Auditoria de Seguretat per SAP

SAP ERP és un sistema integrat que proporciona a les empreses eines per gestionar la planificació estratègica, controlar els seus objectius i analitzar les operacions. L'ús d'una solució ERP té nombrosos avantatges per al negoci, però cal tenir en compte alguns elements clau que impacten de forma directa en la integritat, confidencialitat i disponibilitat de la informació i transaccions que es processen en SAP. Aquests elements són "Risc", "Controls" i "Seguretat".

Beneficis

Els principals beneficis de l’auditoria i seguretat de SAP són:

 1. Reduir els riscos de frau intern.
 2. Garantir la integritat, exactitud, confidencialitat i disponibilitat de les dades del negoci.
 3. Reduir els riscos d’accessos no autoritzats a les transaccions crítiques.
 4. Compliment normatiu (LOPD, SOX, Codi Penal).
 5. Control sobre l’entorn productiu i transaccional.
 6. Enfortiment del control intern de la companyia.
 7. Compliment de requeriments d’auditoria interna i externa.

piramde

La nostra metodologia

1. Revisió de controls de SAP

Control d’accés a programes i dades

SAP:

 • Paràmetres de configuració de les contrasenyes.
 • Accés als objectes crítics de SAP.
 • Accés d’executar transaccions crítiques.
 • Revisió dels perfils de seguretat.
 • Revisió de la configuració dels perfils nadius.
 • Gestió i revisió de perfils d’usuaris i usuaris genèrics.

Sistema Operatiu i base de dades:

 • Control d’accés al sistema operatiu i base de dades (paràmetres de contrasenyes, usuaris).
 • Gestió d’usuaris administradors i amb privilegis de seguretat.
 • Gestió d’usuaris de connexió, treballs planificats, etc.

Gestió de canvis a programes

 • Llistat de Key Users per a l’aprovació de peticions de canvi.
 • Monitorització i restricció de la capacitat per desbloquejar l’ambient de producció i realitzar canvis de forma directa (inclòs els canvis a les taules i diccionari de SAP).
 • Segregació de funcions en la gestió de canvis.
 • Usuaris de programació en producció.

Operacions informàtiques

 • Controls d’accés de modificació de treballs per lots i interfícies.
 • Controls per a la realització de les còpies de seguretat.
 • Gestió d’incidències de seguretat.

2. Revisió de la segregació de funcions

 • Identificar els nivells jeràrquics o càrrecs de cada unitat de negoci.
 • Identificar les activitats per cada procés de negoci.
 • Identificació dels controls implementats automàtics i manuals en cada procés.
 • Identificar per cada activitat de negoci el nivell de capacitat (Ability level). Definir la funció (Function level) o TCODE en SAP.
cuadro2a