AppPulse Active

Monitorització de l'experiència d'usuari en entorns web

Disponibilitat i Velocitat. Aquests són els dos principis bàsics que tot usuari espera quan accedeix a qualsevol portal, ja sigui com a usuari o com a client final. Per aquest motiu, monitoritzar l'experiència de l'usuari és fonamental per evitar impactes negatius en el negoci.

Tradicionalment, les organitzacions han implantat sistemes de monitorització que es centren en els components de la infraestructura. No obstant això, aquestes eines no proporcionen informació real sobre l’experiència dels usuaris a l’utilitzar els serveis TIC.

Micro Focus AppPulse Active (abans HP AppPulse Active) és una solució en mode SaaS que permet la monitorització d’entorns web, aportant visibilitat sobre la disponibilitat i el rendiment des d’una perspectiva d’usuari.

imagen_1

Figura 1: Perspectiva de component vs. Perspectiva d’usuari

Característiques principals

  • Valor immediat: AppPulse Active està pensat per a un ràpid desplegament, permetent obtenir dades des del primer moment.
  • Granularitat: AppPulse Active proporciona un conjunt d’eines que permeten aïllar els possibles problemes que presenti la seva plataforma.
  • Software as a Service: Sense necessitat de fer provisió i gestionar infraestructura.
  • Flexibilitat: Llicenciament simple i flexible, amb tarifes molt econòmiques.

Funcionalitats

AppPulse Active ens proporciona tota la informació necessària per conèixer els indicadors clau d’experiència d’usuari.

Quadre de comandament que ens permet en tot moment l’anàlisi de l’aplicació en termes de disponibilitat i rendiment.

imatge1

Anàlisi a nivell transacció: Definiu les transaccions a monitoritzar i avaluï la seva disponibilitat i rendiment.

imatge4

Anàlisi des de diferents ubicacions: Micro Focus posa a la seva disposició més de 75 localitzacions repartides per tot el món per a executar les validacions de la seva plataforma.

imatge5

Estabilitat de les aplicacions: AppPulse Active li proporciona el sistema de gestió d’errors i alertes que permeten analitzar els problemes de la seva plataforma.

Imagen_7

Gestió de SLAs: Gestió de sales: Estableixi i gestioni els acords de nivell de servei, tant a nivell de disponibilitat com de rendiment.

imatge6

AppPulse Active cobreix totes les necessitats pel que fa a monitorització de plataformes web.

Garantia: Micro Focus és el líder mundial en solucions de gestió TI i s’encarrega d’oferir un servei fiable i sempre actualitzat.

Usabilitat: AppPulse Active ha estat dissenyat per oferir de forma ràpida i intuïtiva tots els paràmetres que intervenen en l’experiència d’usuari.

2b-hp-spectre-13-x2-directora

Beneficis per a la seva organització

  • Visibilitat: Estigui sempre informat sobre el rendiment de la seva plataforma, obtenint les mètriques i indicadors necessaris per avaluar l’experiència de l’usuari.
  • Redueixi el temps de resposta davant incidències: Gràcies a les mètriques i indicadors que proporciona podrà identificar ràpidament qualsevol problema i trobar la causa arrel.
  • Flexibilitat: La solució permet crear / modificar en qualsevol moment les transaccions o funcionalitats que requereixin una especial supervisió.

Vídeo: AppPulse Active Overview

3:42 minuts

Descobreixi en aquest vídeo les principals característiques d’aquesta solució SaaS que permet la monitorització d’entorns web, aportant visibilitat sobre la disponibilitat i el rendiment des d’una perspectiva d’usuari.