HP Service Manager

HP Service Manager és la solució que proporciona als departaments de TI totes les eines necessàries per dur a terme la gestió de serveis TI seguint les millors pràctiques del mercat.

La gestió de serveis TI ha de ser considerada el core dels departaments de TI. Per aquest motiu, és imprescindible comptar amb solucions que permetin obtenir una visió estratègica i dur a terme l'organització de l'operativa diària.

imatge_1

Qüestions estratègiques

 • ¿Gestió de Problemes reactiva? Amb Hot Topic Analytics el gestor de problemes actuarà proactivament identificant molt fàcilment incidències repetitives que podrien afectar la qualitat del seu servei.
 • Reporting? D’entrada, els seus agents disposaran de més de 100 reports out-of-the-box, que podran ser ampliats per ells mateixos i unificats en un quadre de comandament personalitzat i actualitzat pràcticament en temps real.
 • És compatible amb dispositius mòbils? En efecte, els usuaris i agents disposen d’un client web orientat a dispositius mòbils, permetent accés on sigui i quan sigui.
 • Podrà adaptar la solució als seus processos? Fàcilment, a través d’interfície gràfica que no requereix coneixements de programació.

Característiques principals

 1. Service Desk Avançat: Simplificació i consolidació de la gestió de serveis en un punt únic de contacte per a tots els processos de TI, incloent la Gestió d’Incidències, problemes i Coneixement.
 2. Big Data: Categorització automàtica de tiquets mitjançant un motor d’autoaprenentatge (Smart Ticket) i gestió proactiva d’incidències i problemes (Hot Topic Analytics).
 3. Gestió de Canvis: Resposta ràpida i eficaç, millora del compliment, reducció al mínim de les interrupcions de servei i major qualitat del servei mitjançant l’ús de processos automatitzats.
 4. Automatització de la Gestió de Peticions: Reducció de càrrega de treball al primer nivell de suport mitjançant un portal d’autoservei, incloent un catàleg de serveis i de suport i gestió del coneixement.
 5. Millors pràctiques out-of-the-box: Facilitat d’implementació i personalització dels fluxos dels processos de TI mitjançant una interfície d’usuari molt intuïtiva i les millors pràctiques out-of-the-box.

Per què HP Service Manager?

HP Service Manager cobreix totes les necessitats de gestió TI i aporta una sèrie de valors diferencials respecte als seus competidors:

Garantia:
HP és el líder mundial en solucions de gestió TI i s’encarrega d’oferir un servei fiable i sempre actualitzat.

imatge_3

Usabilitat:
HP Service Manager ha estat dissenyat per millorar l’experiència de l’usuari.

imatge_4

Potència d’anàlisi:
HP Service Manager està suportat per una plataforma Big Data que proporciona una enorme capacitat d’anàlisi, facilitant així la gestió proactiva de problemes i incidències.

imatge_2
imatge_7

Beneficis per a la seva organització

1. Millora de l’eficiència personal:

 • Fàcil d’usar, configurar i administrar.
 • Disseny pensat per a la usabilitat.
 • Millora de l’experiència d’usuari.
 • Disseny personalitzable.
 • Generació d’automatismes.

2. Augment de la satisfacció del client:

 • Interfície atractiva per a l’usuari.
 • Millora la visibilitat de TI.
 • Capacitat d’analitzar dades no estructurades.
 • Potència el self-service.

3. Millora la qualitat del servei:

 • Millors respostes a l’usuari i més ràpides.
 • Elimina els buits de coneixement.
 • Anàlisi proactiu de tendències.
 • Major capacitat per identificar problemas.

Per què ABAST?

Beneficiïs de descomptes especials contractant HP Service Manager a través d’ABAST.

ABAST va ser el primer partner que HP SW va tenir a Espanya i des de llavors s’ha mantingut com un dels partners més importants a nivell nacional, sent distingit en dues ocasions amb el premi HP Software Channel Excellence Award per la seva destacada tasca com a integrador de les solucions de gestió TIC d’HP.

Vídeo: What’s new in Service Manager 9.40

7:57 minuts

Descobreixi en aquest vídeo les principals novetats d’aquesta solució que permet gestionar els serveis TI seguint les millors pràctiques del mercat.