Optimització del servei

L'ús de solucions d'optimització de la Qualitat del Servei (QoS), com a solucions d'acceleració o balancejadors, permet millorar l'experiència dels usuaris amb les aplicacions empresarials, especialment en el cas d'entorns globals distribuïts o d'usuaris remots.

ABAST té una dilatada experiència en projectes d'aquestes característiques i compta amb aliances amb els fabricants líders d'aquest tipus de solucions.

Acceleració d’aplicacions en la WAN

Les organitzacions han de ser cada vegada més globals, alhora que adaptables, si volen subsistir. Això obliga d’avegades a una presència allunyada dels centres de procés de dades, el que suposa superar barreres que les aplicacions no estan preparades a superar per si soles: la barrera de la distància o de la latència.

Encara passarà algun temps en què les tecnologies de les comunicacions puguin superar la velocitat de la llum, fins llavors caldrà buscar mecanismes que permetin treballar en condicions de latència deficient.

Qualsevol aplicació que sigui “xerraire”, o sigui, que obligui a una comunicació continuada entre client i servidor, comporta una suma de petits retards que poden acabar en timeout de les aplicacions i desesperació dels usuaris.

L’acceleració de les aplicacions la podem aconseguir optimitzant l’aplicació en si, optimitzant el trànsit de les dades (amb deduplicació dels mateixos) o el mateix transport. Moltes empreses han pogut superar ja aquestes limitacions i estendre així el seu negoci en qualsevol lloc del planeta, ja sigui en seu fixa o per a usuaris mòbil.

A més, no n’hi ha prou amb habilitar aquests mecanismes d’acceleració. També són mecanismes de redundància de camins per dotar d’alta disponibilitat a les comunicacions i al seu torn distribuir les aplicacions segons els seus requeriments per les diferents línies existents.

Finalment, una solució d’acceleració d’aplicacions ha d’aportar informació sobre la millora del servei per justificar el seu valor i per detectar punts de millora.

Solucions com Riverbed ens permeten brindar a les organitzacions un rendiment òptim en l’accés a fitxers, al correu electrònic, a les seves Bases de Dades o al seu intranet. Per tant fa factible aplicacions de negoci com PLM, ERP o CRM, sigui quina sigui la distància de l’usuari respecte als sistemes centrals.

ABAST porta un llarg recorregut en aquesta àrea, amb implantacions globals de solucions dels fabricants que oferien en cada moment les solucions més avançades: primer amb Peribit, després Juniper i actualment amb Riverbed. Més de 10 anys de travessia amb aquest tipus de solucions.

Application Delivery Controllers (ADC)

La disponibilitat i la capacitat dels serveis són un element constant dins de la llista de preocupacions del CIO. El mercat de les TIC disposa d’un conjunt de solucions, els ADC (controladors de lliurament d’aplicacions) que permeten al CIO afrontar aquests reptes.

Els ADC han evolucionat i s’han adaptat també als nous Datacenter, on la virtualització juga un paper fonamental. En aquesta integració es requereix un “diàleg” entre el sistema de orquestració de l’entorn virtualitzat i el corresponent ADC, perquè sigui possible l’autoaprovisionament de màquines virtuals quan el ADC detecti manca de capacitat, i que aquestes màquines creades s’incorporin a la granja de servei corresponent.

Però quins haurien de ser els “must” que ha de complir un ADC:

 • Protecció de la inversió
 • Escalabilitat
 • Estalvi de costos
 • Reducció dels temps d’actualització
 • Creixement sota demanda
 • Garantia de longevitat

Els ADC en si mateixos poden ser equips físics amb el seu propi hipervisor, amb els avantatges d’estanqueïtat, capacitat i disponibilitat d’aquest tipus d’entorns.

ABAST aposta per aquest tipus de solucions on els balancejadors virtuals s’adapten a les aplicacions, i tota la seva configuració és totalment diferenciada de la resta; és a dir, versatilitat total, des de nivell 2 a nivell 7.

La integració de noves aplicacions pot ser tan simple com introduir certes dades sol·licitades en una plantilla i que es construeixi la configuració idònia de l’entorn de la granja automàticament. Per exemple per a aplicacions tipus:

 • MS Exchange, MS Sharepoint, MS Lync
 • Oracle E-Business Suite, Oracle WebLogic,
 • VmWare View, VmWare Zimbra
 • Aplicacions HTTP
 • SAP ERP

El pes dels processos de negoci recau en les aplicacions corporatives, és doncs fonamental que els ADC comptin amb les respectives certificacions dels fabricants d’aplicacions balancejades pels ADC.

A més la virtualització dóna peu a introduir noves funcionalitats (com a nova màquina virtual):

 • Monitoritzar el rendiment d’extrem a extrem (des de l’usuari remot al servidor del Datacenter).
 • Optimitzar el lliurament de pàgines web: renderització de la mateixa per disminuir el nombre d’objectes a descarregar, presentació de la pàgina gradual, adaptació del contingut al dispositiu remot (p.e. Smartphone)

Aliances / Certificacions