Consultoria de Seguretat de la Informació

El principal repte dels departaments de TI és assegurar, processar i administrar de manera efectiva la informació que es subministra als processos de negoci de la companyia, sent aquesta l’actiu més important de qualsevol organització. Ha de, per tant, assegurar la seva protecció davant d’una àmplia gamma d’amenaces, garantint una informació Confidencial, Íntegra i disponible.

Una gestió eficaç de la seguretat de la informació permet:

a) Minimitzar o eliminar els riscos per al negoci.

b) Racionalitzar els recursos d’acord amb la eliminació d’inversions innecessàries o ineficients degudes a la infra o sobreestimació dels riscos.

c) Assegurar el compliment amb la legislació vigent.

d) Millorar la confiança en el negoci entre clients, proveïdors i socis amb els que s’intercanvia i/o comparteix informació.

ABAST li ofereix serveis de consultoria i auditoria de seguretat TI amb un enfocament pràctic que l’ajudaran a comprendre i minimitzar els riscos i a assegurar el compliment de normatives.

Comptem amb un equip de consultors amb experiència i vam participar activament en organitzacions com el ISMS Forum Spain

Serveis de Consultoria de Seguretat TI


Govern de la Seguretat TI

Continuïtat i Disponibilitat

Auditoria i control

Serveis destacats

cap_oficina_de_seguridad

Oficina de Seguretat


L'oficina de seguretat té com a objectiu principal gestionar l'adequació, implantació, monitorització i millora dels controls de seguretat, així com de les obligacions i riscos associats. ABAST li ofereix la possibilitat d'externalitzar una part o la totalitat d'aquests serveis.

Leer más  >
portada

Security Advisor – DPO Assistant


L'entrada en vigor del nou Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) ha introduït la figura del DPO - Data Protection Officer, el nomenament és obligatori en determinats tipus d'organitzacions i altament recomanat a la resta. El DPO serà la persona encarregada d'exercir funcions preventives i proactives relacionades amb el GDPR, supervisant, coordinant i divulgant la política de protecció de dades de l'organització.

Leer más  >
Man in blue sweater working in a data center.

Conscienciació en Ciberseguretat pels treballadors


El 80% dels ciberatacs que afecten les empreses tenen origen en els seus propis empleats. Els departaments de TI implementen solucions de seguretat capaços de fer front a moltes amenaces, però no és possible minimitzar els riscos sense un pla de capacitació, conscienciació i educació dels usuaris.

Leer más  >

Casos d'èxit

cap_planes_de_contingencia_de_ti

Plan de Contingencia de TI


A medida que las organizaciones dependen más y más de la tecnología, la disponibilidad de los servicios de TI es imprescindible para su supervivencia. Esta disponibilidad se consigue mediante la definición e implementación de un Plan de contingencia para garantizar su rápida recuperación.

Leer más  >
cap_planes_continuidad_negocio

Plan de Continuidad de Negocio


Los puntos clave de la Gestión de la Continuidad del Negocio (BCM) son: Entender el contexto en el que opera el negocio, entender los productos y servicios críticos, entender con qué barreras o interrupciones se puede encontrar y entender cómo la organización continuará posteriormente con su actividad.

Leer más  >
cap_sgsi_iso_27000

SGSI basado en ISO 27000


ISO 27000 proporciona, a partir de un análisis enfocado a riesgos, un modelo para la creación, implementación, funcionamiento, supervisión, revisión, mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la información (SGSI).

Leer más  >
cap_hacking_etico

Hacking Ètic / Tests d'intrusió


L'objectiu de les auditories de seguretat, conegudes com "Hacking Ètic", és comprovar els nivells de seguretat reals dels sistemes d'informació i elaborar un pla d'acció en base a recomanacions que redueixin o eliminin els riscos associats a les vulnerabilitats detectades.

Leer más  >
cap_responsabilidad_juridica

Responsabilitat Jurídica


Les pressions imposades per les noves normatives i els requeriments legals d'obligatori compliment com la LOPD, han suposat que des de les àrees de Legal i / o Compliment es requereixi el coneixement dels experts de seguretat TI per complir els requeriments exigits.

Leer más  >
cap_auditoria_seguridad_pymes

Seguretat a les PIMEs


A les PIMEs la consciència dels riscos i de la necessitat de prendre mesures per gestionar correctament la seguretat sol ser menor que en les grans empreses, quan les amenaces, en realitat, són similars. A ABAST li oferim els nostres serveis d'auditoria i consultoria de seguretat amb un enfocament pràctic i adequat a les característiques i necessitats d'una mitjana empresa.

Leer más  >