• Home
  • Alianzas
  • Empresa certificada ISO 27001

Empresa certificada ISO 27001

ABAST està certificat segons la norma ISO / IEC 27001 de Sistemes de gestió de la seguretat de la informació.

Ciberseguretat

Pla de Contingència de TI
ProSOC - Security Operations Center (SOC) as a Service
SGSI basat en ISO 27000
Esquema Nacional de Seguretat
Hacking Ètic / Tests d'Intrusió
ABAST Advanced WAF
Oficina de Seguretat
Auditoria i Consultoria LOPD
Next Generation Firewalls (NGFW)
Be12 Databank
Trend Micro Deep Security
Seguretat
ArcSight Enterprise Security Manager
CYREBRO - La primera plataforma SOC interactiva basada en el núvol
Fortiweb - Web Application Firewall

Temes relacionats

ABAST obté la certificació de conformitat amb l'ENS
Noves certificacions ISO20000 i ISO 14001 d'ABAST
Empresa certificada ISO 20000
Empresa certificada ISO 14001
Empresa certificada ISO 27001
ABAST aconsegueix la certificació ISO 27001 de Sistemes de gestió de la Seguretat de la informació
Empresa certificada ISO 9001

Registration

Forgotten Password?