• Home
  • Alianzas
  • Empresa certificada ISO 9001

Empresa certificada ISO 9001

ABAST està certificat segons la norma UNE-EN ISO 9001: 2015 per a les activitats de Serveis Gestionats d’Infraestructures TI (Administració, Monitorització i Suport Remot)

Serveis Gestionats

Cloud i Serveis Gestionats
ABAST Advanced WAF
CYREBRO - La primera plataforma SOC interactiva basada en el núvol
Gestió de Serveis Cloud
Oficina de Seguretat
Outsourcing Digital Account Payables (ODAP)
ProSOC - Security Operations Center (SOC) as a Service
Security Advisor – DPO Assistant
Serveis d'Administració, Monitorització i Suport
Serveis gestionats

Temes relacionats

Noves certificacions ISO20000 i ISO 14001 d'ABAST
Empresa certificada ISO 20000
Empresa certificada ISO 14001
Empresa certificada ISO 27001
ABAST aconsegueix la certificació ISO 27001 de Sistemes de gestió de la Seguretat de la informació
Empresa certificada ISO 9001

Registration

Forgotten Password?