• Home
  • Alianzas
  • Empresa certificada ISO 27001

Empresa certificada ISO 27001

ABAST està certificat segons la norma ISO / IEC 27001 de Sistemes de gestió de la seguretat de la informació.

Ciberseguretat

Trend Micro TippingPoint
Auditoria i Consultoria LOPD
Infraestructura i solucions de Ciberseguretat
Responsabilitat Jurídica
Be12 Databank
Pla de Continuïtat de Negoci
VPN SSL amb Pulse Connect Secure
Seguretat
Pla de Contingència de TI
Seguretat a les PIMES
CYREBRO - La primera plataforma SOC interactiva basada en el núvol
SGSI basat en ISO 27000
Auditoria de Seguretat per SAP
Trend Micro Deep Discovery Inspector
Hacking Ètic / Tests d'Intrusió

Temes relacionats

ABAST obté la certificació de conformitat amb l'ENS
Certificació de conformitat amb l'ENS
Noves certificacions ISO20000 i ISO 14001 d'ABAST
Empresa certificada ISO 20000
Empresa certificada ISO 14001
Empresa certificada ISO 27001
ABAST aconsegueix la certificació ISO 27001 de Sistemes de gestió de la Seguretat de la informació
Empresa certificada ISO 9001

Registration

Forgotten Password?