HP Asset Manager

HP Asset Manager

L’eina Asset Manager permet consolidar i automatitzar la informació d’actius i contractes obtenint un major control de les inversions i la consegüent reducció de costos i de temps. A més gestiona per complet el cicle de vida de cada actiu de la companyia utilitzat per al compliment de la seva missió de negoci, des del moment en què entra en l’organització fins al moment en que la deixa. Asset Manager crea un repositori d’actius, proporcionant visibilitat dels actius i les seves relacions per contractes i serveis. Una organització de TI es troba sota la pressió d’establir un servei a baix cost, complint els nivells de servei i millorant la visibilitat en decisions operatives i financeres. S’han d’alinear les despeses amb les prioritats de negoci i demostrar el seu valor proporcionant documentació granular de com l’actiu dóna suport als serveis de gestió crítics amb uns resultats del negoci.

Els mòduls d’Asset Manager permeten:

 • Conciliar els actius en un repositori central.
 • Permet realizar un seguiment dels costos totals:
  • Costos directes com les despeses d’adquisició i arrendament.
  • Costos indirectes com la instal·lació, manteniment, actualitzacions, gestió del canvi (incloent cascades)…
 • Gestió de llicències de software.
 • Gestió del cicle de contractació (sol·licituds, comandes i rebuts).
 • Gestió de contractes (contractes d’arrendament i manteniment).
 • Gestió de les finances (pressupostos, centres de cost i càrrecs).
 • Gestió de la disposició de béns (terminació, dades de neteja i eliminació).

Integració amb altres eines com:

 • HP DDMI: Permet a Asset Manager rebre un inventari exacte de l’actual estat de tots els servidors, portàtils, màquines virtuals, impressores, switches incloent tot el software instal·lat que és utilitzat per Asset Manager i la reconciliació d’actius fixos.
 • HP Project Portfolio Management: Proporciona un portal unificat per a totes les inversions de TI estratègiques i operacionals, per ajudar els directors de línies de negoci a seleccionar les inversions òptimes i estalviar costos en les seves operacions.
 • HP Service Management: Proporciona informació essencial en la prestació de serveis i qualitat de serveis, incloses les dades de despeses per a totes les parts i mà d’obra necessària per mantenir, actualitzar o corregir elements de configuració (ECS) a l’empresa.
 • HP DecisionCenter & ITPA: Eina d’anàlisi d’informació que ajuda en la identificació de tendències positives i negatives basades en dades mantinguts en Asset Manager.
 • HP uCMDB: La integració proporciona una interfície bidireccional per sincronitzar les relacions dels ECs. La integració facilita la transferència de serveis de negoci i dades d’EC (màquines incloent virtuals, impressores, concentradors, dispositius de xarxa) des de la uCMDB a Asset Manager.
 • Data Center Infraestructure Management: Aperture Vista proporciona vistes en temps real de totes les dades dels actius físics (equipament, espai, energia, refrigeració, xarxa i emmagatzematge) proporcionant importants dades a Asset Manager el que permet una millor utilització dels recursos de la infraestructura física (espai, energia, refrigeració) i millor gestió de la capacitat del centre de dades.
Asset Manager pot importar dades des de qualsevol font, incloent fitxers de text i bases de dades amb connexió ODBC.
Folleto HP Asset Manager (PDF)
Descargue en formato PDF el Folleto sobre HP Asset Manager
Descargar

Registration

Forgotten Password?