Operations Orchestration

A través de l’automatització de les operacions de TI les organitzacions aconsegueixen reduir el temps de suport i provisió de serveis, minimitzen la probabilitat de fallades i alliberen recursos tècnics per a la realització de tasques de valor afegit.

“Dissenyi una vegada, executi un milió de vegades.”

Característiques principals

 1. Valor immediat: Amb més de 80 integracions i 8.000 fluxos predissenyats, Micro Focus OO (abans HP OO) permet desplegar ràpidament les tasques més habituals.
 2. Seguretat i control:  OO està pensat per arribar al nivell d’automatització que requereixi cada organització i controlar en tot moment l’execució dels processos.
 3. Multifabricant i entorns heterogenis:  OO permet automatitzar tasques en entorns híbrids, a través de les principals tecnologies del mercat.
 4. Flexibilitat: Llicenciament simple i flexible, amb tarifes molt econòmiques.

Funcionalitats

Operations Orchestration és la plataforma d’automatització de processos que centralitza el disseny i execució de tasques. Dissenyador gràfic El dissenyador gràfic li permet generar fàcilment els seus fluxos d’automatització a partir de plantilles predissenyades.
Quadre de comandament Li ofereix una anàlisi estadística de les execucions realitzades.
Gestió d’execucions Operations Orchestration disposa d’una consola de gestió que li permet veure l’estat de les seves execucions i el resultat de les mateixes.
I moltes altres més:
 • Programador de tasques (Scheduler)
 • Resposta davant esdeveniments
 • Generador de documentació
 • Debugger de fluxos
 • Gestió d’autors de fluxos
 • Integració amb control de versions
 • APIs d’integració
 • Reporting
 • Administració avançada d’usuaris
Operations Orchestration li proporciona totes les eines per gestionar l’automatització de les seves operacions de TI. Garantia: Micro Focus és el líder mundial en solucions de gestió TI i garanteix la constant creació i actualització dels paquets de contingut (integracions amb noves tecnologies i fluxos predissenyats). Escalabilitat: Operations Orchestration ha estat dissenyat per fer front a l’automatització de tasques d’una forma sostenible, partint d’un ràpid desplegament fins al nivell d’automatització que requereixi la seva organització.

Beneficis per a la seva organització

 1. Retorn d’inversió: OO permet balancejar els seus recursos tècnics cap a aquelles tasques que aporten valor.
 2. Reducció del temps de resposta del seu Departament de TI: L’automatització permet accelerar enormement la provisió i suport dels seus serveis TI.
 3. Millora de la qualitat: la creació de fluxos estàndard per a la realització de tasques incrementa la qualitat dels seus serveis i redueix la probabilitat d’error.
Folleto Micro Focus Operations Orchestration (OO)
Descargue en formato PDF nuestro folleto sobre Micro Focus Operations Orchestration (OO)
Descargar

Registration

Forgotten Password?