Solucions per al control d’aforament i distància social en platges, places i vies públiques

En aquest webinar veurem com amb l'ajuda de la tecnologia de càmeres intel·ligents de Bosch, utilitzades com a sensors que preserven la intimitat i anonimat de les persones, és possible dotar l'Administració Local de sistemes de control d'aforament i distància social en els seus espais ( platges, aparcaments, cascs històrics, espais turístics, concerts o mercats a l'aire lliure, etc.).
Read More

Sistemes de detecció de temperatura corporal – Protecció contra COVID-19

La detecció d'individus amb febre, un dels principals símptomes de la COVID-19, és una mesura eficaç de prevenció contra la difusió d'aquesta malaltia en espais com oficines, fàbriques, botigues, edificis públics, centres mèdics, etc., però en el mercat han aparegut moltes solucions diferents i hi ha certa confusió. En aquest webinar volem tractar de resoldre els principals dubtes que els nostres clients ens estan plantejant a l'hora d'abordar la implantació de solucions d'aquest tipus en les seves organitzacions
Read More

Registration

Forgotten Password?