SGSI basat en ISO 27000

Garantir la seguretat de la informació

La informació és un dels principals actius de les organitzacions. En l’actualitat, les empreses s’enfronten amb riscos i incerteses procedents d’una àmplia varietat de fonts, tant externes com internes, que poden danyar de forma significativa els seus sistemes d’informació. La sèrie ISO / IEC 27000 proporciona, a partir d’una anàlisi enfocada a riscos un model per a la creació, implementació, funcionament, supervisió, revisió, manteniment i millora d’un Sistema de Gestió de la Seguretat de la informació (SGSI).

Beneficis

Una gestió eficaç de la Seguretat de la Informació garanteix adoptar el nivell de protecció necessari per assolir els seus objectius de negoci d’acord a les següents tres dimensions de seguretat:

  1. Confidencialitat, assegurant que només els qui estan autoritzats poden accedir a la informació.
  2. Integritat, assegurant que la informació proporcionada als processos de negoci és exacta i completa.
  3. Disponibilitat, assegurant que la informació està disponible en qualsevol moment que sigui requerida pels processos de negoci.

Des de la reforma del codi penal, que va entrar en vigor el 23 de desembre de 2010, s’ha incorporat al catàleg de riscos del negoci i en el marc de compliment de les companyies, els riscos relacionats amb la responsabilitat penal de persones jurídiques i el seu conseqüent impacte en l’alineació no només amb el control intern sinó també amb la seguretat TI.

Retorn de la Inversió en Seguretat (ROSI)

Els costos derivats del disseny i implementació d’un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI) basat en ISO 27000 es veuen àmpliament compensats gràcies a:

  1. Reducció de riscos. Minimitzar o eliminar els riscos per al negoci, resultants de la materialització de les amenaces existents sobre la seguretat de la informació.
  2. Estalvi de costos. Racionalització dels recursos en base a l’eliminació d’inversions innecessàries o ineficients degudes a la infra o sobreestimació dels riscos.
  3. Compliment amb la legislació vigent. Assegurament del compliment del marc legal que protegeix l’empresa eliminant els riscos i sancions associades.
  4. Millora de la competitivitat en el mercat. Tenir un bon nivell de seguretat de la informació, millora la confiança en el negoci entre clients, proveïdors i socis amb els que s’intercanvia i / o comparteix información.

Per què ABAST?

ABAST compta amb consultors i auditors certificats en la norma ISO 27001. A més, com s’ha comentat, la norma estableix la implementació d’una sèrie de controls o contramesures que minimitzin el risc enfront d’un nombre cada vegada més gran d’amenaces (virus, spam, atacs, intrusions, intercepció de dades, suplantació d’identitats, etc.). Per aquest motiu, és important comptar amb un soci tecnològic com ABAST amb la visió global i especialització adequades.

La nostra metodologia

Descarregui el nostre fulletó sobre SGSI basat en ISO 27000 per conèixer més detalls sobre la nostra metodologia

Documents

Fulletó sobre SGSI basat en ISO 27000 (PDF)

Descarregui en format PDF el fulletó sobre SGSI basat en ISO 27000

Solucions i Serveis Ciberseguretat

CYREBRO - La primera plataforma SOC interactiva basada en el núvol
Programa d'ajudes Kit Digital - Solucions de digitalització per a Pimes
ABAST Advanced WAF
Be12 Databank
ProSOC - Security Operations Center (SOC) as a Service
Security Advisor – DPO Assistant
Trend Micro Deep Discovery Inspector
Seguretat
Conscienciació en Ciberseguretat pels treballadors
Adequació per al compliment del GDPR
VPN SSL amb Pulse Connect Secure
Ciberseguretat
Auditoria de Seguretat per SAP
Fortiweb - Web Application Firewall
Trend Micro TippingPoint
ArcSight Enterprise Security Manager
Trend Micro Deep Security
Next Generation Firewalls (NGFW)
Infraestructura i solucions de Ciberseguretat
Consultoria de Seguretat de la Informació

Casos d'èxit Ciberseguretat

Audens Group confia en ABAST CyballSOC by Cyrebro per reforçar la seguretat de les seves dades i sistemes
NOEL ALIMENTÀRIA millora el seu pla de seguretat amb l'ajuda d'ABAST
Condis millora la seguretat dels seus sistemes amb Fortinet
Millora de la seguretat a l'Ajuntament de Viladecans
CSI millora la seguretat dels seus sistemes
ONO protegeix contra atacs els seus sistemes virtualitzats
Pla de Contingència per a la Universitat de Sevilla
La Mútua dels Enginyers protegeix les dades personals
Pla de Contingència per al CRG

Altres temes relacionats

CyberSafety Palma Summit 2024
Nova directiva NIS 2 i solucions de seguretat al voltant de la dada a Banca i altres sectors crítics
Seguretat i protecció avançada per a Microsoft 365
Nova Normativa Europea de Ciberseguretat NIS2
Ciber Resiliència: Assegurant la integritat de les teves dades amb Dell Technologies
Ciber Resiliència: Assegurant la integritat de les teves dades amb Dell Technologies
Navegant cap a la Conformitat amb GDPR i la Seguretat de Base de Dades Oracle
Protegeix-te amb el nostre SOC as a Service per complir amb la directiva NIS2
Protegeix-te amb el nostre SOC as a Service per complir amb la directiva NIS2
Protegeix-te amb el nostre SOC as a Service per complir amb la directiva NIS2

Registration

Forgotten Password?