Project and Portfolio Management (PPM)

Gestió dels projectes i de la demanda

Micro Focus Project and Portfolio Management (PPM) permet a les organitzacions estandarditzar, administrar i capturar l'execució de projectes i activitats operatives, proporcionant informació crítica sobre la gestió i execució dels projectes en temps real i ajudant a prendre decisions d'inversió adequades en cada moment .

Les organitzacions de TI lluiten en contra del temps, el cost i la gestió de recursos per a la provisió de serveis de negoci. Tenint en compte aquests reptes diaris és difícil per als executius de TI veure en quins projectes i activitats operacionals haurien d’estar treballant, quin percentatge del pressupost es destina als projectes, els nivells de capacitat dels recursos i l’alineació amb les necessitats del negoci.

Micro Focus PPM (abans HP PPM) permet l’automatització de la gestió de la demanda, la gestió de projectes i la gestió de la cartera o portfolio, permetent a l’organització dirigir de forma efectiva i en temps real tots els projectes, des dels treballs de manteniment del dia a dia , fins a les noves iniciatives de creixement i transformació del negoci. El dashboard de PPM proporciona informació fiable i necessària per prendre decisions estratègiques i operatives del departament de TI, alineades amb els objectius de negoci.

Project and Portfolio Management és una eina modular i escalable que en estar integrada a la suite de software de Micro Focus contribueix a la visió global del servei, alineant l’estratègia dels departaments de TI amb l’estratègia de negoci.

img_hp_ppm_1

PPM Demand Management

Els departaments de TI absorbeixen una demanda creixent amb recursos ajustats. Sovint no hi ha un procés automatitzat per a avaluar, prioritzar i resoldre la demanda de TI, el que produeix manca de visibilitat i control, i dificulta l’assignació de recursos.

Mitjançant l’automatització dels fluxos i el procés de gestió de la demanda, PPM permet consolidar i prioritzar totes les sol·licituds, incloent-hi els projectes estratègics i les activitats operacionals, amb més i millor visibilitat i control, centrant-se en les peticions de més prioritat per complir els compromisos de nivell de servei. D’aquesta manera els departaments de TI poden enfocar els seus recursos i el seu pressupost a les prioritats del negoci.

Els usuaris i les parts interessades obtindran una visió clara del passat, present i futur de les demandes agrupades per categories, podent així ser prioritzades, assignades, visualitzades, i organitzades.

PPM Project Management

El mòdul de gestió de projectes ajuda a afrontar els reptes de gestió de projectes en grans entorns empresarials dispersos geogràficament. S’integren la gestió de projectes i els controls, reduint els riscos i costos del projecte.

Moltes empreses tracten amb un volum de centenars de projectes i equips de treball distribuïts geogràficament, als quals s’afegeix la participació de socis externs, subcontractistes i empreses internacionals. L’automatització dels fluxos de treball en el procés de gestió de projectes permet millorar el control, reduint els temps d’execució, el pressupost i els riscos i costos associats.

El dashboard de la gestió de projectes de PPM ofereix la visualització de l’estat del projecte actual, la salut i els resultats disponibles en temps real, integrat amb diagrames de Gantt per mesurar el progrés del projecte i els horaris. Cada vegada que un projecte està programat, calcula la ruta crítica i destaca visiblement les tasques més importants del projecte. Les tasques s’assignen als recursos i apareixen automàticament al dashboard de cada usuari.

img_hp_ppm_2

Descarreguis el fulletó sobre gestió de la demanda i els projectes PPM per ampliar la informació i veure la resta de mòduls de què consta aquesta solució.