Monitorització vs Observabilitat

Blog ABAST

Monitorització vs Observabilitat

17 de gener de 2023

Monitorización y observabilidad


Per Miguel Ángel Segura,
Responsable de Negoci Àrea Gestió TI

Segurament hagis sentit a parlar del concepte d’observabilitat com una evolució de la monitorització de serveis IT. Però no tothom es posa d’acord què implica realment, i és que és més complex del que sembla a primera vista. Per aquest motiu, intentarem explicar els conceptes i donar el nostre punt de vista sobre això.

Monitorització

Com a introducció, la monitorització tradicional va néixer per la necessitat de supervisar les mètriques bàsiques d’infraestructura (CPU, RAM, Disc, connectivitat, etc.). I amb el temps també es van desenvolupar capacitats per controlar els processos del sistema i fer validacions una mica més complexes. No obstant això, com que aquesta informació no era suficient per validar la qualitat del servei, van aparèixer les solucions d’APM – Application Performance Monitoring, que a través de diferents aproximacions permetien monitoritzar el rendiment i la disponibilitat dels serveis IT davant de les accions dels usuaris (monitorització de l’experiència d’usuari).

El problema de la monitorització ha estat, i continua sent, que per ser efectiva s’ha de partir de supòsits que malauradament no sempre es compleixen:

 • Definir llindars molt precisos per alertar-nos d’anomalies sense generar soroll innecessari.
 • Tenir la capacitat que aquests llindars siguin dinàmics : No és el mateix la càrrega d’un sistema quan no hi ha ningú accedint-hi que en horari de màxima activitat.
 • Hem de saber per endavant tot allò que hem de controlar per verificar que el sistema s’està comportant bé.
 • Conèixer amb detall tots els components del sistema i les seves relacions , tenint-hi accés.
 • Ser capaços d’ adaptar el monitoratge a la mateixa velocitat que es produeixen canvis als serveis.
 • Realitzar una correlació d’alertes que permeti accedir ràpidament a la causa arrel dels problemes.

I la perspectiva de futur no sembla que sigui massa optimista sobre això: cada dia els sistemes són més complexos (arquitectures híbrides), tenen més components (pensem en els microserveis), són més dinàmics (containers Vs arquitectura tradicional), i canvien a més velocitat (DevOps).

Davant d’aquest panorama es comença a parlar amb més força d’observabilitat.

Observabilitat

Encara que ho pugui semblar, no és un concepte nou: prové de la Teoria de Control, una disciplina nascuda al segle XIX i que va tenir un impuls important durant la 2a Guerra mundial. De manera molt simplificada –que em perdonin els experts en la matèria– ve a dir que un sistema és observable quan es pot deduir tot el seu comportament a partir de les sortides que genera .

Aleshores, podem dir que obtenim observabilitat sobre un servei quan el monitoritzo de forma tradicional? I si mesurem també l’experiència de l’usuari? I si afegim també els logs? Tot i que hi ha consens al mercat en què l’observabilitat es basa en la capacitat d’analitzar les mètriques, traces i logs dels sistemes, aquest concepte en si mateix implica quelcom més gran, o com a mínim amb una aproximació diferent.

Hi ha qui diu que la monitorització és una part de l’observabilitat, d’altres que és passar de mesurar allò conegut a bregar amb allò desconegut, altres ho simplifiquen més i afirmen que és passar de ser reactiu a proactiu. Sense voler entrar en discussions filosòfiques (hi ha tantes definicions com grans consultores i fabricants), en parlar d’observabilitat en general ens referim a poder fer front a situacions desconegudes, avançar-nos als problemes i oferir informació valuosa a temps per a la presa de decisions.

I això s’aconsegueix analitzant les mètriques, les traces i els logs? Doncs sí, però segons la nostra experiència, sempre que es compleixin uns requisits clau que ens permeten parlar d’observabilitat i no de monitoratge tradicional:

 • Capacitat per aprendre del comportament normal del sistema i així detectar anomalies.
 • Cabuda per identificar automàticament tot el que cal mesurar i controlar.
 • Treballar amb grans volums d’informació per identificar patrons i proporcionar informació rellevant .
 • Contextualitzar totes les dades per poder generar informació valuosa, per exemple: Quina acció de l’usuari ha generat aquest registre al log? Quant ha trigat? Com estaven les mètriques del servidor? Etc.
 • Capacitat per identificar i adaptar-se automàticament als canvis en els serveis.
 • Agilitat a l’hora de predir correctament , calcular impactes i alertar sobre comportaments anòmals.
 • Etcètera.

Com es pot veure, darrere d’aquest concepte que a priori sembla simple, hi ha molts requisits difícils d’assolir. Però sortosament, amb l’evolució de la tecnologia (Intel·ligència Artificial, Big Data, automatització, etc) aquest repte ja no és impossible.

Estàs preparat per a aquest repte? A ABAST fa més de 20 anys que dissenyem, implementem i evolucionem les solucions líders del mercat en l’àmbit de monitorització i observabilitat. I gràcies al nostre nivell d’especialització, que ens ha permès treballar als entorns més complexos, podem aportar una visió eficient de com assolir l’observabilitat als vostres serveis de TI.

Últims posts publicats al Blog d'ABAST

Com modernitzar la teva arquitectura de Business Intelligence amb Data Lakehouse

Data Warehouse, Data Lake, Data Lakehouse… Avui dia els nostres diccionaris evolucionen d'una manera vertiginosa i moltes vegades no tenim temps per entendre els nous…
Leer más

IA i Ciberseguretat: avantatges i amenaces

La Intel·ligència Artificial (IA) i la ciberseguretat han esdevingut protagonistes en el panorama digital actual i en aquest article explorem com la IA està transformant…
Leer más

Tecnologia de contenidors. Implementació i conceptes bàsics.

Hem passat de veure els contenidors com una tecnologia nova a tenir molt clar que ja són una realitat. És un nou enfocament que probablement…
Leer más

Registration

Forgotten Password?