Oracle E-Business Suite Services Solution

Solució de Gestió Empresarial per a empreses de serveis

La gestió d’una empresa de serveis és la gran assignatura pendent en el mercat dels ERP. Les funcionalitats de la majoria dels sistemes de gestió empresarial se centren en la compravenda de productes. Així, deixen de banda la complicada gestió d’una tipologia d’empresa el principal actiu i font d’ingressos són els professionals que la componen i la seva major preocupació és la gestió dels projectes i dels recursos humans que hi intervenen. ABAST, en base tant a la seva pròpia experiència com a implantacions dutes a terme en altres empreses de serveis, ha desenvolupat una solució vertical basada en Oracle E-Business Suite destinada a donar resposta a tota la problemàtica habitual d’una empresa de serveis.

Oracle E-Business Suite Services Solution

És un conjunt d’aplicacions pensades per al sector de serveis, que ofereix a les consultories, enginyeries, empreses dedicades a el desenvolupament de projectes, etc. una solució especialment concebuda pensant en la seva complexa problemàtica. Des de la gestió d’ofertes fins al cobrament del projecte, l’aplicació té en compte cada activitat de l’empresa.

Els objectius més importants d’EBS Services Solution són:

 • Controlar i gestionar les ofertes en curs per a la consecució d’un major nombre de projectes, aconseguir una gestió planificada de recursos humans i preveure possibles càrregues de treball.
 • Seguiment exhaustiu dels projectes: un control dels recursos, costos i terminis del que s’ha fet versus el previst, permetent prendre decisions immediates per corregir qualsevol desviació.
 • Vinculació de les fases del projecte amb la facturació prevista.
 • Imputació de compres i despeses a projectes per al càlcul de costos.
 • Anàlisi de rendibilitat per projecte, per client, per tècnic, per tipus de projecte, etc.

Mòduls de la solució

Gestió d’ofertes

 • Registre
 • Redacció
 • Gestió
 • Acceptació

Gestió de projectes

 • Registre de projectes
 • Parts d’activitat
 • Control de despeses
 • Anàlisi de projectes i clients

Gestió de compres

 • Sol·licituds i ordres de compra
 • Assignació de compres a projectes
 • Seguiment i control de compres
 • Control de dates de lliurament segons planificació del projecte

Comptabilitat

 • Generació de factures a partir de parts d’activitat o fites de projectes
 • Control de facturació segons les fases de projecte
 • Previsió de cobraments segons la planificació del projecte
 • Comptabilització automàtica de factures

Característiques destacades

Gestió d’ofertes

Per a cada oferta, permet portar un seguiment de les visites, trucades, presentacions i totes aquelles activitats d’una prevenda, així com annexar tot tipus de documents (informes, planells, fulles electròniques …).

Finalment disposarem d’un conjunt d’informes per a l’anàlisi de les ofertes (ofertes acceptades pel que fa a les emeses, ofertes per venedor, volum d’ofertes pendents per mesos, etc.).

Gestió de projectes

Un cop acceptada l’oferta, es genera el projecte amb totes les seves fases i característiques. S’assignen els recursos que van a formar part del projecte amb la seva estimació en hores / jornades, cost i planificació.

La marxa del projecte (la seva rendibilitat, termini …) està en tot moment sota control mitjançant l’entrada de parts d’activitat, les despeses i el lliurament de productes, podent corregir a temps qualsevol desviació.

Es poden obtenir informes de seguiment dels projectes per qualsevol dels conceptes (projecte, zona, cap de projecte, tipologia de projecte, client …), establint les alarmes convenients en funció de les desviacions en terminis i costos.

Gestió de compres

Un cop s’aprova el projecte s’activen les sol·licituds de compres per a l’adquisició dels recursos materials definits en el mateix.

El responsable de compres estudia les diferents sol·licituds i, després de demanar diverses ofertes, selecciona les més adequades en preu, qualitat i termini de lliurament, procedint a la creació de l’ordre de compra.

Els terminis de lliurament han de correspondre amb els terminis establerts en el projecte, i el responsable de compres tenir accés a la planificació de cada projecte per així portar la millor negociació amb el proveïdor.

Quan es rep i verifica la factura del proveïdor, s’imputa l’import al projecte per a un estricte control de costos.

Comptabilitat

Amb la generació del projecte es creen unes previsions de facturació a unes dates determinades. A mesura que aquestes fases s’executen, el sistema verifica que s’efectuï la facturació corresponent tant per jornades com per fites. En el cas de projectes oberts, les factures es generen a partir dels parts d’activitat i amb la periodicitat que es determini.

Els imports de les factures en concepte de serveis, despeses i productes s’imputen al projecte corresponent.

Els pagaments a proveïdors es realitzen quan la mercaderia ha estat verificada i / o confirmada pel client.

Beneficis de Oracle E-Business Suite

 • Inversió adequada
 • Tecnologia oberta en entorns web
 • Eines per a estadístiques i reporting
 • Solució ERP integrada i estàndard
 • Solució provada i escalable
 • Marca de prestigi internacional

Tot això des d’un sistema dissenyat amb una estructura d’informació unificada i integrada. Ja es posi en marxa un sol mòdul o el conjunt complet, Oracle E-Business Suite l’ajuda a prendre decisions sustentades en fets i a millorar les operacions empresarials, reduint les despeses.

Casos d'èxit

CIRCUTOR millora la visió i gestió dels seus clients i proveïdors amb noves funcionalitats en Dynamics 365
Venco Electrónica potencia el seu departament comercial i de vendes amb Dynamics 365 Sales
B:SM integra la gestió dels usuaris de tots els serveis amb Microsoft Dynamics 365
BELLA AURORA LABS millora la cura i atenció a les seves consumidores amb Dynamics 365 Omnichannel
TOURON millora la gestió dels seus clients i concessionaris amb Dynamics 365
CIRCUTOR millora els seus processos de vendes amb Dynamics CRM
KNAUF potencia la seva força de vendes amb Dynamics CRM
Würth, la informació al servei del Venedor
Microsoft Dynamics CRM a Papelmatic
ERP basat en Oracle E-Business Suite per al MACBA

Altres temes relacionats

Sales Copilot – IA aplicada a la força de vendes
Incrementa la productivitat dels teus equips amb la integració de Microsoft 365 i Dynamics 365 Business Central
Venco Electrònica enforteix el seu departament comercial i de vendes actualitzant la seva solució CRM
Dynamics 365 Customer Service. Gestió omnicanal i com superar les expectatives del client amb un servei excepcional
Nou acord de Reseller Partner amb SIGNATURIT
5 raons per actualitzar a Dynamics 365 Business Central
Webinar - 5 raons per actualitzar a Dynamics 365 Business Central
Microsoft Dynamics 365 Omnichannel
Bella Aurora enriqueix la cura i l'atenció al client amb la gestió unificada de tots els seus canals de comunicació
Millorant la comunicació amb el client mitjançant estratègia CRM Omnicanal

Registration

Forgotten Password?