Nova especialització Java Platform Standard Edition 8

Notícies

Nova especialització Java Platform Standard Edition 8

15 de maig de 2019

L’àrea de solucions Oracle d’ABAST suma una nova acreditació amb l’especialització en Java Platform Standard Edition 8. Amb aquesta són ja 17 les especialitzacions Oracle amb les què compta ABAST

Oracle Java Platform Standard Edition 8 Specialist

L’especialització Oracle Java Platform Standard Edition 8 reconeix ABAST com a partner competent i amb experiència comprovada en el desenvolupament de solucions Java SE 8.

Java Platform, Standard Edition 8 permet desenvolupar i implementar aplicacions Java en equips d’escriptori i servidors, així com en l’exigent entorn integrat d’avui. Els temes coberts en aquesta especialització inclouen treballar amb tipus de dades de Java, utilitzar operadors i construccions de decisió, crear i utilitzar arranjaments, usar construccions de bucle, treballar amb encapsulació de mètodes, manejar excepcions, treballar amb classes seleccionades de Java API, etc..

Altres certificacions i guardons Oracle

L’acreditació d’Oracle Java Platform Standard Edition 8 se suma a les altres dues especialitzacions en Oracle Middleware que ja tenia ABAST: Oracle WebLogic Server 12c i Oracle Oracle Application Development Framework 12c. En total ABAST acredita ja 17 especialitzacions Oracle:

  • 3 especialitzacions de Cloud Services
  • 1 especialització d’Aplicacions.
  • 6 especialitzacions de Bases de dades
  • 2 especialitzacions de Middleware
  • 2 especialitzacions d’Engineered Systems
  • 2 especialitzacions de Server and Storage Systems

A més, en aquests dos últims anys ABAST ha estat guardonat per Oracle per la seva excel·lent tasca en projectes sobre Oracle Cloud, sent mereixedor delOracle Partner of the Year 2017: Infrastucture as a Service i l’Oracle Partner of the Year 2018: Cloud Implementation Excellence.

Registration

Forgotten Password?