Project and Portfolio Management (PPM)

Les organitzacions de TI lluiten en contra del temps, el cost i la gestió de recursos per a la provisió de serveis de negoci. Tenint en compte aquests reptes diaris és difícil per als executius de TI veure en quins projectes i activitats operacionals haurien d’estar treballant, quin percentatge del pressupost es destina als projectes, els nivells de capacitat dels recursos i l’alineació amb les necessitats del negoci. Micro Focus PPM (abans HP PPM) permet l’automatització de la gestió de la demanda, la gestió de projectes i la gestió de la cartera o portfolio, permetent a l’organització dirigir de forma efectiva i en temps real tots els projectes, des dels treballs de manteniment del dia a dia , fins a les noves iniciatives de creixement i transformació del negoci. El dashboard de PPM proporciona informació fiable i necessària per prendre decisions estratègiques i operatives del departament de TI, alineades amb els objectius de negoci. Project and Portfolio Management és una eina modular i escalable que en estar integrada a la suite de software de Micro Focus contribueix a la visió global del servei, alineant l’estratègia dels departaments de TI amb l’estratègia de negoci.

PPM Demand Management

Els departaments de TI absorbeixen una demanda creixent amb recursos ajustats. Sovint no hi ha un procés automatitzat per a avaluar, prioritzar i resoldre la demanda de TI, el que produeix manca de visibilitat i control, i dificulta l’assignació de recursos. Mitjançant l’automatització dels fluxos i el procés de gestió de la demanda, PPM permet consolidar i prioritzar totes les sol·licituds, incloent-hi els projectes estratègics i les activitats operacionals, amb més i millor visibilitat i control, centrant-se en les peticions de més prioritat per complir els compromisos de nivell de servei. D’aquesta manera els departaments de TI poden enfocar els seus recursos i el seu pressupost a les prioritats del negoci. Els usuaris i les parts interessades obtindran una visió clara del passat, present i futur de les demandes agrupades per categories, podent així ser prioritzades, assignades, visualitzades, i organitzades.

PPM Project Management

El mòdul de gestió de projectes ajuda a afrontar els reptes de gestió de projectes en grans entorns empresarials dispersos geogràficament. S’integren la gestió de projectes i els controls, reduint els riscos i costos del projecte. Moltes empreses tracten amb un volum de centenars de projectes i equips de treball distribuïts geogràficament, als quals s’afegeix la participació de socis externs, subcontractistes i empreses internacionals. L’automatització dels fluxos de treball en el procés de gestió de projectes permet millorar el control, reduint els temps d’execució, el pressupost i els riscos i costos associats. El dashboard de la gestió de projectes de PPM ofereix la visualització de l’estat del projecte actual, la salut i els resultats disponibles en temps real, integrat amb diagrames de Gantt per mesurar el progrés del projecte i els horaris. Cada vegada que un projecte està programat, calcula la ruta crítica i destaca visiblement les tasques més importants del projecte. Les tasques s’assignen als recursos i apareixen automàticament al dashboard de cada usuari.
Descarreguis el fulletó sobre gestió de la demanda i els projectes PPM per ampliar la informació i veure la resta de mòduls de què consta aquesta solució.
Folleto sobre HP Project and Portfolio Management – PPM (PDF)
Descargue en formato PDF el folleto sobre HP Project and Portfolio Management (PPM)
Descargar

Registration

Forgotten Password?