Microsoft Dynamics NAV Sector Electrodomèstics

ATENCIÓ

Aquesta pàgina pertany a una versió anterior de la verticalització per al Sector Electrodomèstics, per a informació actualitzada vagi a http://www.abast.es/ca/aplicacions-de-negoci/solucions-erp/microsoft-dynamics-365-business-central/dynamics-365-business-central-sector-electrodomestics/
 

Microsoft Dynamics NAV Sector Electrodomèstics

Microsoft Dynamics NAV Sector Electrodomèstics és un conjunt d’aplicacions amb gran nombre de prestacions particulars pensades per a les empreses dedicades al sector dels electrodomèstics i dispositius elèctrics. Entre les seves funcionalitats destaquen:
 • Tractament individualitzat de cadascuna de les unitats d’un producte (número de sèrie).
 • Traçabilitat dels electrodomèstics / dispositius.
 • Tractament de les garanties, reparacions i incidències de cada electrodomèstic / dispositiu.
 • Gestió detallada dels electrodomèstics / dispositius per a un adequat servei postvenda.
 • Planificador gràfic per conèixer l’estat de la fàbrica (màquines, operaris, fases, operacions, rutes, etc.).
Si vol conèixer … Quin dia es finalitza la fabricació? Es complirà la data de lliurament concertada amb el client? Quines peces s’han de comprar? Quines parts s’han de fabricar per complir amb les comandes de venda? Totes aquestes preguntes i moltes altres obtenen ràpidament resposta gràcies a Microsoft Dynamics NAV Sector Electrodomèstics.

Característiques generals

Visiti la pàgina sobre Característiques generals de Microsoft Dynamics NAV

Beneficis de la solució per al Sector Electrodomèstics

Estructures generals

 • Conèixer les característiques tècniques de cada electrodomèstic / dispositiu a través d’una fitxa individual per unitat, associant fins i tot, la seva imatge, les seves especificacions, etc. per documents ofimàtics.

Reparacions – Servei post venda

 • Seguiment de les reparacions dels electrodomèstics / dispositius.

Consulta de dades

 • Disposar de consultes per mantenir el mínim d’estocs possible, reduint així els costos d’emmagatzematge.
 • Consultes per comprovar que es respecten els terminis de lliurament previstos pels proveïdors per tal d’assegurar el compliment dels acords assolits amb els clients.
 • Consultes sobre les necessitats de fabricació.
 • Conèixer els materials, components, les operacions i les màquines que intervenen en la fabricació d’un electrodomèstic / dispositiu.

Tractament de la qualitat

 • Realitzar estudis, assajos i proves a tots els nivells (secció, màquina, operació, partida de producte, etc.) per saber la qualitat de producció en tots els passos del cicle productiu.
 • Avaluar els electrodomèstics / dispositius per calibrar el seu nivell de qualitat.
 • Avaluar els proveïdors per saber la conveniència de seguir treballant amb ells.

Planificació

 • Disposar d’un planificador gràfic amb diverses vistes per a obtenir de forma ràpida una visió global de la situació de la fàbrica, amb la distribució dels recursos (màquines, operaris, etc.), les ordres de treball en curs, etc.
 • Gestionar les tasques de cada un dels operaris.

M.R.P. Requeriments materials

 • Disposar d’un sistema que col·labori en saber què cal produir, quins components s’han de fabricar o comprar i en quines dates es finalitzaran.
 • Saber quins són els productes en curs i quanta matèria primera hi ha en producció per evitar compres innecessàries.
 • Ser capaços de produir segons un pla mestre definit a criteri de l’empresa.

Anàlisi de costos

 • Saber què costa cada electrodomèstic / dispositiu i si és rendible la seva fabricació.
 • Portar un seguiment dels costos per a cadascuna de les fabricacions i estudiar fàcilment les desviacions.
 • Control de les mancances per anar reduint-les progressivament.

Registration

Forgotten Password?