Oracle E-Business Suite Research Center Solution

Solució de gestió empresarial per a centres de recerca

La problemàtica associada a un centre d’investigació pot ser diversa i complexa, combinant en ocasions les necessitats pròpies d’una empresa de serveis amb el rigor en la gestió documental i econòmica que exigeix l’administració pública. En aquest escenari, les empreses dedicades a aquesta activitat necessiten una eina de gestió que aporti una àmplia varietat funcional en els fluxos administratius i documentals, una gestió de projectes que permeti des del seu origen un control econòmic i de recursos detallat i un accés a la informació especialment àgil i intuïtiu per a l’usuari final. L’optimització d’aquestes àrees repercuteix directament en el cost i la qualitat de la informació generada per l’activitat pròpia del sector i permet una presa de decisions més ràpida i segura. ABAST, un dels principals partners d’Oracle a Espanya, ha aprofitat la seva experiència amb empreses del sector per preparametrizar una solució vertical basada en Oracle E-Business Suite, el conjunt d’aplicacions de gestió més complet. ABAST posa a més al seu servei el seu ampli coneixement tecnològic, experiència en el sector i tot el know how adquirit en els més de 30 anys com a integrador de solucions de gestió.

E-Business Suite Research Center Solution

Oracle E-Business Suite Research Center Solution és una solució adaptada a les necessitats del seu sector i a la seva capacitat d’inversió que li permetrà per exemple:

 • Control per investigador del saldo de cada projecte. El portal ofereix una visió senzilla i intuïtiva dels resultats.
 • Diferents mètodes de facturació, des de cada projecte si fos necessari.
 • Possibilitat de controlar la càrrega i capacitat dels recursos assignats a cada projecte.
 • Controlar els pressupostos de cada projecte per capítols i anualitats, amb possibilitat de realitzar transferències pressupostàries entre elles.
 • Controlar els costos per projecte, permetent diferents mètodes d’imputació de costos tant de materials, com de serveis i personal. Fins i tot definició de repartiments des de la nòmina.
 • Gestionar la documentació necessària per tramitar les ofertes o subvencions.
 • Registrar l’acceptació/adjudicació de projectes, guardant un registre de la documentació associada.

Mòduls de la solució

Anàlisi de la informació

 • Quadres de comandament, reports i llistats
 • Informes financers, de compres…
 • Resultats per projecte, investigador…
 • Detall de resultats en format numèric

Gestió de subvencions

 • Registre
 • Preparació
 • Gestió
 • Acceptació

Gestió de projectes

 • Registre de projectes
 • Imputació d’activitat
 • Control de despeses
 • Anàlisi de projectes

Gestió de compres

 • Sol·licituds i ordres de compra
 • Assignació a projectes
 • Seguiment i control administratiu
 • Control de dates de lliurament previstes

Gestió comptable

 • Comptabilitat general i analítica
 • Llibres comptables i estructura financera
 • Informes financers i pressupostació
 • Tresoreria i bancs

Gestión administrativa

 • Generació de factures des de informes d’activitat o fites
 • Control econòmic de les fases o capítols
 • Previsió de tresoreria segons planificació
 • Comptabilització automàtica

Beneficis de Oracle E-Business Suite

 • Inversió adequada
 • Tecnologia oberta en entorns web
 • Eines per a estadístiques i reporting
 • Solució ERP integrada i estàndard
 • Solució provada i escalable
 • Marca de prestigi internacional

Tot això des d’un sistema dissenyat amb una estructura d’informació unificada i integrada. Ja es posi en marxa un sol mòdul o el conjunt complet, Oracle E-Business Suite l’ajuda a prendre decisions sustentades en fets i a millorar les operacions empresarials, reduint les despeses.

Casos d'èxit

CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365
Venco Electrónica potencia el seu departament comercial i de vendes amb Dynamics 365 Sales
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
TOURON millora la gestió dels seus clients i concessionaris amb Dynamics 365
CIRCUTOR millora els seus processos de vendes amb Dynamics CRM
KNAUF potencia la seva força de vendes amb Dynamics CRM
Würth, la informació al servei del Venedor
Microsoft Dynamics CRM a Papelmatic
ERP basat en Oracle E-Business Suite per al MACBA

Altres temes relacionats

Sales Copilot – IA aplicada a la força de vendes
Incrementa la productivitat dels teus equips amb la integració de Microsoft 365 i Dynamics 365 Business Central
Venco Electrònica enforteix el seu departament comercial i de vendes actualitzant la seva solució CRM
Dynamics 365 Customer Service. Gestió omnicanal i com superar les expectatives del client amb un servei excepcional
Nou acord de Reseller Partner amb SIGNATURIT
5 raons per actualitzar a Dynamics 365 Business Central
Webinar - 5 raons per actualitzar a Dynamics 365 Business Central
Microsoft Dynamics 365 Omnichannel
Bella Aurora enriqueix la cura i l'atenció al client amb la gestió unificada de tots els seus canals de comunicació
Millorant la comunicació amb el client mitjançant estratègia CRM Omnicanal

Registration

Forgotten Password?