Emissió de Factura Electrònica a Empreses i Administració Pública

La factura electrònica és la representació informàtica d’un document tributari generat electrònicament, que reemplaça al document físic però amb idèntic valor legal a aquest. El Reial Decret 1619/2012 del 30 de novembre de 2012, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2013, permet l’enviament de factures en format electrònic sense necessitat de signatura. Tant la nova norma comunitària com la nacional pretenen equiparar les factures electròniques a les factures tradicionals en suport paper, garantint la seva igualtat de tracte, com a instrument per reduir costos i fer més competitives a les empreses.

5 Raons d’Estalvi per l’emissió de Factura Electrònica a Clients

1 – Estalvi en la despesa de papereria.

Eliminar els elevats costos i el temps emprat associats a l’enviament manual de documents des de les aplicacions comercials

2 – Processos administratius més ràpids i eficients.

Escurçar els cicles de les transaccions, reduir els dies de vendes pendents i millorar el flux de caixa. Simplificar la infraestructura d’IT sense reprogramar ni afegir complexitat. A més redueix errors i devolucions en gairebé un 90%.

3 – Agilitat en la localització d’informació.

Millorar la traçabilitat, control i seguiment d’aquests documents. Disposar d’eines d’usuari que ens permetin conèixer de manera àgil l’estat dels documents en qualsevol moment del procés d’emissió.

4 – Eliminació d’espais per emmagatzemar documents històrics.

Disposar d’eines de custòdia electrònica de documents permetent l’eliminació del paper físic, la fàcil localització i reducció o eliminació de l’espai físic.

5 – Millorar la comunicació amb Clients i Socis.

Reduir el temps de resposta, millorar la comunicació i reforçar la fidelitat entre Clients i Socis.

La nostra solució: SCAN_VISIO eFactura

Les Factures a clients que es generen a l’ERP o Sistema Financer són capturades per SCAN_VISIO eFactura, que les converteix en documents PDF o XML. Les factures s’arxiven digitalment en el sistema per la seva custòdia i consulta i finalment són enviades per email al seu corresponent Client, tot això sota un procés totalment automatitzat.

SCAN_VISIO eFactura automatitza la distribució de la factura directament des del seu ERP (SAP, Oracle, MS Dynamics, …) en format electrònic. L’agilitat d’aquesta tecnologia de lliurament intel·ligent de documents aporta entre altres avantatges, una ràpida implantació (no interfereix en la infraestructura de la seva empresa) i l’estalvi de temps i diners en el procés de la gestió de facturació.

Emissió de Factura Electrònica a Clients

Passos

1. Captura de documents

SCAN_VISIO eFactura OUT captura automàticament les dades de les Factures generades des del ERP incorporant la signatura electrònica completa. L’emissió de les factures pot ser en format PDF, XML Facturae.

2. Motor de regles SCAN_VISIO eFactura OUT

Dins SCAN_VISIO eFactura OUT es troba la tecnologia que automàticament reconeix els documents electrònics, determina el format, la conversió, la ruta i les accions necessàries definides per les regles de gestió de l’empresa.

3. Transport del document

Complint amb les necessitats específiques de l’empresa, els documents es distribueixen automàticament per correu electrònic, arxivant simultàniament el document Factura en el Repositori Documental SCAN_VISIO Web Viewer permetent un accés immediat a les factures que poden ser consultades utilitzant índexs de cerca com el número de la factura, data de facturació, número de la comanda de venda o número del client.

Les Factures a Clients que es generen en l’ERP o Sistema Financer són capturades per SCAN_VISIO eFactura OUT, que les converteix en documents PDF o XML per posteriorment afegir-li la Signatura Digital Completa. Les Factures s’arxiven digitalment en el repositori SCAN_VISIO Web Viewer per la seva custòdia i consulta i finalment són enviades per email al seu corresponent Client, tot això sota un procés totalment automatitzat. 07.

Solucions per a la gestió de factures

SCAN_VISIO SaaS

SCAN_VISIO SaaS és una solució cloud en modalitat de pagament per ús que li permet automatitzar els seus processos relacionats amb Factures de Proveïdors / Comptes a Pagar. El sistema extreu, interpreta i valida automàticament la informació de la Factura, i proporciona una interfície intuïtiva per verificar l’exactitud de les dades extretes per finalment exportar al seu sistema ERP i guardar les factures en un repositori al núvol on després poden ser fàcilment consultades.

Llegir més
Automatización de procesos financieros en SAP

Optimitzar processos financers com els de comptes a pagar amb solucions Kofax Readsoft certificades per SAP li permetrà impulsar la productivitat, reduir costos, augmentar la precisió i visibilitat de les dades i millorar les relacions amb proveïdors i clients.

Llegir més
SCAN_VISIO eDocument Suite

ABAST ha desenvolupat SCAN_VISIO eDocument Suite, una solució avançada i completa per a la Gestió Electrònica de documents que li permet gesionar i classificar els seus documents de paper o ofimàtics en format i arxiu digital.

Llegir més
Outsourcing Digital Account Payables (ODAP)

Gestionar de forma manual la informació continguda en les Factures de Proveïdors que arriben a les nostres organitzacions suposa un elevat consum de temps, diners i recursos. ABAST li ofereix ODAP, un servei externalitzat BPO per processar les seves Factures de Proveïdors i els seus Comptes a Pagar.

Llegir més
Automatització de la gestió de Factures de Proveïdors

La gestió manual de les Factures que arriben o les nostres organitzacions suposa una elevat consum de temps, diners i recursos. La nostra solució per digitalització i arxiu, certificada per l’AEAT, permet automatitzar aquest procés i aconseguir un estalvi de costos de fins a un 65%.

Llegir més

Documents

Fulletó sobre emissió de Factures Electròniques als seus clients (PDF)

Descarregui en format PDF el Folletó sobre com estalviar diners, temps i espai enviant Factura Electrònica

Solucions de Gestió Documental, Automatització de processos i RPA

SCAN_VISIO Invoice Connector
Factura electrònica amb B2Brouter
Plataforma SERES e-Factura®
UiPath RPA
Kit Digital – Factura electrònica per a Dynamics 365 Business Central amb b2b Router
Kit Digital – Gestió de Processos empresarials amb Microsoft Dynamics 365 Business Central o Fenix ERP 3 i Gestió de processos de comptes a pagar amb SCAN_VISIO
Programa d'ajudes Kit Digital - Solucions de digitalització per a Pimes
Desenvolupament d'aplicacions empresarials sobre Microsoft Power Platform
SCAN_VISIO SaaS
KOFAX RPA
Automatización de procesos financieros en SAP
Captio - Gestió de despeses de viatge d'empresa
Automatització de Processos i RPA
SCAN_VISIO eDocument Suite
Outsourcing Digital Account Payables (ODAP)

Casos d'èxit

CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
VELATIA optimitza els seus processos de comptes a pagar amb KOFAX i ABAST
KNAUF GmbH Espanya automatitza la gestió de factures
FEDA automatitza l'enviament d'informació als seus clients
BSM automatitza la gestió de les seves factures
Barcelona Informació implanta Q-Doc

Altres temes relacionats

UiPath IA at Work
Kofax canvia de nom i ara és Tungsten Automation
CAD IT automatitza les seves operacions de IT gràcies a la implantació d'Ansible
Factura electrònica en entorns SAP®: La llei “Crea y Crece” i la gestió automàtica de Factures
Conduint la transformació digital d'entorns SAP amb UiPath
Automatitzi tasques i treballi de forma més intel·ligent amb UiPath
Compleix amb la llei "Crea y Crece" amb l'automatització de la gestió de Factures a entorns SAP®
Compleix amb la llei "Crea y Crece" amb les solucions de Factura Electrònica d'ABAST i SERES
Automatitzi tasques i treballi de forma més intel·ligent amb UiPath
Webinar: Automatitzi tasques i treballi de forma més intel·ligent amb UiPath

Registration

Forgotten Password?