Next Generation Firewalls (NGFW)

Els Next Generation Firewalls (NGFW) són tallafocs que han evolucionat incorporant moltes altres funcionalitats de seguretat com Anti-malware (anti-virus, anti-spyware, anti-spam), IPS (Sistema de Prevenció anti Intrusions), VPN (Xarxa Privada Virtual ), entre d’altres. Solucions completes que a través d’una anàlisi exhaustiva del trànsit de la seva xarxa permeten detectar i minimitzar riscos actius, problemes de seguretat, activitats sospitoses, fuites de dades, etc.

Converteixi l’anella més feble en el punt fort de la seguretat

Les organitzacions s’enfronten cada dia al complex repte de detectar i entendre tots els fluxos d’informació que hi ha en ella i entre ella i la resta del món; no només això, també és neccessari assignar un grau de risc als esdeveniments més rellevants, de cara a evitar una interrupció d’un procés de negoci, l’alteració del bé més preuat, la informació.

Les tecnologies de la informació van comprendre fa uns anys que s’havia de realitzar un gran esforç per arribar a neutralitzar aquests riscos, ja que ni tan sols estaven capacitades llavors per reconèixer-les.

La realitat TI és complexa però les tecnologies de seguretat estan preparades per veure, identificar atacs, i a crear controls sobre quin ús fan de les aplicacions els nostres usuaris i assignar un risc que ens permeti alertar davant una possible afectació del nostre negoci.

ABAST sempre ha estat en l’avantguarda en la promoció de les tecnologies que podien suposar una millora en afrontar els riscos, com és el cas dels Next Generation Firewalls.

Aquest tipus de solucions detecta els riscos ja siguin de procedència interna o externa, quins equips estan compromesos o quins usuaris estan perjudicant la nostra organització fent un ús inadequat de recursos o de la nostra informació. Quan s’arriba a la saturació dels recursos la tecnologia ens permet prioritzar un conjunt d’accions sobre altres, segons la rellevància que tenen per al negoci.

Abast Systems posa focus en la fase de consultoria a una bona definició de la política de seguretat corporativa i als processos que la permetin mantenir a un nivel correcte, ja que els agents externs i les nostres pròpies gestions de canvis (no exempts d’errors) requereixen un constant esforç d’adaptació. Els nostres coneixements dels riscos i de la tecnologia ens converteixen en el perfecte soci tecnològic en l’aplicació de polítiques adaptatives que siguin capaces de neutralitzar els riscos.

Realitzem una tasca d’acompanyament permanent a les organitzacions, examinant amb el nivell de profunditat adequat cada transacció i realitzant un zoom detallat per disseccionar i comprendre un risc no identificat.

Com a consultors especialistes podem establir polítiques, amb vigilància permanent, definir procediments de control per evitar portes del darrere, i informar i formar suficientment als usuaris perquè siguin conscients de la seva vital importància en la correcta gestió de la informació.

Casos d'èxit NGFW

Principals aliances i certificacions per Firewalls / NGFW

Solucions i Serveis Ciberseguretat

ABAST Advanced WAF
SealPath - solució IRM (Information Rights Management)
Be12 Databank
ProSOC - Security Operations Center (SOC) as a Service
Security Advisor – DPO Assistant
Trend Micro Deep Discovery Inspector
Seguretat
Conscienciació en Ciberseguretat pels treballadors
Adequació per al compliment del GDPR
VPN SSL amb Pulse Connect Secure
Ciberseguretat
Auditoria de Seguretat per SAP
Fortiweb - Web Application Firewall
Trend Micro TippingPoint
ArcSight Enterprise Security Manager
Trend Micro Deep Security
Next Generation Firewalls (NGFW)
Infraestructura i solucions de Ciberseguretat
Consultoria de Seguretat de la Informació
SGSI basat en ISO 27000

Casos d'èxit Ciberseguretat

Pla de Contingència per al CRG
Pla de Contingència per a la Universitat de Sevilla
La Mútua dels Enginyers protegeix les dades personals
ONO protegeix contra atacs els seus sistemes virtualitzats
CSI millora la seguretat dels seus sistemes
Millora de la seguretat a l'Ajuntament de Viladecans
Condis millora la seguretat dels seus sistemes amb Fortinet
NOEL ALIMENTÀRIA millora el seu pla de seguretat amb l'ajuda d'ABAST

Altres temes relacionats

Ciberseguretat, el Pla de contingència com a element clau per a la Resiliència
Reptes i tendències en Ciberseguretat a les empreses el 2021
El Govern d'Espanya aprova diverses mesures urgents en temes de Ciberseguretat
Ciberseguretat eficient mitjançant Detecció i Resposta. Anàlisi de solucions i serveis SOC, EDR, XDR, MDR ...
CIBERSEGURETAT: SECURING THE DIGITAL TRANSFORMATION
Serveis de SOC as a Service - Detecció i Resposta davant Ciberatacs per a la Mitjana Empresa
ADVANCED WAF: Bootcamp sobre noves funcionalitats i casos d'ús
Serveis de SOC as a Service / Detecció i Resposta davant Ciberatacs per a la Mitjana Empresa
Smart Protection for Office 365
Protecció avançada davant atacs i frau en aplicacions i serveis web

Registration

Forgotten Password?