Nova aliança amb HCL Software

25/7/2019

ABAST ara forma part de la cadena de distribuïdors de HCL, amb l'estatus de HCL Software Business Partner.

A finals de l’any passat IBM va anunciar la venda de part de la seva cartera de solucions de programari a la multinacional índia HCL Tecnlologies. Entre les famílies de producte traspassades a HCL estaven les solucions de col·laboració originàries del Lotus Software, com Notes, Domino, Sametime, Quickr i altres. Després d’un procés de transició, aquesta adquisició es va fer completament efectiva a principis de juliol, moment a partir del qual totes les operacions relacionades amb aquests productes passaven a dependre exclusivament de HCL.

ABAST compta amb una llarga trajectòria de venda, prestació de serveis i desenvolupament de solucions relacionades amb aquests productes, primer com a partners del Lotus Software i des de fa ja molts anys com IBM Partners. Ara, amb l’objectiu de donar continuïtat a aquesta línia de solucions i poder seguir prestant el millor servei als clients que confien en nosaltres per al manteniment dels seus entorns Notes / Domino, hem establert una nova aliança amb HCL

Des l’11 de juliol de 2019, ABAST forma part ja de la cadena de distribuïdors de HCL Software, com a HCL Business Partner.