NOEL ALIMENTÀRIA millora el seu pla director de seguretat amb l’ajuda d’ABAST

4/11/2019

Noel Alimentària, un dels líders de el sector carni a Espanya, va decidir implementar millores en el seu pla de seguretat per fer front a el creixent nombre de ciberamenaces i assegurar el compliment legal i normatiu. Per a això ha confiat en ABAST Cyball 360º, un complet conjunt de serveis amb els quals ABAST ofereix una visió 360º de la seguretat de la informació.
En el cas de Noel Alimentària, ABAST els va ajudar amb els aspectes directament relacionats amb Compliment Normatiu, Auditoria Tècnica, Compliment Legal, i la Conscienciació i Formació dels empleats.