Operations Orchestration

Automatització en les operacions de TI

Els Departaments de TI dediquen una part important del seu temps a la realització de tasques repetitives. No obstant això, gràcies a l'automatització de les operacions de TI moltes organitzacions han trobat la manera d'optimitzar tot aquest temps. Micro Focus Operations Orchestration permet dur a terme l'automatització de les seves operacions de TI a través d'una única plataforma fàcil i intuïtiva.

A través de l’automatització de les operacions de TI les organitzacions aconsegueixen reduir el temps de suport i provisió de serveis, minimitzen la probabilitat de fallades i alliberen recursos tècnics per a la realització de tasques de valor afegit.

“Dissenyi una vegada, executi un milió de vegades.”

Imatge1_OO

Característiques principals

 1. Valor immediat: Amb més de 80 integracions i 8.000 fluxos predissenyats, Micro Focus OO (abans HP OO) permet desplegar ràpidament les tasques més habituals.
 2. Seguretat i control:  OO està pensat per arribar al nivell d’automatització que requereixi cada organització i controlar en tot moment l’execució dels processos.
 3. Multifabricant i entorns heterogenis:  OO permet automatitzar tasques en entorns híbrids, a través de les principals tecnologies del mercat.
 4. Flexibilitat: Llicenciament simple i flexible, amb tarifes molt econòmiques.

Funcionalitats

Operations Orchestration és la plataforma d’automatització de processos que centralitza el disseny i execució de tasques.

Dissenyador gràfic

El dissenyador gràfic li permet generar fàcilment els seus fluxos d’automatització a partir de plantilles predissenyades.

Imatge2_OO

Quadre de comandament

Li ofereix una anàlisi estadística de les execucions realitzades.

Imatge3_OO

Gestió d’execucions

Operations Orchestration disposa d’una consola de gestió que li permet veure l’estat de les seves execucions i el resultat de les mateixes.

Imatge4_OO

I moltes altres més:

 • Programador de tasques (Scheduler)
 • Resposta davant esdeveniments
 • Generador de documentació
 • Debugger de fluxos
 • Gestió d’autors de fluxos
 • Integració amb control de versions
 • APIs d’integració
 • Reporting
 • Administració avançada d’usuaris

Operations Orchestration li proporciona totes les eines per gestionar l’automatització de les seves operacions de TI.

Garantia:

Micro Focus és el líder mundial en solucions de gestió TI i garanteix la constant creació i actualització dels paquets de contingut (integracions amb noves tecnologies i fluxos predissenyats).

Escalabilitat:

Operations Orchestration ha estat dissenyat per fer front a l’automatització de tasques d’una forma sostenible, partint d’un ràpid desplegament fins al nivell d’automatització que requereixi la seva organització.

Beneficis per a la seva organització

 1. Retorn d’inversió: OO permet balancejar els seus recursos tècnics cap a aquelles tasques que aporten valor.
 2. Reducció del temps de resposta del seu Departament de TI: L’automatització permet accelerar enormement la provisió i suport dels seus serveis TI.
 3. Millora de la qualitat: la creació de fluxos estàndard per a la realització de tasques incrementa la qualitat dels seus serveis i redueix la probabilitat d’error.