Pla de Contingència de TI

Assegurar la disponibilitat

A mesura que les organitzacions depenen més i més de la tecnologia, que s’ha convertit en un component clau de la major part dels processos de negoci, la disponibilitat dels serveis de TI és imprescindible per a la seva supervivència. Aquesta disponibilitat s’aconsegueix mitjançant la definició i implementació d’un Pla de contingència l’objectiu del qual consisteix a garantir que es pot recuperar la infraestructura de TI que suporta aquests serveis dins els terminis i amb el nivell de servei acordat i necessari per al negoci.

Beneficis

  1. Reducció d’aquells riscos que, en cas de materialitzar les amenaces que els originen, poden representar pèrdues ingents de capital, bé per facturació fallida, per reposició dels danys causats, per pèrdua d’oportunitat de negoci, per reclamació de clients, per sancions legals, etc.
  2. Estalvi de temps i diners en afrontar i corregir situacions nefastes abans que passin i ens obliguin a resoldre-les amb presses i a qualsevol preu.
  3. Millora de la imatge i revalorització de la confiança en l’empresa dels accionistes, inversors, empleats, proveïdors i clients al mostrar-los que es prenen mesures diàries per garantir la continuïtat del negoci.

Retorn de la inversió

La nostra metodologia té com a objectiu principal ajudar a l’organització a garantir que s’implementen les mesures i estratègies de recuperació que el negoci realment necessita i es pot permetre.
És fonamental, per tant, entendre que significa per al negoci la no disponibilitat dels seus sistemes i realitzar les accions i plans necessaris per evitar que passi. La clau per aconseguir aquesta comprensió és la qualificació (la validació amb el negoci) del que significa realment el temps d’inactivitat i, a continuació, la quantificació (mesurament) de les conseqüències per al negoci. Es tracta, per tant, d’estimar el cost de millorar la infraestructura de TI actual enfront de les pèrdues per no disponibilitat.

Casos d'èxit de Plans de Contingència de TI

Per què ABAST?

La realització de plans de contingència necessita, a més d’un component metodològic o procedimental, un fort component tecnològic. Quan un client aborda un projecte de pla de contingència amb nosaltres, tota la nostra organització treballa per a vostè. El nostre equip de consultors coordina la resta dels nostres departaments tècnics especialitzats que participaran en l’anàlisi de la seva infraestructura tecnològica actual.

Els nostres consultors i tècnics estan altament qualificats i certificats en diverses metodologies i productes amb el compromís d’oferir als seus clients la màxima qualitat en els seus projectes.

La nostra metodologia

Descarregui el nostre fulletó sobre Plans de Contingència per conèixer més detalls sobre la nostra metodologia

Documents

Fulletó Plans de Contingència de TI (PDF)

Descarregui en format PDF el fulletó sobre els nostres serveis per a Plans de Contingència de TI

Solucions i Serveis Ciberseguretat

ABAST Advanced WAF
SealPath - solució IRM (Information Rights Management)
Be12 Databank
ProSOC - Security Operations Center (SOC) as a Service
Security Advisor – DPO Assistant
Trend Micro Deep Discovery Inspector
Seguretat
Conscienciació en Ciberseguretat pels treballadors
Adequació per al compliment del GDPR
VPN SSL amb Pulse Connect Secure
Ciberseguretat
Auditoria de Seguretat per SAP
Fortiweb - Web Application Firewall
Trend Micro TippingPoint
ArcSight Enterprise Security Manager
Trend Micro Deep Security
Next Generation Firewalls (NGFW)
Infraestructura i solucions de Ciberseguretat
Consultoria de Seguretat de la Informació
SGSI basat en ISO 27000

Casos d'èxit Ciberseguretat

Pla de Contingència per al CRG
Pla de Contingència per a la Universitat de Sevilla
La Mútua dels Enginyers protegeix les dades personals
ONO protegeix contra atacs els seus sistemes virtualitzats
CSI millora la seguretat dels seus sistemes
Millora de la seguretat a l'Ajuntament de Viladecans
Condis millora la seguretat dels seus sistemes amb Fortinet
NOEL ALIMENTÀRIA millora el seu pla de seguretat amb l'ajuda d'ABAST

Altres temes relacionats

Ciberseguretat, el Pla de contingència com a element clau per a la Resiliència
Reptes i tendències en Ciberseguretat a les empreses el 2021
El Govern d'Espanya aprova diverses mesures urgents en temes de Ciberseguretat
Ciberseguretat eficient mitjançant Detecció i Resposta. Anàlisi de solucions i serveis SOC, EDR, XDR, MDR ...
CIBERSEGURETAT: SECURING THE DIGITAL TRANSFORMATION
Serveis de SOC as a Service - Detecció i Resposta davant Ciberatacs per a la Mitjana Empresa
ADVANCED WAF: Bootcamp sobre noves funcionalitats i casos d'ús
Serveis de SOC as a Service / Detecció i Resposta davant Ciberatacs per a la Mitjana Empresa
Smart Protection for Office 365
Protecció avançada davant atacs i frau en aplicacions i serveis web

Registration

Forgotten Password?