• Home
  • Alianzas
  • Empresa certificada ISO 27001

Empresa certificada ISO 27001

ABAST està certificat segons la norma ISO / IEC 27001 de Sistemes de gestió de la seguretat de la informació.

Ciberseguretat

Hacking Ètic / Tests d'Intrusió
ABAST Advanced WAF
Oficina de Seguretat
Auditoria i Consultoria LOPD
Next Generation Firewalls (NGFW)
Be12 Databank
Trend Micro Deep Security
SealPath - solució IRM (Information Rights Management)
ArcSight Enterprise Security Manager
Seguretat
Fortiweb - Web Application Firewall
Trend Micro Deep Discovery Inspector
Trend Micro TippingPoint
Security Advisor – DPO Assistant
Responsabilitat Jurídica

Temes relacionats

Noves certificacions ISO20000 i ISO 14001 d'ABAST
Empresa certificada ISO 20000
Empresa certificada ISO 14001
Empresa certificada ISO 27001
ABAST aconsegueix la certificació ISO 27001 de Sistemes de gestió de la Seguretat de la informació
Empresa certificada ISO 9001

Registration

Forgotten Password?