AppPulse Mobile

Característiques principals

  • Simple i ràpid: Micro Focus AppPulse Mobile (abans HP AppPulse Mobile) està pensat per proporcionar un ràpid desplegament, proporcionant mètriques i indicadors des del primer dia.
  • No intrusiu: El sistema és transparent, sense necessitat d’afegir codi o tags a les aplicacions.
  • Software as a Service: Sense necessitat de provisionar i gestionar infraestructura.
  • Econòmic: Llicenciament simple i amb tarifes molt assequibles.

Funcionalitats

AppPulse Mobile proporciona la informació necessària per avaluar com interactua l’usuari amb la seva aplicació, i conèixer els indicadors clau d’experiència d’usuari.

Quadre de comandament: Permet en tot moment l’anàlisi de l’aplicació en termes de rendiment, estabilitat i consum de recursos.

Anàlisi del rendiment: Conegui en tot moment els temps de resposta de l’aplicació.

Consum de recursos: AppPulse Mobile permet obtenir informació sobre el consum de dades i de bateria en funció del dispositiu utilitzat, SO, etc.

Fiabilitat de les aplicacions: Mostra les accions de l’usuari que provoquen errors, compte el nombre d’usuaris afectats i proporciona informació detallada per aïllar el problema (registre de log).

Traçabilitat de les accions dels usuaris: Informació precisa sobre el comportament dels usuaris en l’aplicació, i el rendiment de la mateixa en cada pas.

Beneficis per a la seva organització

  • Millori el posicionament de la seva aplicació: Aconsegueixi millorar la valoració de la seva aplicació gràcies al control de l’experiència d’usuari.
  • Redueixi el temps de resposta davant incidències: gràcies al monitoratge de la seva aplicació podrà identificar ràpidament qualsevol problema i trobar la causa arrel.
  • Proporcioni informació als equips de desenvolupament: la solució permet analitzar el comportament de les diferents versions de l’aplicació en diferents dispositius, SO, etc. Aquesta informació resulta molt valuosa per a l’equip de desenvolupament de l’aplicació.

Micro Focus SaaS

  • Garantia: Micro Focus és el líder mundial en solucions de gestió TI i s’encarrega d’oferir un servei fiable i actualitzat.
  • Usabilitat: AppPulse Mobile ha estat dissenyat per oferir de forma visual totes les mètriques que intervenen en l’experiència de l’usuari.

Vídeo: AppPulse Mobile Value Proposition

3:2 minuts Descobreixi en aquest vídeo les principals característiques d’aquesta solució SaaS que permet monitoritzar tots els aspectes que contribueixen a l’experiència del usuaris i analitzar el seu comportament dins de l’app.
Folleto AppPulse Mobile (PDF)
Descargue en formato PDF nuestro folleto sobre HP AppPulse Mobile
Descargar

Registration

Forgotten Password?