Microsoft SQL Server

Avantatges

SQL Server 2014 fa més senzilla i rendible la creació d’aplicacions essencials i d’alt rendiment, actius de Big Data empresarials i solucions BI que ajuden els empleats a prendre decisions més intel·ligents i ràpides. Aquestes solucions ofereixen la flexibilitat de poder implementar localment, en el núvol o en un entorn híbrid, i poden administrar a través d’un conjunt d’eines comunes i familiars.

Rendiment fiable

SQL Server 2014 accelera aplicacions essencials i fiables amb un nou motor OLTP en memòria que proporciona un augment del rendiment transaccional mig entre 10 i 30 vegades més gran. Pel que fa a l’emmagatzematge de dades, el nou magatzem de columnes en memòria actualitzable té un rendiment de consulta 100 vegades més ràpid pel que fa a les solucions antigues. SQL Server també transmet una gran confiança, ja que s’ha considerat la base de dades més segura durant cinc anys seguits (base de dades de vulnerabilitats Technology Comprehensive Vulnerability Database del National Institute of Standards and Technology 2013.04.17, estudi de quota de mercat de 2013 realitzat per IDC).

Més rapidesa en l’obtenció de la informació privilegiada que subjau en dades de qualsevol tipus

Més informació privilegiada més ràpid amb una plataforma BI completa que agilitza les operacions d’accés, anàlisi, neteja i format de dades internes i externes. Amb SQL Server 2014 i Power BI per a Office 365, és molt senzill connectar a cada usuari de l’organització amb les dades correctes que necessita per prendre decisions més intel·ligents i ràpides.

Plataforma per al núvol híbrida

SQL Server 2014 es va dissenyar per funcionar en un entorn híbrid, tant local com en el núvol, i té noves eines que faciliten encara més la creació de solucions de recuperació davant desastres i còpies de seguretat amb Microsoft Azure. Aquestes eines proporcionen un trasllat senzill al núvol de bases de dades de SQL Server locals, el que permet als clients fer servir els seus coneixements actuals per aprofitar els avantatges dels centres de dades globals de Microsoft.

Funcionalitats

Rendiment en memòria i avançat

Les nostres tecnologies actuals d’emmagatzematge i anàlisi de dades es complementen amb la nova funcionalitat en memòria per a processament de transaccions i les millores de l’emmagatzematge de dades presents en SQL Server 2014. Escali i transformi el seu negoci amb millores que, de mitjana, multipliquen per 10 el rendiment del processament de transaccions al mateix temps que utilitza el maquinari existent i per més de 100 el rendiment de l’emmagatzematge de dades.

Rendiment predictible i demostrat

SQL Server obté excel·lents resultats en les proves comparatives de rendiment d’aplicacions TPC-E, TPC-H i en la pràctica. SQL Server compta amb la certificació de SAP per executar algunes de les càrregues de treball més exigents. Obtingui un rendiment més predictible de les instàncies de SQL Server virtualitzades amb el control d’E/S del regulador de recursos.

Alta disponibilitat i recuperació davant desastres

Ampliï el temps d’activitat, agiliti la commutació per error, millori la capacitat d’administració i optimitzi l’ús dels recursos de maquinari a través de AlwaysOn, la solució unificada per oferir alta disponibilitat. Dins SQL Server 2014 s’inclouen secundaris actius addicionals, noves operacions en línia i la possibilitat de configurar ràpidament un secundari en Microsoft Azure.

Escalabilitat empresarial de processos, xarxes i emmagatzematge

Amb Windows Server, el processament físic es pot escalar a un màxim de 640 processadors lògics i les màquines virtuals a 64 processadors lògics com a màxim. SQL Server 2014 utilitza aquesta escala, els espais d’emmagatzematge i la virtualització de xarxa per maximitzar l’ús global de la infraestructura. També es pot executar en Windows Server Core per reduir l’àrea exposada a atacs.

Seguretat i conformitat

Ajudi a protegir les dades mitjançant el xifrat de dades transparent, auditories eficaços, administració de claus extensible i còpies de seguretat xifrades. Mai havia estat tan fàcil administrar permisos per a l’accés a les dades per admetre la separació de tasques entre diversos usuaris.

Plataforma de dades coherent per a l’entorn local i el núvol

Aprofiti els coneixements que ja posseeix i les eines que li resulten tan familiars a la plataforma de dades de Microsoft.Utilice SQL Server en una màquina virtual de Microsoft Azure per migrar les aplicacions locals existents i la Base de dades SQL de Microsoft Azure per desenvolupar noves aplicacions modernes en el núvol.

Business Intelligence corporativa

Escali seus models de BI i enriqueixi i protegeixi les seves dades, sense deixar de banda la qualitat i la veracitat, amb una solució BI completa. Compili solucions d’anàlisi completes, a escala empresarial, amb Analysis Services i simplifiqui la implementació del model de BI amb el model semàntic BI. Obtenció més ràpida d’informació privilegiada per a tots els usuaris en eines conegudes com Excel i accés a dades a través de dispositius mòbils Redueixi el temps necessari per a extreure la informació útil, en l’entorn local i en el núvol, amb SQL 2014 i Power BI per a Office 365. Obtingui visualitzacions enriquides amb Power Map i Power View. Utilitzeu Power Query per buscar dades, accedir-hi i donar-los forma, ja siguin interns o externs, i fins i tot no estructurats. Accediu a informació reveladora privilegiada des de qualsevol lloc mitjançant Power BI per Office 365.

Emmagatzematge de dades escalable

Escalabilitat a petabytes per a l’emmagatzematge de dades relacional i integració amb orígens no relacionals com Hadoop. Respongui a les seves necessitats d’emmagatzematge de dades, de la més petita a la més gran, mentre administra consultes fins i tot 100 vegades més ràpid que en la seva plataforma de dades antiga, gràcies al processament paral·lel massiu i les tecnologies en memòria amb l’emmagatzematge de dades paral·leles de SQL Server.

Data Quality Services i Integration Services

Integration Services admet d’una manera molt completa les tasques d’extracció, transformació i càrrega (ETL), i també permet l’execució i administració com una instància de SQL Server individual. Millori la qualitat de les dades fent ús dels coneixements de l’organització i recorrent a proveïdors de dades de tercers per a la seva neteja mitjançant Data Quality Services.

Eines d’administració fàcils d’usar

SQL Server Management Studio l’ajuda a administrar la seva infraestructura de base de dades de forma centralitzada, tant en el núvol com en l’entorn local. La compatibilitat que incorpora per a Windows PowerShell 2.0 automatitza les tasques d’administració, i les millores de Sys Prep permeten crear màquines virtuals amb una major eficàcia. Utilitzeu Distributed Replay per simplificar les proves d’aplicacions en una única base de dades.

Eines de desenvolupament sòlides

Descarregueu SQL Server Data Tools, integrat en Visual Studio, per compilar aplicacions web, empresarials, mòbils i de Business Intelligence avançades, locals i en el núvol. Els clients poden utilitzar les API estàndard del sector (ADO.NET, ODBC, JDBC, PDO i ADO) en diverses plataformes, com .NET, C / C ++, Java, Linux i PHP.

Registration

Forgotten Password?