Nova aliança amb HCL Software

Notícies

Nova aliança amb HCL Software

25 de juliol de 2019

A finals de l’any passat IBM va anunciar la venda de part de la seva cartera de solucions de software a la multinacional índia HCL Tecnlologies. Entre les famílies de producte traspassades a HCL estaven les solucions de col·laboració originàries de Lotus Software, com Notes, Domino, Sametime, Quickr i altres. Aquesta adquisició es va fer completament efectiva a principis de juliol i per poder seguir prestant el millor servei als clients que confien en nosaltres per al manteniment dels seus entorns i solucions Notes / Domino, ABAST ha establert una aliança amb HCL Software, passant a formar part del seu canal de distribuïdors en qualitat d’HCL Business Partner.

A finals de l’any passat IBM va anunciar la venda de part de la seva cartera de solucions de software a la multinacional índia HCL Tecnlologies. Entre les famílies de producte traspassades a HCL estaven les solucions de col·laboració originàries de Lotus Software, com Notes, Domino, Sametime, Quickr i altres. Després d’un procés de transició, aquesta adquisició es va fer completament efectiva a principis de juliol, moment a partir del qual totes les operacions relacionades amb aquests productes passaven a dependre exclusivament d’HCL.

ABAST compta amb una llarga trajectòria de venda, prestació de serveis i desenvolupament de solucions relacionades amb aquests productes, primer com a partners de Lotus Software i des de fa ja molts anys com a IBM Partners. Ara, amb l’objectiu de donar continuïtat a aquesta línia de solucions i poder seguir prestant el millor servei als clients que confien en nosaltres per al manteniment dels seus entorns Notes / Domino, hem establert una nova aliança amb HCL.

Des de l’11 de juliol de 2019, ABAST forma part ja de canal de distribuïdors d’HCL Software en qualitat d’HCL Business Partner.

Registration

Forgotten Password?