Desenvolupament web: Millora del rendiment i delegació d’esdeveniments amb jQuery

Dins de qualsevol desenvolupament web, és possible que hàgim d'aplicar solucions a problemes particulars, utilitzant Esdeveniments de JavaScript com; onclick, onchange, etc… Si aquesta solució particular, l'hem d'aplicar dins un llistat, on el nombre de registres sigui molt alt, tractar de gestionar la solució, a nivell de cada registre amb el seu esdeveniment particular, pot arribar a generar un problema de rendiment al navegador en haver de gestionar un alt nombre d'Event Listeners. Una possible solució a aquesta situació ens la ofereix la delegació d'esdeveniments que tenim amb jQuery, de manera que podem definir una solució i indicar a jQuery que l'apliqui sobre els elements descendents de l'element al qual hem vinculat la solució.
Read More

Registration

Forgotten Password?