HP Service Anywhere

Gestió de Processos de TI

Les TI en els entorns de negoci estan canviant amb les noves tendències relacionades amb Cloud, Big Data, seguretat, social, mobilitat i consumerització de les TIC. HP Service Anywhere és una solució en mode SaaS per a la Gestió del Servei TI que ajuda als departaments de TI a fer front a tots aquests reptes.

HP Service Anywhere ofereix tota la funcionalitat que s'espera d'una solució Service Desk, com la gestió d'incidències, problemes, canvis i nivells de servei, però a més proporciona innovadores caracterísitiques de gestió del coneixement, big data, analytics, auto servei social i col·laboració. Gràcies a elles el departament de TI pot millorar l'efectivitat i la qualitat dels seus serveis alhora que s'aconsegueix disminuir radicalment el nombre de tiquets, reduint la càrrega de treball i permetent als recursos de TI posar focus en projectes estratègics orientats a millorar la competitivitat del negoci.

Característiques principals

img_hp_saw_caracteristica_1

Sistema automatitzat en mode Saas que proporciona un Service Desk fàcil d’instal·lar, configurar, utilitzar i mantenir.

img_hp_saw_caracteristica_2

Permet la interconnexió dels usuaris en un entorn participatiu per generar coneixement.

img_hp_saw_caracteristica_3

Gestió proactiva d’incidències i problemes gràcies a la capacitat analítica de l’eina (Big Data).

img_hp_saw_caracteristica_4

Distribució automàtica i transparent d’actualitzacions, accelerant el ROI respecte a les eines on premise.

Beneficis

Per als responsables de TI:
Millors pràctiques, analítica integrada i ràpida rendibilitat

HP Service Anywhere proporciona des del primer moment una gestió de serveis TI (ITSM) basada en les millors pràctiques d’ITIL®. La seva intuïtiva interfície accelera la seva adopció i millora l’experiència i satisfacció de l’usuari. Aquesta combinació permet una ràpida adopció de la solució i retorn de la inversió.

Les capacitats analítiques són part integral de la solució, i poden utilitzar-se, per exemple, per identificar nous requeriments dels usuaris en una fase inicial del cicle de vida, abans que es generi un gran nombre de tiquets, o per detectar certes llacunes de coneixement en els usuaris que poden estar repercutint en la productivitat del negoci.

img_hp_saw_pantalla_1

Per al personal de TI:
Àmplies capacitats i facilitat d’ús sense precedents

HP Service Anywhere proporciona una completa gamma de capacitats Service Desk per TI, incloent, entre altres, gestió d’incidències, gestió de problemes, gestió de canvis, gestió de configuració, gestió del nivell de servei, gestió de peticions,. Totes s’alineen amb el marc de ITIL® i les millors pràctiques de la indústria per ITSM.

Compta amb una interfície senzilla, gràfica i intuïtiva perquè els operadors i agents puguin centrar-se en resoldre els problemes. La seva tecnologia de cerca intel·ligent suggereix solucions als agents a mesura que entren la descripció dels problemes per ajudar a trobar les respostes més ràpid.

img_hp_saw_pantalla_2

Per als usuaris finals:
Un portal de servei atractiu i útil

El portal de servei d’HP Service Anywhere ofereix una única interfície intuïtiva on els usuaris poden navegar pel catàleg de serveis, realitzar peticions de servei, llegir notícies, col·laborar amb els seus companys, buscar a la base de coneixements o obrir peticions de suport.

Els usuaris poden trobar respostes basades en l’anàlisi del coneixement emmagatzemat, col·laborar amb altres usuaris amb una experiència relacionada o ser guiats de forma intel·ligent cap a la sol·licitud de suport o servei més adequada per a la necessitat que els ha portat al portal.

img_hp_saw_pantalla_3

Per als administradors:
Personalització, integracions flexibles i actualitzacions sense problemes

HP Service Anywhere simplifica la configuració i personalització a través d’eines totalment gràfiques que permeten dissenyar ràpidament fluxos de treball, formularis, taules, etc. Totes aquestes configuracions i personalitzacions es mantenen intactes quan HP realitza actualitzacions de la plataforma.

La solució inclou integració amb HP Universal Configuration Management Database (UCMDB), que combinada amb HP Universal Discovery proporciona visibilitat de la configuració, topologia i actius de les seves infraestructures i aplicacions.

img_hp_saw_pantalla_4

Avantatges d’un Service Desk en mode SaaS

HP Service Anywhere és una solució Software as a Service (SaaS) que ofereix a l’organització de TI una gran oportunitat de proporcionar valor real al negoci gràcies a uns costos menors i predictibles i una capacitat millorada per centrar-se en la innovació i la diferenciació. La solució es troba allotjada en centres de dades segurs regionals operats per HP que mantenen el servei operatiu 24/7/365 amb una garantia de disponibilitat del 99,9%. El preu de la subscripció és simple, flexible i predictible, sense grans inversions inicials ni quotes de manteniment i suport anuals.

Descarreguis el fulletó sobre HP Service Anywhere per ampliar la informació.

Vídeo: Introduction to HP Service Anywhere

3:18 minuts

Descobreixi en aquest vídeo les principals característiques d’aquesta solució SaaS per a la gestió dels processos i serveis TI