SCAN_VISIO Invoice Connector

Nuestra solución de adecuación de la Plataforma de Facturas de Proveedores a la nueva regulación de la Ley Crea y Crece

La llei “Crea i Crece” afecta la manera d’emetre i rebre factures, ja que aquestes, d’obligat requisit, s’emetran com a Factures Electròniques utilitzant per a aquest fi diferents plataformes d’intercanvi de Factures Electròniques. En aquest apartat, les factures emeses o rebudes en paper o PDF no seran admeses com a Factures Electròniques. La nostra solució SCAN_VISIO Invoice Connect, s’encarregarà de manera automàtica de la connexió, descàrrega i integració de les factures electròniques obtingudes de les diferents plataformes als seus sistemes.

Introducció – Llei “Crea y Crece”

Llei 18/2022, del 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses

La Ley Crea y Crece y la factura electrónica obligatoria

Després de la publicació de la Llei de Creació i Creixement d’Empreses, el passat 29 de setembre de 2022, coneguda com a Llei “Crea y Crece”, l’ús de la factura electrònica passa a ser obligatori.

El text estableix l’adopció generalitzada de la factura electrònica mitjançant la modificació de la Llei 56/2007, del 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la informació, ampliant l’obligació d’expedir i trametre factures electròniques a tots els empresaris i professionals en les relacions comercials.
La nova normativa estableix que: “Tots els empresaris i professionals hauran d’expedir, remetre i rebre factures electròniques en les relacions comercials amb altres empresaris i professionals. El destinatari i l’emissor de les factures electròniques hauran de proporcionar informació sobre els estats de la factura”.

No obstant això, encara falta el desenvolupament reglamentari, que precisarà els requisits d’interoperabilitat mínima entre els prestadors de solucions tecnològiques de factures electròniques, els requisits tècnics i d’informació que haurà d’incloure la factura electrònica i els sistemes que la processen per poder controlar la data d’abonament i determinar els períodes mitjans de pagament de les empreses.

Funcionalitats de SCAN_VISIO Invoice Connector

Noves funcionalitats de SCAN_VISIO Invoice Connector:

 • Procés robotitzat de connexió a una o diverses plataformes d’intercanvi de Factures Electròniques segons necessitats del client per a la cerca i descàrrega de les Factures de Proveïdors. (Qualsevol plataforma privada, la pública de l’AEAT, FACE i d’altres…)
 • Transformació de les dades del fitxer descarregat a un format compatible amb els sistemes del Client si així es requereix.
 • Conversió del fitxer descarregat a format PDF per a la visualització i el tractament per part dels usuaris de negoci.
 • Integració de les Factures Electròniques en els sistemes d’aprovació, comptabilització i arxiu.
 • Interfície de revisió i verificació del contingut i validesa de la factura abans de la seva integració al sistema comptable.
 • Possibilitat d’afegir l’opció amb funcionalitat de “Pujar l’emissió de Factures Electrònica a la Plataforma” o de la “comunicació d’estats” de les Factures descarregades.

Per als Clients que ja tenen el nostre producte SCAN_VISIO eDocument Suite, segueixen mantenint les funcionalitats actuals de:

 • Digitalització de Factures rebudes en paper (versió homologada per l’AEAT).
 • Importació de les Factures rebudes en format PDF adjunts als cossos de l’email.
 • Importació de les Factures rebudes en format PDF dipositades a carpetes o àrees d’intercanvi.
 • Enviament de les dades i de les imatges als motors de captura OCR a les aplicacions pròpies del Client i a SCAN_VISIO eDocument Suite, a PROCESS DIRECTOR for SAP.

Ambdues funcionalitats (l'actual i la nova) es mantindran actives i de manera compatible fins que el client ho requereixi.

Com afecta els nostres Clients de SCAN_VISIO o PROCESS DIRECTOR for SAP?

ABAST ja ha iniciat els passos d’informació, estudi i l’estratègia d’adequació de les solucions de Factures de Proveïdors a la nova Llei mancant el desenvolupament reglamentari que haurà de ser comunicat aproximadament entre els mesos de març i abril de 2023 pel Ministeri d’Economia .

Consideracions que volem comunicar-vos en referència a les nostres solucions per vostès utilitzades:

 • La Llei afecta a la manera de emetre i rebre factures, ja que aquestes s’hauran, d’obligat requisit, d’emetre com Factures Electròniques utilitzant per a aquest fi diferents plataformes dintercanvi de Factures Electròniques. En aquest apartat, les factures emeses o rebudes en paper o PDF no seran admeses com a Factures Electròniques. (En referència a les factures internacionals cal esperar si el reglament les contempla).
 • Per a aquells clients que utilitzin SCAN_VISIO eDocument Suite o PROCESS DIRECTOR for SAP, l’única adaptació necessària serà la connexió i la descàrrega de les Factures Electròniques dipositades pels seus proveïdors a les diferents plataformes d’intercanvi per posteriorment ser integrades en aquestes aplicacions.
 • Aquest modificació NO afecta als seus processos interns basats en SCAN_VISIO eDocument Suite o PROCESS DIRECTOR for SAP pel que fa a la verificació, workflow d’aprovació, conciliació de les factures amb les comandes, el procés de comptabilització de les mateixes, ni tampoc l’arxiu electrònic de les factures atès que la nostra solució respecta els requisits a què fa referència l’article 29.2 .j) de la Llei 58/2003, del 17 de desembre de l’AEAT.

 • Sí que es veuran afectats els programes de digitalització de factures en paper, descàrregues de fitxers de factures en format PDF dels correus electrònics i les captures de dades mitjançant tecnologia OCR, que hauran de ser gradualment substituïts (amb un període en convivència) per SCAN_VISIO Invoice Connect, el qual s’encarregarà de manera automàtica de la connexió, la descàrrega i la integració de les factures electròniques obtingudes de les diferents plataformes als seus sistemes.

Prepara't per complir amb la llei "Crea y Crece" amb ABAST

Solucions de factura electrònica adaptades a la nova normativa

logo_invoice_connector

Solucions per a la gestió de factures

SCAN_VISIO SaaS

SCAN_VISIO SaaS és una solució cloud en modalitat de pagament per ús que li permet automatitzar els seus processos relacionats amb Factures de Proveïdors / Comptes a Pagar. El sistema extreu, interpreta i valida automàticament la informació de la Factura, i proporciona una interfície intuïtiva per verificar l’exactitud de les dades extretes per finalment exportar al seu sistema ERP i guardar les factures en un repositori al núvol on després poden ser fàcilment consultades.

Llegir més
Automatización de procesos financieros en SAP

Optimitzar processos financers com els de comptes a pagar amb solucions Kofax Readsoft certificades per SAP li permetrà impulsar la productivitat, reduir costos, augmentar la precisió i visibilitat de les dades i millorar les relacions amb proveïdors i clients.

Llegir més
SCAN_VISIO eDocument Suite

ABAST ha desenvolupat SCAN_VISIO eDocument Suite, una solució avançada i completa per a la Gestió Electrònica de documents que li permet gesionar i classificar els seus documents de paper o ofimàtics en format i arxiu digital.

Llegir més
Outsourcing Digital Account Payables (ODAP)

Gestionar de forma manual la informació continguda en les Factures de Proveïdors que arriben a les nostres organitzacions suposa un elevat consum de temps, diners i recursos. ABAST li ofereix ODAP, un servei externalitzat BPO per processar les seves Factures de Proveïdors i els seus Comptes a Pagar.

Llegir més
Automatització de la gestió de Factures de Proveïdors

La gestió manual de les Factures que arriben o les nostres organitzacions suposa una elevat consum de temps, diners i recursos. La nostra solució per digitalització i arxiu, certificada per l’AEAT, permet automatitzar aquest procés i aconseguir un estalvi de costos de fins a un 65%.

Llegir més

Solucions de Gestió Documental, Automatització de processos i RPA

SCAN_VISIO Invoice Connector
Factura electrònica amb B2Brouter
Plataforma SERES e-Factura®
UiPath RPA
Kit Digital – Factura electrònica per a Dynamics 365 Business Central amb b2b Router
Kit Digital – Gestió de Processos empresarials amb Microsoft Dynamics 365 Business Central o Fenix ERP 3 i Gestió de processos de comptes a pagar amb SCAN_VISIO
Programa d'ajudes Kit Digital - Solucions de digitalització per a Pimes
Desenvolupament d'aplicacions empresarials sobre Microsoft Power Platform
SCAN_VISIO SaaS
Automatización de procesos financieros en SAP
KOFAX RPA
Captio - Gestió de despeses de viatge d'empresa
Automatització de Processos i RPA
SCAN_VISIO eDocument Suite
Outsourcing Digital Account Payables (ODAP)

Casos d'èxit

CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
VELATIA optimitza els seus processos de comptes a pagar amb KOFAX i ABAST
KNAUF GmbH Espanya automatitza la gestió de factures
FEDA automatitza l'enviament d'informació als seus clients
BSM automatitza la gestió de les seves factures
Barcelona Informació implanta Q-Doc

Altres temes relacionats

La Llei Antifrau: Impactes en la Gestió de Comptabilitat i Facturació
UiPath Communications Mining. Resposta a missatges assistida per IA.
Abast en l'esdeveniment de UiPath IA at Work
Automatització del procés de Comptes a Pagar a Microsoft Business Central complint amb la "Ley Crea y Crece"
Webinar: IA i hiperautomatització aplicada al departament financer
UiPath IA at Work
Kofax canvia de nom i ara és Tungsten Automation
CAD IT automatitza les seves operacions de IT gràcies a la implantació d'Ansible
Factura electrònica en entorns SAP®: La llei “Crea y Crece” i la gestió automàtica de Factures
Conduint la transformació digital d'entorns SAP amb UiPath

Registration

Forgotten Password?