Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia open source

La línia de treball principal en què l’àrea de desenvolupament de solucions a mida d’ABAST treballa amb tecnologies opensource és el desenvolupament de portals.

Portals

La divisió treballa amb tres solucions de portal sota la denominació OpenSource:

En tots els casos es tracta de productes que permeten la creació de portals públics i privats, amb gestió de continguts, arquitectura java, sobre diferents plataformes (Windows, Unix ) i repositori de base de dades variable.

OpenCMS

Aquest producte permet la creació de portals públics i privats, amb gestió de continguts, arquitectura java, plataformes variades i repositori de base de dades variable. És una solució àgil per a la creació de portals web de forma ràpida i eficient. Es tracta d’una eina que permet una gran personalització dels continguts i que està pensada per a webs corporatives i extranets.

Liferay

És un producte que permet la creació de portals públics i privats, amb gestió de continguts, arquitectura java, plataformes variades i repositori de base de dades variable. És una solució per a la creació de portals més sofisticats. Es tracta d’una eina amb una bona usabilitat i que està pensat per integrar-se amb altres aplicacions, per tant el punt fort de l’eina és el seu ús per al desenvolupament d’intranets.

Alfresco

És un producte que permet la creació de portals públics i privats, amb gestió de continguts, arquitectura java, plataformes variades i repositori de base de dades variable. És una solució per a la gestió documental i de continguts en una web. Es tracta d’una eina pensada inicialment per a la gestió documental a la qual després se li va afegir un mòdul per a la gestió de continguts.

Registration

Forgotten Password?