• Home
  • Alianzas
  • Empresa certificada ISO 27001

Empresa certificada ISO 27001

ABAST està certificat segons la norma ISO / IEC 27001 de Sistemes de gestió de la seguretat de la informació.

Ciberseguretat

VPN SSL amb Pulse Connect Secure
Seguretat a les PIMEs
Auditoria de Seguretat per SAP
Consultoria de Seguretat de la Informació
Ciberseguretat
Infraestructura i solucions de Ciberseguretat
Adequació per al compliment del GDPR
Pla de Continuïtat de Negoci
Conscienciació en Ciberseguretat pels treballadors
Pla de Contingència de TI
ProSOC - Security Operations Center (SOC) as a Service
SGSI basat en ISO 27000
Esquema Nacional de Seguretat
Hacking Ètic / Tests d'Intrusió
ABAST Advanced WAF

Temes relacionats

ABAST obté la certificació de conformitat amb l'ENS
Noves certificacions ISO20000 i ISO 14001 d'ABAST
Empresa certificada ISO 20000
Empresa certificada ISO 14001
Empresa certificada ISO 27001
ABAST aconsegueix la certificació ISO 27001 de Sistemes de gestió de la Seguretat de la informació
Empresa certificada ISO 9001

Registration

Forgotten Password?