Actualitza la teva base de dades Oracle a 19c

Webinar sota demanda

Actualitza la teva base de dades Oracle a 19c

Descobreix en aquest webinar per què és aconsellable actualitzar les bases de dades Oracle a la versió 19c.

Per quines raons hauria d’actualitzar la versió de la meva BBDD Oracle a 19c?

Oracle Database 19c està basat en innovacions recents com Multitenant, In-Memory, suport JSON, Sharding i moltes altres capacitats. Aquesta versió compta a més amb noves funcionalitats, oferint als nostres clients una base de dades convergent, multimodel, que està preparada per treballar amb diverses càrregues de treball i pensada per augmentar la productivitat dels analistes i desenvolupadors.

Un cop he actualitzat la versió, Com podria millorar el meu entorn de BBDD Oracle?

A més, veurem com treure més partit de la inversió realitzada en Oracle, simplificant enormement l’administració del teu entorn, millorant el rendiment de les bases de dades i disminuint els costos.

Registration

Forgotten Password?