Cas d'èxit

Barcelona Informació implanta Q-Doc

La Direcció de Serveis de Barcelona Informació, de l’Ajuntament de Barcelona, que s’ha caracteritzat sempre per la seva actitud innovadora i renovadora, es va plantejar la necessitat d’implantar una solució per gestionar i simplificar el tractament del sistema documental del seu sistema de qualitat.

Després d’haver implantat Q-Doc, la solució de gestió documental d’Abast Solutions, ha cobert els seus objectius de manejar, controlar i distribuir la documentació de manera fàcil i eficaç.

El projecte

Per agilitzar les seves tasques administratives i centralitzar la documentació, Barcelona Informació ha decidit implantar Q-Doc, una eina basada en tecnologia Lotus Notes. Entre altres coses, li permet arxivar en una base de dades documental tots els seus manuals, procediments, instruccions i registres. A més distribueix la informació automàticament i facilita l’accés als documents a tota l’organització. Una altra de les característiques de Q-Doc és que és una eina que permet la integració en el sistema de qualsevol nou mòdul o adaptació que es requereixi.

La solució

Com a solució de gestió documental, Q-Doc possibilita:

  • Emmagatzemar de forma estructurada i ordenada la documentació.
  • Reduir el temps invertit en la gestió de la documentació i en tasques administratives.
  • Distribuir de manera electrònica i immediata tota la documentació publicada.
  • Controlar els moviments de tots els documents, i aconseguir així una gran fiabilitat i seguretat.
  • Que les modificacions realitzades dins dels registres finals es puguin recuperar.
  • Limitar l’accés a la documentació segons el perfil de l’usuari.
  • L’accés mitjançant navegador web en entorn Internet/Intranet.
  • Enllaços oberts amb altres aplicacions en funcionament a l’organització.

Beneficis i resultats

Barcelona Informació va escollir Q-Doc com a sistema de gestió documental ja que està dissenyat per a entorns Lotus Notes i resol totes les necessitats requerides pel seu departament de Qualitat. Després d’implantar Q-Doc, la Direcció de Serveis de “Barcelona Informació” ha aconseguit, entre altres coses:

 • Integrar totes les normatives en un únic sistema de gestió documental.
 • Eliminar notablement l’ús de el paper.
 • Revisar i aprovar els documents mitjançant signatura electrònica.
 • Accedir fàcilment a les normatives, evitant el tractament de documents obsolets.

Últims casos d'èxit publicats

ALARIAM aposta per Microsoft Azure Synapse per consolidar l'origen de les seves dades i millorar l'anàlisi de la informació
Audens Group confia en ABAST CyballSOC by Cyrebro per reforçar la seguretat de les seves dades i sistemes
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365

Temes relacionats

Automatització de la gestió de Factures de Proveïdors
Automatització de Processos i RPA
Automatización de procesos financieros en SAP
Business Process Management (BPM)
Captio - Gestió de despeses de viatge d'empresa
Emissió de Factura Electrònica a Empreses i Administració Pública
Outsourcing Digital Account Payables (ODAP)
Plataforma SERES e-Factura®
QDoc - Gestió Documental per Normatives
SCAN_VISIO eDocument Suite
SCAN_VISIO SaaS
Serveis de formació
Serveis per a Domino / Notes

Registration

Forgotten Password?