Noves certificacions ISO20000 i ISO 14001 d’ABAST

Notícies

Noves certificacions ISO20000 i ISO 14001 d’ABAST

16 de setembre de 2021

El passat mes de juliol ABAST va completar amb èxit les auditories que validen la seva certificació en l’estàndard ISO / IEC 20000 de gestió i qualitat dels serveis TI i en la norma ISO / IEC 14001 de sistemes de gestió ambiental. Aquestes certificacions s’uneixen a les que ja posseïa des de fa anys d’ISO/IEC 9001 i ISO/IEC 27001

La norma ISO / IEC 20000 és l’estàndard reconegut internacionalment per a la Gestió de Serveis TI (ITSM). Basada en gran part en el conjunt de bones pràctiques recollides per ITIL, que ABAST ve utilitzant des de fa moltíssims anys, aquesta norma ofereix la possibilitat de certificació a les empreses que vulguin auditar la qualitat dels seus processos enfocats a la gestió eficient dels serveis de TI per a clients interns i externs. En el cas de ABAST aquesta auditoria va finalitzar a finals del passat juliol, sent la conclusió de l’entitat certificadora que l’empresa complia amb tots els requisits obligatoris de la versió actual de la norma: ISO/ IEC 20000 2018.

Unes setmanes abans ABAST havia aconseguit també la certificació ISO/IEC 14001, l’estàndard per a la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental a la companyia. Una certificació que acredita el compromís d’ABAST amb la natura i el medi ambient, promovent el desenvolupament sostenible, la protecció ambiental i la gestió eficient de residus des d’un punt de vista d’equilibri amb els aspectes socioeconòmics. Aquesta és una de diverses iniciatives impulsades per la Direcció d’ABAST que tenen com a objectiu convertir la companyia en un referent com “empresa verda” dins de el sector TI.

Aquestes dues noves certificacions ISO s’uneixen a les altres dues que l’empresa ja acreditava des de fa bastants anys. D’una banda, la ISO/IEC 9001, l’estàndard internacional per establir de forma efectiva un Sistema de Gestió de Qualitat, que en el cas de ABAST certifica la qualitat dels processos lligats a les seves activitats de Serveis Gestionats d’Infraestructures TI (administració, monitorització i suport remot). De l’altra, la ISO/IEC 27001 de Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació, una normativa que certifica les bones pràctiques d’una organització a l’hora d’assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació, així com la seguretat dels sistemes i aplicacions en els quals aquesta informació és tractada.

Registration

Forgotten Password?