Microsoft Dynamics CRM - Àrea de Marketing

  • Home
  • Microsoft Dynamics CRM – Àrea de Marketing

ATENCIÓ

Aquesta pàgina pertany a una versió anterior de la solució CRM de Màrqueting de Microsoft, per a informació actualitzada vagi a: http://www.abast.es/ca/aplicacions-de-negoci/microsoft-dynamics-365/microsoft-dynamics-365-marketing/

La transformació digital de l’economia, la seva globalització, la multiplicació de l’oferta i l’aparició de nous canals de comunicació com les xarxes socials han provocat els darrers anys grans canvis en els cicles de compra i el perfil dels clients. En l’actualitat els clients estan més ben formats, són més exigents i prefereixen informar-se bé abans de contactar amb el proveïdor, de manera que quan ho fan és en un estat més avançat del cicle de venda. Davant aquesta evolució dels clients, les empreses tenen el repte de proporcionar-los la informació pertinent en el moment correcte i respondre adequadament a les seves expectatives, cada cop més altes. Microsoft Dynamics CRM Màrqueting és la clau per conèixer millor als seus clients actuals i ser més eficaç en la captació, de forma personalitzada, de nous clients. Li permetrà, a més, mesurar i demostrar l’impacte de les seves inversions en màrqueting.

Vídeo: aconsegueixi resultats amb Microsoft Dynamics CRM Marketing

Gestió dels recursos de màrqueting

Optimitzi el màrqueting operatiu Amb Dynamics CRM Marketing pot Integrar la planificació, la realització de pressupostos i el seguiment del màrqueting en tots els canals, inclosos correu electrònic, SMS, mitjans socials, i altres mitjans digitals o tradicionals. Podrà gestionar els projectes, els actius digitals, els fluxos de treball i els processos d’aprovació amb el seu equip, amb altres departaments i amb agències, tot des d’una única plataforma.

Gestió de campanyes multicanal

Dissenyi campanyes personalitzades per captar clients i augmentar la demanda Capti més clients amb campanyes multicanal personalitzades. Microsoft Dynamics Marketing inclou un dissenyador visual de campanyes que permet arrossegar i deixar contingut per crear i gestionar campanyes en una sola finestra, ja sigui a través de correu electrònic, canals digitals, xarxes socials, SMS o mitjans tradicionals. La seva organització podrà dissenyar, provar i llançar fàcilment campanyes de màrqueting per correu electrònic i SMS contextuals i personalitzades en l’editor visual. Microsoft Dynamics Marketing permet als responsables de màrqueting provar com es veuran les peces dissenyades per enviar per correu electrònic en diferents dispositius, per fer les campanyes més efectives.

Gestió de clients potencials i generació de leads

Desenvolupi el seu procés de màrqueting i vendes i augmenti els seus ingressos Augmenti la generació de leads amb la gestió i la puntuació avançada de clients potencials. Mantingui el contacte i l’interès dels clients potencials mitjançant programes de promoció en diverses etapes basats en lead nurturing, que proporcionen ofertes i contingut personalitzats en funció del comportament del client. Combini l’esforç de vendes i màrqueting per millorar les vendes.

Col·laboració de vendes i màrqueting

Comparteixi la informació de màrqueting amb el seu equip de vendes Amb Dynamics CRM Marketing pot reforçar les sinergies entre el departament de màrqueting i el de vendes a l’oferir als equips comercials visibilitat del calendari de màrqueting i proporcionar-los informació processable de màrqueting. El personal de vendes podrà tenir més informació sobre les campanyes i la definició d’objectius, i tant els equips de vendes com de màrqueting poden compartir la mateixa visió del recorregut dels clients.

Màrqueting social

Escolti i capti clients en els mitjans socials Els equips de màrqueting utilitzen el coneixement de les xarxes socials per comprendre millor als clients, fer més atractives les seves campanyes i realitzar interaccions més significatives. Amb les funcionalitats socials de Microsoft Dynamics CRM, podrà:
  • Escoltar el que es diu en mitjans socials i detectar oportunitats amb Microsoft Social Engagement. Podrà supervisar la seva presència de marca i fer el seguiment d’iniciatives estratègiques en el màrqueting, les vendes i l’atenció al client.
  • Fer cada conversa més rellevant a través dels mitjans socials, els quals l’ajudaran a conèixer a la persona que està darrere de les dades de contacte.
  • Captar clients en qualsevol canal i proporcionar servei segons les seves condicions. Estar atent a tot arreu per crear clients per sempre.
Les capacitats de servei de Microsoft Dynamics CRM ofereixen a les organitzacions informació processable per seguir millorant les mètriques de servei, fidelitzar els clients i augmentar el seguiment de la marca.

Intel·ligència de màrqueting

Demostri els resultats i l’impacte de la seva inversió en màrqueting Mesuri la previsió de vendes a partir de leads i oportunitats i els ingressos generats per les seves inversions en màrqueting per obtenir una visió real de la rendibilitat de la seva inversió (ROI). Doni més control al seu equip comercial amb accés a les dades a través de panells personalitzats basats en rols i obtingui una visió clara dels resultats de màrqueting per poder entendre ràpidament els resultats. Simplifiqui la generació d’informes oferint als venedors eines conegudes, com Excel i Power BI, perquè realitzin informes en temps real.

Registration

Forgotten Password?