Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation

Microsoft, seguint la seva política d’apostar per les aplicacions de negoci sota el seu entorn cloud i després de diverses incorporacions al seu portfoli, com ADX Studios com a portal de clients i FieldOne com a eina de tècnics de camp en l’àrea de Servei Mòbil, ha incorporat a la versió de primavera 2016 de Dynamics CRM una nova solució de Gestió de Projectes de Servei: CRM Project Service. Aquesta gestió de projectes (PSA – Project Service Automation) proporciona una solució global per a la gestió i compliment dels compromisos professionals i en els negocis basats en Projectes de Serveis.

Vídeo: CRM Project Service – Dynamics CRM

Microsoft, seguint la seva política d’apostar per les aplicacions de negoci sota el seu entorn cloud i després de diverses incorporacions al seu portfoli, com ADX Studios com a portal de clients i FieldOne com a eina de tècnics de camp en l’àrea de Servei Mòbil, ha incorporat a la versió de primavera 2016 de Dynamics CRM una nova solució de Gestió de Projectes de Servei: CRM Project Service. Aquesta gestió de projectes (PSA – Project Service Automation) proporciona una solució global per a la gestió i compliment dels compromisos professionals i en els negocis basats en Projectes de Serveis.

Gestió d’oportunitats

El CRM ha gestionat tradicionalment les oportunitats amb línies de producte de venda. Ara, amb CRM Project Service, Dynamics CRM actualitza aquesta funcionalitat per incorporar tot allò que necessiten les vendes de projectes de servei. Alguns punts clau són els contractes i les tarifes per perfils, eines de col·laboració, llistes de preus i ofertes; tot això seguint i mantenint les polítiques de venda corporatives.

Planificació de Projectes

Aquesta funcionalitat de la solució aporta components clau de MS Project i els incrusta directament en CRM. Els usuaris seran capaços d’emmagatzemar els plans del projecte com plantilles que després podran ser reutilitzades per a noves estimacions, definicions i seguiment, i per al control de la dedicació i el pressupost al llarg del cicle de vida del projecte. Tenir aquestes eines accessibles dins de CRM permet una major precisió en la confecció d’ofertes, assegurant que la rendibilitat i les estimacions de recursos estan alineats des de l’inici del procés de vendes. D’aquesta manera, també tindrem visibilitat global de l’estat del projecte.

Gestió de Recursos

La solució pot utilitzar la planificació del treball prevista ja en fase de pre-venda o en projectes anteriors, aplicar-la al seu model de personal i ajustar-la per donar compliment de les dates de servei sol·licitades. Això es pot fer a través de diferents models de personal. El sistema controla i gestiona de forma dinàmica la capacitat, disponibilitat i capacitació de cadascun dels recursos (persones i màquines), podent assignar, segons aquests paràmetres, a qui tinguem disponible a les nostres tasques de projecte.

Fulls d’hores i Notes de Despesa

Aplicació mòbil i d’escriptori per entrar fulls d’hores i notes de despesa, amb un procés integrat per gestionar i enrutar l’aprovació d’aquestes. Si tenim aquests punts vinculats directament al projecte de CRM també podem proporcionar impacte immediat sobre els valors financers del projecte. Tota aquesta funcionalitat està disponible a través d’aplicacions mòbils.

Facturació

Tenir totes les dades relacionades amb el projecte (contracte, informes del temps, notes de despeses, dades de facturació) sota un mateix sostre ens permet generar fàcilment les nostres factures des de la mateixa solució. Això no es planteja com una substitució de la funcionalitat del nostre ERP, però és una gran ajuda per a aquelles companyies que no tinguin un sistema integrat, i permetrà, precisament, la integració d’aquest punt amb sistemes financers.

Analítica

CRM Project Service s’ha construït incorporant importants capacitats de BI, principalment enfocades al control de la rendibilitat i el marge de l’operació. La funcionalitat nativa d’aquest mòdul, en combinació amb la capacitat de personalització de les pantalles, proporciona una aplicació intuïtiva i molt convincent, dirigida a totes aquelles empreses que gestionen projectes, temps i recursos. S’espera que Microsoft incorpori també complements per a Power BI, el que permetrà quadres de comandament molt més rics i la possibilitat d’anàlisi ad hoc.

Registration

Forgotten Password?