SCAN_VISIO eDocument Suite

Plataforma de Gestió Documental

ABAST ha desenvolupat SCAN_VISIO eDocument Suite, una solució avançada i completa per a la Gestió Electrònica de documents que li permet gesionar i classificar els seus documents de paper o ofimàtics en format i arxiu digital. Permet aconseguir importants estalvis per la seva organització gràcies a l’automatització de processos de negoci en els que tradicionalment ha existit un flux important de documents en paper, com ara els associats a recepció de factures de proveïdors i emissió de factures a clients.

Objectius d’un projecte de gestió electrònica de documents:

  • Millorar els processos de negoci basats en la gestió dels documents
  • Disminueix els costos d’operació i d’arxiu en paper
  • Oferir als clients serveis de valor afegit per incrementar la seva fidelització
  • Facilitar als empleats eines per a la millora de costos en els processos corporatius
  • Oferir una imatge d’innovació permanent

Solució homologada per l’AEAT

SCAN_VISIO eDocument Suite és una solució homologada per l’AEAT amb núm de referència 14CF898883CB095F, d’acord amb el que disposa l’Ordre EHA/962/2007 com a software autoritzat per a la digitalització certificada.

SCAN_VISIO eCapture

Mòdul per digitalitzar i capturar documents, indexar-los i el seu arxiu digital a la seva corresponent àrea documental.

Permet digitalitzar documents i importar/arxivar altres arxius en qualsevol format (pdf, doc, xls, avi, mpg…).

Inclou l’opció de reconeixement automàtic de dades OCR i de codis de barres.
Compleix amb la norma de digitalització certificada segons l’Ordre EHA/962/2007, permetent el tractament de Factures que arriben en format electrònic com són les Factures en format PDF Signat i XML format Facturae.

SCAN_VISIO Check Facility

Sistema d’aprovació, verificació i revisió de documents i altres processos corporatius mitjançant Workflow de tasques, amb notificacions als usuaris mitjançant correu electrònic. Fluxos totalment parametritzables a les necessitats del Client.

Els diferents usuaris de negoci poden validar, verificar, retenir, rebutjar i aprovar els documents que siguin de la seva competència, quedant constància de les accions mitjançant un Audit Trail.

SCAN_VISIO Web Viewer

Repositori Documental (Gestor Documental) i de continguts multiformat, arxivant qualsevol informació digital (imatges, documents office, sms, cad, vídeo ….) Utilitzant el navegador com interfície d’usuari.

Conté una avançada i potent recerca de documents per qualsevol índex identificat de l’arxiu. La Hite_List (o llista d’encerts) dels documents que compleixen el criteri de selecció anteriorment sol·licitat, amb memorització de cerca com “favorits” i criteris d’ordenació, i el resultat podent ser exportat a Pdf, Excel o Word.

SCAN_VISIO eFactura OUT

Aquest mòdul gestiona l’enviament dels documents sortints de l’empresa (Factures a clients, Comandes…).

Converteix els documents originals a diferents formats, per exemple, PDF o XML, i arxiva les imatges un cop enviades al repositori web Viewer.
Incorpora signatura digital completa als documents que ho requereixin, per exemple Factures a Clients.

Gestió de Factures amb SCAN_VISIO eDocument Suite

eFactura IN

Gestió Electrònica Certificada de Factures de Proveïdors

Passos

1. Captura i reconeixement de dades de la factura

Des d’un lloc de digitalització, la factura en paper es transforma en un document electrònic a través d’un simple clic. SCAN_VISIO eCapture és capaç a més de reconèixer de forma intel·ligent i automatitzada totes les dades de la factura mitjançant el “plug in” OCR afegint al seu torn la signatura digital avançada del document (si així es requereix). També tracta i captura les dades de Factures rebudes ja en format electrònic com són Factures en PDF o XML format Facturae.

2. Indexació i arxiu electrònic

El document electrònic generat és arxivat perquè en el futur pugui ser consultat fàcilment a través de l’aplicació SCAN_VISIO web Viewer. Des del propi ERP del client es pot accedir a les imatges d’aquestes factures utilitzant connectors Apiweb.

3. 3. Workflow de verificació i aprovació de la factura

Al document Factura se li afegeix durant el procés d’aprovació informació de les dades relacionades a l’expedient, com albarans i dades comptables, etc. SCAN_VISIO CHECK FACILITY permet gestionar el flux de verificació i aprovació de la factura de forma totalment electrònica a partir d’uns criteris preestablerts i parametritzables.

4. Comptabilització en l’ERP

Un cop realitzat tot el procés de verificació i aprovació es traspassen les dades comptables a l’àrea financera de l’ERP o Sistema Financer del Client.

Les Factures de Proveïdors són rebudes per diferents mitjans (paper, email, PDF, XML, Facturae …) SCAN_VISIO eFactura resol des de la digitalització, l’extracció de dades del document, el workflow d’aprovació, la integració amb el Sistema Financer del Client i l’arxiu digital de les mateixes segons l’ordre EHA/962/2007.

eFactura OUT

Emissió de Factura Electrònica a Clients

Passos

1. Captura de documents

SCAN_VISIO eFactura OUT captura automàticament les dades de les Factures generades des del ERP incorporant la signatura electrònica completa. L’emissió de les factures pot ser en format PDF, XML Facturae.

2. Motor de regles SCAN_VISIO eFactura OUT

Dins SCAN_VISIO eFactura OUT es troba la tecnologia que automàticament reconeix els documents electrònics, determina el format, la conversió, la ruta i les accions necessàries definides per les regles de gestió de l’empresa.

3. Transport del document

Complint amb les necessitats específiques de l’empresa, els documents es distribueixen automàticament per correu electrònic, arxivant simultàniament el document Factura en el Repositori Documental SCAN_VISIO Web Viewer permetent un accés immediat a les factures que poden ser consultades utilitzant índexs de cerca com el número de la factura, data de facturació, número de la comanda de venda o número del client.

Les Factures a Clients que es generen en l’ERP o Sistema Financer són capturades per SCAN_VISIO eFactura OUT, que les converteix en documents PDF o XML per posteriorment afegir-li la Signatura Digital Completa. Les Factures s’arxiven digitalment en el repositori SCAN_VISIO Web Viewer per la seva custòdia i consulta i finalment són enviades per email al seu corresponent Client, tot això sota un procés totalment automatitzat. 07.

Cas d'èxit

Llegeixi aquest cas d’èxit d’un projecte d’automatització de la gestió de factures de proveïdors i processos de comptes a pagar dut a terme per ABAST

Solucions per a la gestió de factures

SCAN_VISIO SaaS

SCAN_VISIO SaaS és una solució cloud en modalitat de pagament per ús que li permet automatitzar els seus processos relacionats amb Factures de Proveïdors / Comptes a Pagar. El sistema extreu, interpreta i valida automàticament la informació de la Factura, i proporciona una interfície intuïtiva per verificar l’exactitud de les dades extretes per finalment exportar al seu sistema ERP i guardar les factures en un repositori al núvol on després poden ser fàcilment consultades.

Llegir més
Automatización de procesos financieros en SAP

Optimitzar processos financers com els de comptes a pagar amb solucions Kofax Readsoft certificades per SAP li permetrà impulsar la productivitat, reduir costos, augmentar la precisió i visibilitat de les dades i millorar les relacions amb proveïdors i clients.

Llegir més
SCAN_VISIO eDocument Suite

ABAST ha desenvolupat SCAN_VISIO eDocument Suite, una solució avançada i completa per a la Gestió Electrònica de documents que li permet gesionar i classificar els seus documents de paper o ofimàtics en format i arxiu digital.

Llegir més
Outsourcing Digital Account Payables (ODAP)

Gestionar de forma manual la informació continguda en les Factures de Proveïdors que arriben a les nostres organitzacions suposa un elevat consum de temps, diners i recursos. ABAST li ofereix ODAP, un servei externalitzat BPO per processar les seves Factures de Proveïdors i els seus Comptes a Pagar.

Llegir més
Automatització de la gestió de Factures de Proveïdors

La gestió manual de les Factures que arriben o les nostres organitzacions suposa una elevat consum de temps, diners i recursos. La nostra solució per digitalització i arxiu, certificada per l’AEAT, permet automatitzar aquest procés i aconseguir un estalvi de costos de fins a un 65%.

Llegir més

Documents

Tríptic SCAN_VISIO eDocument Suite (PDF)

Descarregui en format PDF el tríptic sobre la nostra solució de gestió documental SCAN_VISIO eDocument Suite

Solucions de Gestió Documental, Automatització de processos i RPA

SCAN_VISIO Invoice Connector
Factura electrònica amb B2Brouter
Plataforma SERES e-Factura®
UiPath RPA
Kit Digital – Factura electrònica per a Dynamics 365 Business Central amb b2b Router
Kit Digital – Gestió de Processos empresarials amb Microsoft Dynamics 365 Business Central o Fenix ERP 3 i Gestió de processos de comptes a pagar amb SCAN_VISIO
Programa d'ajudes Kit Digital - Solucions de digitalització per a Pimes
Desenvolupament d'aplicacions empresarials sobre Microsoft Power Platform
SCAN_VISIO SaaS
Automatización de procesos financieros en SAP
KOFAX RPA
Captio - Gestió de despeses de viatge d'empresa
Automatització de Processos i RPA
SCAN_VISIO eDocument Suite
Outsourcing Digital Account Payables (ODAP)

Casos d'èxit

CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
VELATIA optimitza els seus processos de comptes a pagar amb KOFAX i ABAST
KNAUF GmbH Espanya automatitza la gestió de factures
FEDA automatitza l'enviament d'informació als seus clients
BSM automatitza la gestió de les seves factures
Barcelona Informació implanta Q-Doc

Altres temes relacionats

UiPath Communications Mining. Resposta a missatges assistida per IA.
La Llei Antifrau: Impactes en la Gestió de Comptabilitat i Facturació
UiPath Communications Mining. Resposta a missatges assistida per IA.
Abast en l'esdeveniment de UiPath IA at Work
Automatització del procés de Comptes a Pagar a Microsoft Business Central complint amb la "Ley Crea y Crece"
Webinar: IA i hiperautomatització aplicada al departament financer
UiPath IA at Work
Kofax canvia de nom i ara és Tungsten Automation
CAD IT automatitza les seves operacions de IT gràcies a la implantació d'Ansible
Factura electrònica en entorns SAP®: La llei “Crea y Crece” i la gestió automàtica de Factures

Registration

Forgotten Password?