HCL Software Business Partner

ABAST forma part de la cadena de partners de HCL Software en qualitat de Business Partner, i distribueix, presta serveis i desenvolupa solucions basades en solucions de HCL com Domino / Notes, que fins 2019 formaven part de la cartera d’IBM

HCL Software és la divisió de productes de programari de HCL Technologies (HCL), una multinacional amb més de 140.000 empleats i present en més de 44 països.

HCL va adquirir el 2019 una part de la cartera de solucions programari d’IBM, entre aquestes la família de solucions de col·laboració Lotus, com Note, Domino, Sametime i altres.

ABAST, que compta amb una llarga trajectòria de venda, prestació de serveis i desenvolupament de solucions relacionades amb aquests productes, primer com a partners del Lotus Software i des de fa ja molts anys com IBM Partners ha establert una aliança amb HCL per poder seguir prestant el millor servei als clients que confien en nosaltres per al manteniment dels seus entorns Notes / Domino. Des de juliol de 2019 ABAST forma part de la cadena de distribuïdors de HCL Software en qualitat de HCL Business Partner.

Solucions relacionades