Outsourcing Digital Account Payables (ODAP)

Gestionar de forma manual la informació continguda en les Factures de Proveïdors que arriben a les nostres organitzacions suposa un elevat consum de temps, diners i recursos. Gartner Group ha posat de manifest en un estudi recent que el personal dels Departaments Financers, Administració i Compres empren entre un 30% i un 40% del seu temps a processar manualment les Factures de Proveïdors, amb un cost proper als 9,50 euros per Factura. ABAST li ofereix ODAP, un servei externalitzat BPO (Business Process Outsourcing) per processar les seves Factures de Proveïdors i els seus Comptes a Pagar (factures, albarans, contractes, etc.). Gràcies a aquest servei podrà disminuir significativament els costos en aquelles fases del seu procés de gestió que no li aporten valor afegit, amb estalvis propers al 65% respecte al seu cost actual.

Deixi la gestió de les seves Factures de Proveïdors a les nostres mans

Externalitzi, automatitzi i simplifiqui la gestió de Factures de Proveïdors mitjançant el nostre servei ODAP (Outsourcing Digital Account Payables), un servei “tot inclòs” per digitalitzar, reconèixer i indexar els documents entrants d’una organització. Per a això la ODAP utilitza el nostre software SCAN_VISIO eFactura, inclòs sense cost extra en el servei.

SCAN_VISIO eFactura està homologat per l’AEAT amb núm de referència 14CF898883CB095F, d’acord amb el que disposa l’Ordre EHA/962/2007 com a software autoritzat per a la digitalització certificada, que permet destruir els originals rebuts en paper.

Outsourcing Digital Account Payables

Desenvolupem els serveis de digitalització de la documentació mitjançant la creació d’una oficina de gestió de documents: ODAP (Outsourcing Digital Account Payables).

Oblideu-vos de gestionar els RRHH, de comprar i mantenir el hardware, d’instal·lar el software de Gestió Documental, escàners i digitalització ja que la ODAP estarà dotada de tots els elements necessaris per a la digitalització:

 • Infraestructura tecnològica (Escàner, PC, servidors, impressores …)
 • Productes Software de digitalització massiva i reconeixement OCR de documents i tecnologia de millora dinàmica d’imatges, software de verificació, data-entry i control de qualitat.
 • Mòduls d’integració i comptabilització automàtica als seus ERP o Sistema Financer.
 • RRHH per a la Direcció de Projecte i Personal qualificat: Operadors de Manipulació, Digitalitzadors i Indexadors (Data Entry), personal per comptabilitzar, gestió de proveïdors…

Resum del Servei

 • Recepció de factures, manipulació i classificació.
 • Digitalització Certificada per factures en paper.
 • Tractament de factures PDF i XML facturae.
 • Captura automàtica de dades de les factures mitjançant OCR.
 • Verificació de les dades (proveïdor existent, comprovació de factures duplicades, IVAs correctes, import total de la factura correcte, número de comanda, etc.).
 • Comunicació d’incidències al Departament de comptes a pagar.
 • Comunicació d’incidències al Proveïdor de la factura.
 • Comptabilització en el seu sistema financer.
 • Matching contra comandes i albarans de lliurament.
 • Assignació de centres de cost i comptes.
 • Arxiu electrònic de les factures en SCAN_VISIO eFactura per a la seva custòdia electrònica.

Documents

Fulletó ODAP - Account Payables (PDF)

Descarregui en format PDF el Fulletó sobre la nostra Oficina de Digitalització d’Alta Producció (ODAP)

Solucions de Gestió Documental, Automatització de processos i RPA

SCAN_VISIO Invoice Connector
Factura electrònica amb B2Brouter
Plataforma SERES e-Factura®
UiPath RPA
Kit Digital – Factura electrònica per a Dynamics 365 Business Central amb b2b Router
Kit Digital – Gestió de Processos empresarials amb Microsoft Dynamics 365 Business Central o Fenix ERP 3 i Gestió de processos de comptes a pagar amb SCAN_VISIO
Programa d'ajudes Kit Digital - Solucions de digitalització per a Pimes
Desenvolupament d'aplicacions empresarials sobre Microsoft Power Platform
SCAN_VISIO SaaS
KOFAX RPA
Automatización de procesos financieros en SAP
Captio - Gestió de despeses de viatge d'empresa
Automatització de Processos i RPA
SCAN_VISIO eDocument Suite
Outsourcing Digital Account Payables (ODAP)

Casos d'èxit

CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
VELATIA optimitza els seus processos de comptes a pagar amb KOFAX i ABAST
KNAUF GmbH Espanya automatitza la gestió de factures
FEDA automatitza l'enviament d'informació als seus clients
BSM automatitza la gestió de les seves factures
Barcelona Informació implanta Q-Doc

Altres temes relacionats

Com automatitzar el teu procés de factures en SAP i preparar-te per a l'arribada de la Llei "Crea y Crece"
UiPath Communications Mining. Resposta a missatges assistida per IA.
La Llei Antifrau: Impactes en la Gestió de Comptabilitat i Facturació
UiPath Communications Mining. Resposta a missatges assistida per IA.
Abast en l'esdeveniment de UiPath IA at Work
Automatització del procés de Comptes a Pagar a Microsoft Business Central complint amb la "Ley Crea y Crece"
Webinar: IA i hiperautomatització aplicada al departament financer
UiPath IA at Work
Kofax canvia de nom i ara és Tungsten Automation
CAD IT automatitza les seves operacions de IT gràcies a la implantació d'Ansible

Registration

Forgotten Password?