Oracle E-Business Suite Household Solution

Solució de Gestió Empresarial per a empreses del sector electrodomèstics

El procés de disseny, fabricació, venda, distribució i / o gestió postvenda d'electrodomèstics i dispositius per a la llar, requereix de sistemes d'informació estables, fiables i segurs que garanteixin un servei continuat i optimitzin el cicle productiu.

ABAST, un dels principals partners d'aplicacions Oracle a Espanya, ha aprofitat la seva experiència amb empreses del sector dels electrodomèstics i dels dispositius per a la llar per desenvolupar una solució vertical basada en l'Oracle E-Business Suite, el conjunt d'aplicacions de negoci més complet del món. ABAST posa a més al seu servei el seu ampli coneixement tecnològic i tot el know-how adquirit al llarg dels seus més de 30 anys com a integrador de solucions de negoci.

img_ebs_electrodomesticos

Oracle E-Business Suite Home Appliances Solution

Oracle E-Business Suite Home Appliances Solution és un conjunt d’aplicacions amb gran nombre de prestacions particulars pensades per a les empreses dedicades al sector dels electrodomèstics / dispositius.

Entre les seves funcionalitats destaquen:

 • Tractament individualitzat de cadascuna de les unitats d’un producte (número de sèrie).
 • Traçabilitat dels electrodomèstics / dispositius.
 • Tractament de les garanties, reparacions i incidències de cada electrodomèstic / dispositiu.
 • Gestió detallada dels electrodomèstics / dispositius per a un adequat servei postvenda.
 • Planificador gràfic per conèixer l’estat de la fàbrica (màquines, operaris, fases, operacions, rutes, etc.).

Si vostè vol conèixer

Quin dia es finalitzarà la fabricació? Es complirà la data de lliurament concertada amb el client? Quines peces s’han de comprar? Quines parts s’han de fabricar per complir amb les comandes de venda?

Totes aquestes preguntes i moltes altres obtenen ràpidament resposta gràcies a Oracle E-Business Suite Home Appliances Solution.

Beneficis de la solució

Estructures generals

 • Conèixer les característiques tècniques de cada electrodomèstic / dispositiu a través d’una fitxa individual per unitat, associant fins i tot, la seva imatge, les seves especificacions, etc. per documents ofimàtics.

Reparacions - Servei postvenda

 • Seguiment de les reparacions dels electrodomèstics / dispositius.

Consulta de dades

 • Disposar de consultes per mantenir el mínim d’estocs possible, reduint així els costos d’emmagatzematge.
 • Consultes per comprovar que es respecten els terminis de lliurament previstos pels proveïdors per tal d’assegurar el compliment dels acords assolits amb els clients.
 • Consultes sobre les necessitats de fabricació.
 • Conèixer els materials, components, les operacions i les màquines que intervenen en la fabricació d’un electrodomèstic / dispositiu.

Tractament de la qualitat

 • Realitzar estudis, assajos i proves a tots els nivells (secció, màquina, operació, partida de producte, etc.) per saber la qualitat de producció en tots els passos del cicle productiu.
 • Avaluar els electrodomèstics / dispositius per calibrar el seu nivell de qualitat.
 • Avaluar els proveïdors per saber la conveniència de continuar treballant amb ells.

Planificació

 • Disposar d’un planificador gràfic amb diverses vistes per obtenir de forma ràpida una visió global de la situació de la fàbrica, amb la distribució dels recursos (màquines, operaris, etc.), les ordres de treball en curs, etc.
 • Gestionar les tasques de cada un dels operaris.

M.R.P. Requeriments materials

 • Disposar d’un sistema que col·labori en saber què cal produir, quins components s’han de fabricar o comprar i en quines dates es finalitzaran.
 • Saber quins són els productes en curs i quanta matèria primera hi ha en producció per evitar compres innecessàries.
 • Ser capaços de produir segons un pla mestre definit a criteri de l’empresa.

Anàlisi de despeses

 • Saber què costa cada electrodomèstic / dispositiu i si és rendible la seva fabricació.
 • Portar un seguiment dels costos per a cadascuna de les fabricacions i estudiar fàcilment les desviacions.
 • Control de les minves per anar reduint-les progressivament.

Beneficis d’Oracle E-Business Suite

 • Inversió adequada
 • Tecnologia oberta en entorns web
 • Eines per a estadístiques i reporting
 • Solució ERP integrada i estàndard
 • Solució provada i escalable
 • Marca de prestigi internacional

Tot això des d’un sistema dissenyat amb una estructura d’informació unificada i integrada. Ja es posi en marxa un sol mòdul o el conjunt complet, Oracle E-Business Suite l’ajuda a prendre decisions sustentades en fets i a millorar les operacions empresarials, reduint les despeses.