Business Process Management (BPM)

IBM Business Process Manager

visibilitat dels processos d’extrem a extrem de la seva empresa? Pot detectar i respondre als esdeveniments de negoci que es produeixen a través de la seva organització? Quant li pot costar al seu negoci l’incompliment de les regulacions o dels seus controls interns? Si considera el cost de la ineficiència, la disminució de la satisfacció del client i els negocis perduts, quin és el preu de no automatitzar els seus processos? La majoria d’empresaris i directius enquestats té clar que una de les seves prioritats és fer més eficients els seus processos de negoci. L’automatització de processos és la via més clara per aconseguir aquest objectiu i permet a més augmentar la capacitat de control i gestió del que passa en l’organització. Fins fa poc l’opció més habitual era presentar un document de requeriments perquè el departament de TI desenvolupés una aplicació, però les exigències d’estalvi de costos i de major flexibilitat i integració han donat lloc a l’aparició de solucions BPM basades en un model compartit molt més eficient. A través d’IBM Business Process Manager li oferim la possibilitat de que les seves àrees de negoci i de TI treballin juntes d’una manera molt més àgil i senzilla en el modelatge i l’automatització dels seus processos de negoci.

Característiques

Business Process Manager és ideal per a programes de millora de diversos projectes que se centren en el flux de treball i la productivitat. Entre les seves característiques destaquen:
  • Simplicitat: el software proporciona eines senzilles que ajuden als propietaris de processos i als usuaris a emprendre i millorar processos de negoci. Inclou una formació sobre processos que servirà de guia als usuaris per avançar pels passos de cada procés.
  • Control: el centre de processos és un repositori central escalable, un entorn de disseny comú i un repositori d’actius. Permet organitzar, gestionar, supervisar i desplegar tots els artefactes, aplicacions i serveis dels processos des del programa de gestió de processos de negoci (BPM). Pot gestionar desplegaments de processos per mitjà de tots els entorns d’execució de què disposi, amb la qual cosa controlarà tot el programa en el seu conjunt.
  • Modelat: un entorn unificat controlat per models ofereix la implementació gràfica i mecanismes de prova de les aplicacions, els serveis, les interfícies d’usuari i les regles dels processos. Això permet als dissenyadors de processos gestionar amb seguretat els canvis. Ara tothom pot visualitzar la mateixa versió del procés.
  • Visibilitat: el software proporciona total visibilitat a tots els participants, el que millora la col·laboració i permet una millora contínua dels processos. Aquesta visibilitat precisa dels processos i s’habilita gràcies a l’anàlisi en temps real, el que dóna la possibilitat als usuaris d’optimitzar els processos de negoci.
  • Eficàcia: Business Process Manager proporciona una vista federada en temps real per realitzar tasques, gestionar elements de treball, fer el seguiment del rendiment i respondre a successos.
  • Motor d’execució unificat: el software s’executa sense interrupcions els processos basats en notació per a la creació de models de procés de negoci (BPMN), Business Process Execution Language (BPEL) i càrrega útil de seguretat encapsulada (ESP).
  • Manteniment de versions: pot actualitzar o retrotraure de forma segura els processos en qualsevol moment mitjançant les funcions de manteniment de versions de processos i de gestió de canvis. Això inclou els processos que s’estiguin executant en aquest moment.
Folleto IBM Business Process Manager
Descargue en formato PDF el Folleto sobre IBM Business Process Manager
Descargar

Registration

Forgotten Password?