementació de serveis i aplicacions dins de l’entorn d’una plataforma d’integració i col·laboració administrativa.
 • Consum de serveis que estiguin en qualsevol plataforma de servei de l’empresa.
 • Desenvolupament d’aplicacions a mida que tinguin una integració amb serveis externs com ara la DGT, SCT, Hisenda, Ministeris del govern, Departaments de la Generalitat, Empreses privades, etc.
 • Implementació de mòduls de comunicació amb l’administració per aplicacions ja existents.

Desenvolupament d’aplicacions de gestió

Tenim una àmplia experiència en el desenvolupament de qualsevol tipus d’aplicació de gestió ja sigui per a l’empresa privada o per l’administració pública. Oferim solucions en diversos entorns (web, escriptori, terminals mòbils) i amb diferents fabricants (Microsoft, Oracle, Sybase IBM, Lliure o OpenSource). Aquests són alguns dels sectors productius dins de l’empresa privada per als que hem realitzat desenvolupaments representatius d’aplicacions a mida:
 • Educació i escoles de Negoci
 • Sanitat i farmacèutiques
 • Oci i espectacles
 • Alimentació
 • Assegurances
 • Automoció i recanvis
 • Construcció
 • Hidrocarburs
 • Retail i venda majorista
 • Banca

Desenvolupament de CRM a mida

Quan les eines de mercat no satisfan les necessitats funcionals descrites o no s’integren amb l’ERP de la manera necessària, plantegem la realització d’un CRM a mida.
Hem implantat diversos CRM basats en plataformes Microsoft, normalment en entorn web i que implementen les següents funcionalitats principals:
 • Gestió de clients.
 • Control de la cartera.
 • Implementació de campanyes comercials.
 • Seguiment d’accions comercials.
 • Control de trucades telefòniques i correus.
 • Informes de visites.
 • Integració a mida amb l’ERP.
Un CRM ha de permetre als usuaris directors de l’empresa poder analitzar la informació emmagatzemada, per a això es plantegen les següents estratègies de serveis:
 • Consultes amb àmplia varietat de filtre per obtenir la informació des del CRM.
 • Possibilitat d’exportació de tota la informació a formats Excel o PDF.
 • Generació d’informes i estadístiques per a solucions mitjanes.
 • Implantació d’eines de Business Intelligence per solucions grans.

Desenvolupament d’ERP a mida

Per a aquelles empreses en les que l’activitat productiva és molt específica i no hi ha cap solució al mercat que s’adapti a les seves necessitats, plantegem la realització d’un ERP a mida.
Hem implantat diversos ERP basats en diverses plataformes, normalment en entorn Escriptori i que implementen les següents funcionalitats principals:
 • Gestió de clients.
 • Gestió de productes.
 • Gestió de proveïdors y distribuïdors.
 • Gestió d’albarans i comandes.
 • Gestió de factures
 • Gestió de rebuts i cobraments.
 • Comptabilitat de moviments.
Paral·lelament a les necessitats de gestió i emmagatzematge d’informació d’un ERP, hem implantat diverses solucions per poder analitzar la informació:
 • Consultes amb àmplia varietat de filtre.
 • Possibilitat d’exportació de tota la informació a formats Excel o PDF.
 • Generació d’informes i estadístiques per a solucions mitjanes.
 • Implantació d’eines de Business Intelligence per solucions grans.

Desenvolupament web websites corporatius

Les webs corporatives són un tipus de projecte que exigeixen tenir una experiència contrastada per assegurar que el resultat compleix les expectatives. Per això, per a aquests projectes podem aportar els següents serveis de creació de la web:
 • Consultoria Funcional dels continguts a situar en la web.
 • Disseny Gràfic del web.
 • Disseny tècnic de l’aplicació.
Un cop tenim les especificacions funcionals, gràfiques i tècniques de la Web procedim a la seva implementació. Per això treballem amb eines de gestió de continguts, CMS, que ens permeten modelar els requeriments a la web a implementar. Treballem amb diferents eines CMS i aconsellem sempre l’eina que millor s’adapta a les especificacions funcionals i tècniques de cada empresa.

Intranets

Les intranets suposen un tipus de projecte on l’empresa vol posar a l’abast dels seus empleats un conjunt de funcionalitats. Donada la nostra experiència en l’elaboració d’Intranets, podem aportar solucions per als següents requeriments habituals:
 • Control de l’Absentisme: Vacances, Permisos, Baixes, etc.
 • Control de Despeses: Desplaçaments, Dietes, Viatges, etc.
 • Reserva de Recursos: Aules, Materials, Consumibles, etc.
 • Bústia de suggeriments.
 • Gestió del Coneixement: Wikis, Fòrums de Coneixements, etc.
Per a l’elaboració d’aquestes funcionalitats proposem l’eina de portal que millor s’ajusta als requeriments a implementar. A destacar que tenim una àmplia experiència en la implantació de processos que exigeixen el disseny de circuits d’aprovació (workflows).

Portal de l’empleat

Els portals de l’empleat solen ser un tipus d’Intranet on l’empresa a més de poder posar a l’abast un conjunt de funcionalitats (Veure Intranets) també vol establir canals de comunicació amb l’empleat. Donada la nostra experiència en la implantació de portals d’empleats podem aportar solucions per als següents requeriments habituals:
 • Gestió de notícies: Categorització, Filtrat, etc.
 • Normativa d’empresa: Processos, Procediments, etc.
 • Publicació de documentació tècnica.
 • Informació sindical.
 • Panell de l’empleat.
 • Formularis per a la comunicació entre l’empleat i RRHH.
Per a l’elaboració d’aquestes funcionalitats proposem l’eina de portal amb gestió de continguts que millor s’ajusta als requeriments a implementar.

Portal de vendes

Els portals de vendes són un tipus de projecte destinat a poder recollir la informació de vendes mitjançant el portal. És un tipus de projecte molt adequat per a empreses que volen implantar una aplicació de venda al públic (B2C) o per a aquelles empreses on els comercials de vendes treballen fora de l’oficina i no poden accedir directament a l’ERP. Tenim experiència en realitzar portals de vendes amb els següents requeriments:
 • Control d’accés i seguretat de la informació.
 • Usabilitat: Reducció de costos en la introducció de la informació.
 • Integració a mida amb l’ERP.
 • Integració amb altres portals de l’empresa.
 • Disseny d’arquitectures SOA.
Per a l’elaboració d’aquestes funcionalitats podem treballar amb eines portal o amb eines a mida, l’elecció dependrà de la solució que millor s’ajusta als requeriments a implementar.

Portal per franquícies

Els portals per franquícies són un tipus de projecte destinat a poder resoldre les comunicacions necessàries entre un punt de venda i la central. És un tipus de projecte molt adequat per a empreses que gestionen el seu negoci com franquícies, ja siguin internes o externes. Tenim experiència en realitzar portals de vendes amb els següents requeriments:
 • Control d’accés i seguretat de la informació.
 • Consulta de productes.
 • Gestió de l’estoc a mida segons requeriments funcionals i de comunicacions.
 • Entrada de Comandes i Albarans.
 • Consulta de l’estat de les Comandes i Albarans.
 • Integració a mida amb l’ERP.
 • Integració amb altres portals de l’empresa.
 • Disseny d’arquitectures SOA
Per a l’elaboració d’aquestes funcionalitats podem treballar amb eines portal o amb eines a mida, l’elecció dependrà de la solució que millor s’ajusta als requeriments a implementar.

Extranets per a usuaris registrats

Les extranets són portals que permeten publicar informació per a uns usuaris concrets. És un tipus de projecte molt adequat per a empreses que volen publicar informació per als seus clients, proveïdors o distribuïdors. Tenim experiència en realitzar extranets amb els següents requeriments:
 • Control d’accés i seguretat de la informació.
 • Consulta de condicions de venda de productes.
 • Consulta de vendes filtrat per usuari.
 • Consulta de l’estat de les Factures, Comandes i Albarans.
 • Integració a mida amb l’ERP.
 • Integració amb altres portals de l’empresa.
Per a l’elaboració d’aquestes funcionalitats podem treballar amb eines portal o amb eines a mida, l’elecció dependrà de la solució que millor s’ajusta als requeriments a implementar.

Altres serveis

Consultoria SEO (posicionament en cercadors)

Per webs públiques ja existents oferim un servei de consultoria en el que analitzem i canviem tots aquells aspectes de la web que poden afectar al posicionament. El servei no es basa en el compromís explícit de posicionament sinó en l’adequació de la web perquè Google posicioni millor la web gràcies a l’aplicació del nostre manual de bones pràctiques. No s’inclou la realització de tasques que no afecten directament a la web, com ara referenciar-la en altres pàgines webs, ja que es consideren tasques extra informàtiques.

Suport Servidors d’aplicacions

Els portals web ja siguin públics o privats, estan desenvolupats en tecnologia .NET o J2EE i necessiten estar instal·lats dins d’un servidor d’aplicacions. Oferim serveis d’instal·lació, configuració i manteniment de servidors d’aplicacions com ara: Microsoft Internet Information Server, Tomcat o Apache http Server.

Suport i manteniment de Continguts web

Sovint, una web pot perdre atractiu si no es renoven els continguts de forma periòdica o si aquests no tenen un bon impacte visual. Oferim els serveis de personal tècnic en els següents àmbits:
 • Dissenyador Gràfic: Disseny gràfic de continguts per a webs implementades per nosaltres o no.
 • Maquetador HTML: Manteniment manual de continguts de forma esporàdica o periòdica.
 • Consultor Web: Assessoria per analitzar la possibilitat d’obtenir informació d’altres sistemes públics per tal de visualitzar continguts dinàmics a la web.

Altres solucions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ABAST ha desenvolupat una solució tecnològica pensada terminals d’hidrocarburs. Permet gestionar els moviments de la terminal, realitzar les comunicacions amb l’AEAT i oferir un millor servei als operadors.

Registration

Forgotten Password?