Cas d'èxit

ASPY Prevenció migra les seves TI al núvol de la mà de ABAST

ASPY Prevenció ha confiat en ABAST per abordar la transformació del seu entorn TI cap a un model de cloud híbrid que proporciona major flexibilitat i una reducció de costos. Un projecte complex perquè partia d’un entorn distribuït molt heterogeni, amb un gran nombre d’aplicacions heretades, en què a més es va abordar la migració cap a un model d’escriptoris virtuals per als més de 2000 usuaris de l’organització.

Situació inicial i objectius

ASPY Prevenció va néixer després de l’escissió de l’àrea de prevenció de riscos laborals de la mútua Asepeyo com una empresa independent. La nova companyia, amb més de 2000 empleats i prop de 150 delegacions, va afrontar un procés de transformació impulsat pels nous propietaris, Audax Energia, amb l’objectiu de convertir-la en una empresa innovadora, eficient, àgil i rendible.

Aquesta transformació passava també per adequar les seves TI a les necessitats de la nova organització. El nou equip de direcció de TI s’enfrontava al repte d’evolucionar un entorn heterogeni i distribuït amb un gran nombre d’aplicacions heretades cap a un entorn modern, més flexible, fàcil de gestionar i de cost menor. Per això van decidir abordar una sèrie de canvis.

D’una banda van decidir migrar el seu entorn col·laboratiu, amb uns 2200 usuaris del Lotus Notes i un nombre indeterminat d’aplicacions sobre aquest entorn, cap a una plataforma de correu Exchange i aplicacions integrades amb els seus ERPs.

D’altra, van decidir migrar la seva infraestructura cap a un entorn de cloud híbrid amb l’objectiu de disposar d’un model d’infraestructura TI capaç d’adaptar-se ràpidament a les necessitats del negoci (creixement o decreixement), que pogués donar servei a totes les seves delegacions minimitzant el cost de gestió i comunicacions, i que evités l’obsolescència tecnològica.

Finalment, per a simplificar la gestió de l’entorn dels usuaris i poder abordar de forma més senzilla els canvis, es va prendre també la decisió d’evolucionar cap a un model d’escriptoris virtuals.

Tot aquest procés de transformació havia de realitzar-se amb una afectació mínima per als usuaris i en un termini de temps relativament curt. El desafiament era important, més tenint en compte la mida de l’organització i la complexitat d’un entorn TI al convivien moltes aplicacions, bases de dades i sistemes operatius diferents. En el pla de les aplicacions trobem, per exemple, Microsoft Dynamics NAV, SAP R3, SAGE Murano, META4, un gran nombre d’aplicacions departamentals o específiques del sector, desenvolupaments propis, l’esmentat entorn de col·laboració i altres aplicacions de productivitat. A més, 8 diferents versions de bases de dades, 5 versions diferents de Windows i 3 de Linux.

La solució

La solució proposada per ABAST es basava en un entorn de cloud híbrida amb un total de 85 màquines virtuals, 490 vCPU, 1365 GB de RAM i 42.500 HDD. L’oferta d’ABAST incloïa una sèrie de característiques que aportaven un valor diferencial enfront d’altres proveïdors avaluats per ASPY, entre elles:

   • Backup inclòs en la quota del servei.
   • Projecte d’instal·lació i migració clau en mà per tot l’entorn, incloses aplicacions legacy (aplicacions heretades de 2 o més versions per sota de la tecnologia actual).
   • Possibilitat d’incloure sistemes i aplicacions legacy allotjades en el mateix entorn cloud.
   • Solució VDI d’escriptoris virtuals com a servei (Desktop as a Service – DaaS) basada en la tecnologia més innovadora del mercat.
   • Connectivitat LAN privada per a tot l’entorn, incloent cloud privat, cloud públic, els sistemes legacy i l’entorn d’escriptoris virtuals (Daas).
   • Pagament per ús real. Si es dóna de baixa un servei la factura baixa aquest mateix dia.
   • Completa oferta de serveis gestionats.

Per tot això, ASPY Prevenció adjudicar a ABAST el contracte de serveis cloud i el projecte de migració.

El projecte

Per a la posada en marxa i migració de tot l’entorn, ABAST va formar un equip compost per un responsable de projecte i 4 tècnics d’implantació de cloud i serveis gestionats, amb un dispositiu addicional de 7 tècnics de suport a usuari i la col·laboració de 2 tècnics de ASPY per a proves funcionals.

El projecte va incloure també la primera fase de la solució d’escriptori virtual, en el qual va habilitar l’accés per a 1200 usuaris, i va ser completat en 7 setmanes de treball.

Beneficis

Flexibilitat i optimització

Després de la migració de la seva infraestructura TI al cloud empresarial de ABAST, ASPY Prevenció compta ara amb un entorn molt més flexible i modern, gràcies al qual el seu Departament de TI pot respondre ràpidament l’evolució de les necessitats del seu negoci i actuar com a motor de la innovació en l’organització.

I gràcies al model d’escriptoris virtuals els empleats d’ASPY disposen ara d’un entorn d’usuari sempre actualitzat, amb rendiment òptim per a l’accés a les aplicacions corporatives, i al qual poden accedir des de diferents dispositius proporcionant una experiència unificada en mobilitat.

Simplificació i Reducció del TCO

Delegant part de les seves operacions en els serveis gestionats d’ABAST, el departament redueix el cost de propietat de les seves infraestructures i pot dedicar valuosos recursos interns a tasques de més valor per a l’organització.

A més el projecte ha permès simplificar les línies de comunicacions utilitzades en 138 delegacions, reduint de manera significativa el seu cost: més d’un 30%. Això representa per ASPY un estalvi anual de més de 140.000 Euros.

En el còmput del TCO global, la reducció de costos durant els tres primers anys sota el nou model cloud en relació a l’escenari antic s’estima en 3.130.000 d’euros. Atès que la inversió en serveis d’Optimització i Transformació va ser d’uns 90.oo0 €, el ROI a 36 mesos d’aquesta transformació seria del 33,8. Esto significa que por cada euro invertido en transformación se ha conseguido un ahorro (beneficio para la empresa) de 33,8 euros.

Sobre ASPY Prevenció

ASPY Prevenció és l’evolució de la Societat de Prevenció d’Asepeyo a una nova manera d’entendre la seguretat i salut dels treballadors i de les organitzacions basada en posar a la seva disposició solucions específiques que la garanteixin i la promoguin.

Compta amb una xarxa de més de 200 delegacions i centres associats distribuïts per tot Espanya, amb plena capacitat per a prestar a les empreses un servei integral de prevenció de riscos laborals, incloent les activitats de prevenció tècnica, vigilància de la salut, formació i gestió administrativa .

Disposa de 3 laboratoris d’anàlisis a Madrid i Barcelona. 2 d’ells d’Anàlisis Clíniques, especialitzats en medicina del treball, i el tercer especialitzat en higiene industrial.

Més informació a www.aspyprevencion.com

Sobre ABAST – Àrea de Cloud i SSGG

L’àrea de Solucions Cloud d’ABAST proporciona infraestructura com a servei (IaaS) i escriptoris virtuals (Daas) sobre un entorn de núvol híbrid multicloud capaç d’oferir els més alts nivells de rendiment, continuïtat i seguretat, a més de serveis gestionats de monitorització, administració i suport.

Més informació a www.abast.es/cloud

Documents

Cas d'èxit ASPY Prevenció (PDF)

Descarregui el fulletó en format PDF del cas d’èxit de transformació al cloud d’ASPY Prevenció

Últims casos d'èxit publicats

ALARIAM aposta per Microsoft Azure Synapse per consolidar l'origen de les seves dades i millorar l'anàlisi de la informació
Audens Group confia en ABAST CyballSOC by Cyrebro per reforçar la seguretat de les seves dades i sistemes
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
CAD IT implementa Ansible per automatitzar les seves operacions de IT
CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365

Temes relacionats

Cloud i Serveis Gestionats
BaaS (Backup as a Service) i DRaaS (Disaster Recovery as a Service)
Cloud
Cloud Privat Virtual (VPC)
Customer Service Chatbot
DaaS - Virtual Desktops
Gestió de Serveis Cloud
HP Converged Systems
IT Help Desk Chatbot
Microsoft Azure
Microsoft Office 365
Núvols Privats (Private Cloud)
Oracle Cloud
Oracle Cloud@Customer
Oracle Database Cloud Migration

Registration

Forgotten Password?