• Home
  • Alianzas
  • Empresa certificada ISO 27001

Empresa certificada ISO 27001

ABAST està certificat segons la norma ISO / IEC 27001 de Sistemes de gestió de la seguretat de la informació.

Ciberseguretat

Trend Micro TippingPoint
Security Advisor – DPO Assistant
Responsabilitat Jurídica
Kit Digital - Ciberseguretat avançada per als usuaris amb Kaspersky i Fortinet
VPN SSL amb Pulse Connect Secure
Kit Digital - Comunicacions segures amb Global Protect de Palo Alto
Seguretat a les PIMEs
Programa d'ajudes Kit Digital - Solucions de digitalització per a Pimes
Auditoria de Seguretat per SAP
Consultoria de Seguretat de la Informació
Ciberseguretat
Infraestructura i solucions de Ciberseguretat
Adequació per al compliment del GDPR
Pla de Continuïtat de Negoci
Conscienciació en Ciberseguretat pels treballadors

Temes relacionats

Noves certificacions ISO20000 i ISO 14001 d'ABAST
Empresa certificada ISO 20000
Empresa certificada ISO 14001
Empresa certificada ISO 27001
ABAST aconsegueix la certificació ISO 27001 de Sistemes de gestió de la Seguretat de la informació
Empresa certificada ISO 9001

Registration

Forgotten Password?